Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Lord Kuber | Kuber Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Lord Kubera is the “treasurer of the gods” and the “king of the yaksha”. He is a true representation of wealth, prosperity and glory. Lord Kubera, also known as Kuber, Kuvera, Kuberan and Dhanpati, is worshipped as the god of wealth by Hindus. Kubera is a god that the three religions of India, namely Hinduism, Buddhism and Jainism, claim to be his. Kubera mantras are not something that can be chanted without believing in them and without putting all the efforts that you can.
॥ કુબેરાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥

ૐ શ્રીં ૐ હ્રીં શ્રીં હ્રીં ક્લીં શ્રીં ક્લીં વિત્તેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ યક્ષરાજાય વિદ્મહે અલકાધીશાય ધીમહિ ।
તન્નઃ કુબેરઃ પ્રચોદયાત્ ।

ૐ યક્ષાય કુબેરાય વૈશ્રવણાય
ધનધાન્યાધિપતયે ધનધાન્યાદિ
સમૃદ્ધિં મે દેહિ દાપય સ્વાહા ।
શ્રીસુવર્ણવૃષ્ટિં કુરુ મે ગૃહે શ્રીકુબેર ।
મહાલક્ષ્મી હરિપ્રિયા પદ્માયૈ નમઃ ।
રાજાધિરાજાય પ્રસહ્ય સાહિને નમો વયં વૈશ્રવણાય કુર્મહે ।
સમેકામાન્ કામકામાય મહ્યં કામેશ્વરો વૈશ્રવણો દદાતુ ।
કુબેરાજ વૈશ્રવણાય મહારાજાય નમઃ ।

ધ્યાનમ્
મનુજબાહ્યવિમાનવરસ્તુતં
ગરુડરત્નનિભં નિધિનાયકમ્ ।
શિવસખં મુકુટાદિવિભૂષિતં
વરરુચિં તમહમુપાસ્મહે સદા ॥

અગસ્ત્ય દેવદેવેશ મર્ત્યલોકહિતેચ્છયા ।
પૂજયામિ વિધાનેન પ્રસન્નસુમુખો ભવ ॥

અથ કુબેરાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥

108 Names of God Kubera in Gujarati:

ૐ કુબેરાય નમઃ ।
ૐ ધનદાય નમઃ ।
ૐ શ્રીમતે નમઃ ।
ૐ યક્ષેશાય નમઃ ।
ૐ ગુહ્યકેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ નિધીશાય નમઃ ।
ૐ શઙ્કરસખાય નમઃ ।
ૐ મહાલક્ષ્મીનિવાસભુવે નમઃ ।
ૐ મહાપદ્મનિધીશાય નમઃ ।
ૐ પૂર્ણાય નમઃ । ૧૦ ।

ૐ પદ્મનિધીશ્વરાય નમઃ ।
ૐ શઙ્ખાખ્યનિધિનાથાય નમઃ ।
ૐ મકરાખ્યનિધિપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ સુકચ્છપાખ્યનિધીશાય નમઃ ।
ૐ મુકુન્દનિધિનાયકાય નમઃ ।
ૐ કુન્દાખ્યનિધિનાથાય નમઃ ।
ૐ નીલનિત્યાધિપાય નમઃ ।
ૐ મહતે નમઃ ।
ૐ વરનિધિદીપાય નમઃ ।
ૐ પૂજ્યાય નમઃ । ૨૦ ।

ૐ લક્ષ્મીસામ્રાજ્યદાયકાય નમઃ ।
ૐ ઇલપિલાપત્યાય નમઃ ।
ૐ કોશાધીશાય નમઃ ।
ૐ કુલોચિતાય નમઃ ।
ૐ અશ્વારૂઢાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વવન્દ્યાય નમઃ ।
ૐ વિશેષજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ વિશારદાય નમઃ ।
ૐ નલકૂબરનાથાય નમઃ ।
ૐ મણિગ્રીવપિત્રે નમઃ । ૩૦ ।

ૐ ગૂઢમન્ત્રાય નમઃ ।
ૐ વૈશ્રવણાય નમઃ ।
ૐ ચિત્રલેખામનઃપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ એકપિનાકાય નમઃ ।
ૐ અલકાધીશાય નમઃ ।
ૐ પૌલસ્ત્યાય નમઃ ।
ૐ નરવાહનાય નમઃ ।
ૐ કૈલાસશૈલનિલયાય નમઃ ।
ૐ રાજ્યદાય નમઃ ।
ૐ રાવણાગ્રજાય નમઃ । ૪૦ ।

ૐ ચિત્રચૈત્રરથાય નમઃ ।
ૐ ઉદ્યાનવિહારાય નમઃ ।
ૐ વિહારસુકુતૂહલાય નમઃ ।
ૐ મહોત્સહાય નમઃ ।
ૐ મહાપ્રાજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ સદાપુષ્પકવાહનાય નમઃ ।
ૐ સાર્વભૌમાય નમઃ ।
ૐ અઙ્ગનાથાય નમઃ ।
ૐ સોમાય નમઃ ।
ૐ સૌમ્યાદિકેશ્વરાય નમઃ । ૫૦ ।

ૐ પુણ્યાત્મને નમઃ ।
ૐ પુરુહુતશ્રિયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વપુણ્યજનેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ નિત્યકીર્તયે નમઃ ।
ૐ નિધિવેત્રે નમઃ ।
ૐ લઙ્કાપ્રાક્તનનાયકાય નમઃ ।
ૐ યક્ષિણીવૃતાય નમઃ ।
ૐ યક્ષાય નમઃ ।
ૐ પરમશાન્તાત્મને નમઃ ।
ૐ યક્ષરાજે નમઃ । ૬૦ ।

ૐ યક્ષિણીહૃદયાય નમઃ ।
ૐ કિન્નરેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ કિમ્પુરુષનાથાય નમઃ ।
ૐ ખડ્ગાયુધાય નમઃ ।
ૐ વશિને નમઃ ।
ૐ ઈશાનદક્ષપાર્શ્વસ્થાય નમઃ ।
ૐ વાયુવામસમાશ્રયાય નમઃ ।
ૐ ધર્મમાર્ગનિરતાય નમઃ ।
ૐ ધર્મસમ્મુખસંસ્થિતાય નમઃ ।
ૐ નિત્યેશ્વરાય નમઃ । ૭૦ ।

ૐ ધનાધ્યક્ષાય નમઃ ।
ૐ અષ્ટલક્ષ્મ્યાશ્રિતાલયાય નમઃ ।
ૐ મનુષ્યધર્મિણે નમઃ ।
ૐ સુકૃતિને નમઃ ।
ૐ કોષલક્ષ્મીસમાશ્રિતાય નમઃ ।
ૐ ધનલક્ષ્મીનિત્યવાસાય નમઃ ।
ૐ ધાન્યલક્ષ્મીનિવાસભુવે નમઃ ।
ૐ અષ્ટલક્ષ્મીસદાવાસાય નમઃ ।
ૐ ગજલક્ષ્મીસ્થિરાલયાય નમઃ ।
ૐ રાજ્યલક્ષ્મીજન્મગેહાય નમઃ । ૮૦ ।

ૐ ધૈર્યલક્ષ્મીકૃપાશ્રયાય નમઃ ।
ૐ અખણ્ડૈશ્વર્યસંયુક્તાય નમઃ ।
ૐ નિત્યાનન્દાય નમઃ ।
ૐ સુખાશ્રયાય નમઃ ।
ૐ નિત્યતૃપ્તાય નમઃ ।
ૐ નિરાશાય નમઃ ।
ૐ નિરુપદ્રવાય નમઃ ।
ૐ નિત્યકામાય નમઃ ।
ૐ નિરાકાઙ્ક્ષાય નમઃ ।
ૐ નિરૂપાધિકવાસભુવે નમઃ । ૯૦ ।

ૐ શાન્તાય નમઃ ।
ૐ સર્વગુણોપેતાય નમઃ ।
ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ સર્વસમ્મતાય નમઃ ।
ૐ સર્વાણિકરુણાપાત્રાય નમઃ ।
ૐ સદાનન્દકૃપાલયાય નમઃ ।
ૐ ગન્ધર્વકુલસંસેવ્યાય નમઃ ।
ૐ સૌગન્ધિકકુસુમપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ સ્વર્ણનગરીવાસાય નમઃ ।
ૐ નિધિપીઠસમાશ્રયાય નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ મહામેરૂત્તરસ્થાય નમઃ ।
ૐ મહર્ષિગણસંસ્તુતાય નમઃ ।
ૐ તુષ્ટાય નમઃ ।
ૐ શૂર્પણખાજ્યેષ્ઠાય નમઃ ।
ૐ શિવપૂજારતાય નમઃ ।
ૐ અનઘાય નમઃ ।
ૐ રાજયોગસમાયુક્તાય નમઃ ।
ૐ રાજશેખરપૂજ્યાય નમઃ ।
ૐ રાજરાજાય નમઃ । ૧૦૯ ।

ઇતિ ।

Also Read Different Names Of Lord Kuber:

108 Names of Lord Kuber | Kuber Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Lord Kuber | Kuber Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top