Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Lord Ayyappa | Ashtottara Namavali Lyrics in Oriya

108 Names of Lord Ayyappa Swamy in Oriya:

ଓଂ ମହାଶାସ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଦେଵସୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକଭର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକହର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାତ୍ପରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଲୋକରକ୍ଷକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନ୍ଵିନେ ନମଃ । ୧୦ ।

ଓଂ ତପସ୍ଵିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂତସୈନିକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମନ୍ତ୍ରଵେଦିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଵେଦିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମାରୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗଦୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଗ୍ରଣ୍ୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅପ୍ରମେୟପରାକ୍ରମାୟ ନମଃ । ୨୦ ।

ଓଂ ସିମ୍ହାରୂଢାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଜାରୂଢାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହୟାରୂଢାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାନାଶସ୍ତ୍ରଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନର୍ଘାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାନାଵିଦ୍ୟା ଵିଶାରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାନାରୂପଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାନାପ୍ରାଣିନିଵେଷିତାୟ ନମଃ । ୩୦ ।

ଓଂ ଭୂତେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂତିଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୃତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୁଜଙ୍ଗାଭରଣୋଜ୍ଵଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଇକ୍ଷୁଧନ୍ଵିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍ପବାଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାପ୍ରଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ମାୟାଦେଵୀସୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାନ୍ୟାୟ ନମଃ । ୪୦ ।

ଓଂ ମହନୀୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଗୁଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଶୈଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାରୁଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈଷ୍ଣଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁପୂଜକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଘ୍ନେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀରଭଦ୍ରେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୈରଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଷଣ୍ମୁଖପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ୫୦ ।

ଓଂ ମେରୁଶୃଙ୍ଗସମାସୀନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁନିସଙ୍ଘନିଷେଵିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣନାଥାୟ ନାମ୍ଃ ।
ଓଂ ଗଣେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାୟୋଗିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାମାୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଜ୍ଞାନିନେ ନମଃ । ୬୦ ।

ଓଂ ମହାସ୍ଥିରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵଶାସ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂତଶାସ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୀମହାସପରାକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଗହାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଗକେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟୋମକେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସନାତନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଗୁଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ଗୁଣାୟ ନମଃ । ୭୦ ।

ଓଂ ନିତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟତୃପ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣାଧୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚତୁଃଷଷ୍ଟିକଲାମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଋଗ୍ୟଜୁଃସାମାଥର୍ଵାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମଲ୍ଲକାସୁରଭଞ୍ଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୈତ୍ୟମଥନାୟ ନମଃ । ୮୦ ।

ଓଂ ପ୍ରକୃତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲଜ୍ଞାନିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଜ୍ଞାନିନେ ନମଃ ।
ଓଂ କାମଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କମଲେକ୍ଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଲ୍ପଵୃକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଵୃକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଦ୍ୟାଵୃକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଭୂତିଦାୟ ନମଃ । ୯୦ ।

ଓଂ ସଂସାରତାପଵିଚ୍ଛେତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଶୁଲୋକଭୟଙ୍କରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରୋଗହନ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରାଣଦାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରଗର୍ଵଵିଭଞ୍ଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ତତ୍ଵଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀତିମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ପାପଭଞ୍ଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍କଲାପୂର୍ଣାସଂୟୁକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଓଂ ସତାଂଗତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତାଦିତ୍ୟସଙ୍କାଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାନୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତାନୁକଂପିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଗଵତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୮ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀ ଧର୍ମଶାସ୍ତାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Also Read:

108 Names Ayyappa Sami| Ayyappa Ashtottara Shatanamavali in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Lord Ayyappa | Ashtottara Namavali Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top