Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Shri Gauri 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Sri Gauri 3 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

श्रीगौर्यष्टोत्तरशतनामावलिः ३
ॐ शिवायै नमः ।
ॐ श्रीमहाविद्यायै नमः ।
ॐ श्रीमन्मुकुटमण्डितायै नमः ।
ॐ कल्याण्यै नमः ।
ॐ करुणारससागरायै नमः ।
ॐ कमलाराध्यायै नमः ।
ॐ कलिप्रभृतिसंसेव्यायै नमः ।
ॐ कमलासनसंस्तुतायै नमः ।
ॐ अम्बिकायै नमः ।
ॐ अनेकसौभाग्यदात्र्यै नमः । १० ।

ॐ आनन्दविग्रहायै नमः ।
ॐ ईषणत्रयनिर्मुक्तायै नमः ।
ॐ हृत्सरोरुहवासिन्यै नमः ।
ॐ आद्यन्तरहितायै नमः ।
ॐ अनेककोटिभास्करप्रभायै नमः ।
ॐ ईश्वरोत्सङ्गनिलयायै नमः ।
ॐ ईतिबाधाविनाशिन्यै नमः ।
ॐ इन्दिरारतिसंसेव्यायै नमः ।
ॐ ईश्वरार्धशरीरिण्यै नमः ।
ॐ लक्ष्यार्थरूपायै नमः । २० ।

ॐ लक्ष्मीशब्रह्मेशामरपूजितायै नमः ।
ॐ उत्पत्यादिविनिर्मुक्तायै नमः ।
ॐ विद्याप्रतिपादिन्यै नमः ।
ॐ ऊर्ध्वलोकप्रदात्र्यै नमः ।
ॐ हानिवृद्धिविवर्जितायै नमः ।
ॐ सर्वेश्वर्यै नमः ।
ॐ सर्वलभ्यायै नमः ।
ॐ गुरुमूर्तिस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ समस्तप्राणिनिलयायै नमः ।
ॐ सर्वलोकसुन्दर्यै नमः । ३० ।

ॐ कामाक्ष्यै नमः ।
ॐ कामदात्र्यै नमः ।
ॐ कामेशाङ्कनिवासिन्यै नमः ।
ॐ हरार्धदेहायै नमः ।
ॐ कल्हारभूषितायै नमः ।
ॐ हरिलोचनायै नमः ।
ॐ ललितायै नमः ।
ॐ लाकिनीसेव्यायै नमः ।
ॐ लब्धैश्वर्यप्रवर्तिन्यै नमः ।
ॐ ह्रीङ्कारपद्मनिलयायै नमः । ४० ।

ॐ ह्रीङ्कारार्णवकौस्तुभायै नमः ।
ॐ समस्तलोकजनन्यै नमः ।
ॐ सर्वभूतेश्वर्यै नमः ।
ॐ करीन्द्रारूढसंसेव्यायै नमः ।
ॐ कमलेशसहोदर्यै नमः ।
ॐ लक्षगाघोषाम्बायै नमः ।
ॐ ह्रीङ्कारबिन्दुलक्षितायै नमः ।
ॐ एकाक्षर्यै नमः ।
ॐ एकरूपायै नमः ।
ॐ ऐश्वर्यफलदायिन्यै नमः । ५० ।

ॐ ओङ्कारवर्णनिलयायै नमः ।
ॐ औदार्यादिप्रदायै नमः ।
ॐ गायत्र्यै नमः ।
ॐ गिरिराजकन्यायै नमः ।
ॐ गूढार्थबोधिन्यै नमः ।
ॐ चन्द्रशेखरार्धाङ्ग्यै नमः ।
ॐ चूडामणिविभूषितायै नमः ।
ॐ जातीचम्पकपुन्नागकेतकीकुसुमार्चितायै नमः ।
ॐ तनुमध्यायै नमः ।
ॐ दानवेन्द्रसंहृत्यै नमः । ६० ।

ॐ दीनरक्षिण्यै नमः ।
ॐ स्वधर्मपरसंसेव्यायै नमः ।
ॐ धनधान्याभिवृद्धिदायै नमः ।
ॐ नारायण्यै नमः ।
ॐ नामरूपविवर्जितायै नमः ।
ॐ अपराजितायै नमः ।
ॐ परमानन्दरूपायै नमः ।
ॐ परमानन्ददायै नमः ।
ॐ पाशाङ्कुशाभयवरविलसत्करपल्लवायै नमः ।
ॐ पुराणपुरुषसेव्यायै नमः । ७० ।

ॐ पुष्पमालाविराजितायै नमः ।
ॐ फणीन्द्ररत्नशोभाढ्यायै नमः ।
ॐ बदरीवनवासिन्यै नमः ।
ॐ बालायै नमः ।
ॐ विक्रमसंहृष्टायै नमः ।
ॐ बिम्बोष्ठ्यै नमः ।
ॐ बिल्वपूजितायै नमः ।
ॐ बिन्दुचक्रैकनिलयायै नमः ।
ॐ भवारण्यदवानलायै नमः ।
ॐ भवान्यै नमः । ८० ।

ॐ भवरोगघ्न्यै नमः ।
ॐ भवदेहार्धधारिण्यै नमः ।
ॐ भक्तसेव्यायै नमः ।
ॐ भक्तगण्यायै नमः ।
ॐ भाग्यवृद्धिप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ भूतिदात्र्यै नमः ।
ॐ भैरवादि संवृतायै नमः ।
ॐ श्रीमहेश्वर्यै नमः ।
ॐ सर्वेष्टायै नमः ।
ॐ श्रीमहादेव्यै नमः । ९० ।

ॐ त्रिपुरसुन्दर्यै नमः ।
ॐ मुक्तिदात्रे नमः ।
ॐ राजराजेश्वर्यै नमः ।
ॐ विद्याप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ भवरूपायै नमः ।
ॐ विश्वमोहिन्यै नमः ।
ॐ शाङ्कर्यै नमः ।
ॐ शत्रुसंहर्त्र्यै नमः ।
ॐ त्रिपुरायै नमः ।
ॐ त्रिपुरेश्वर्यै नमः । १०० ।

ॐ श्रीशारदासंसेव्यायै नमः ।
ॐ श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः ।
ॐ श्रीमन्मुनीन्द्रसंसेव्यायै नमः ।
ॐ श्रीमन्नगरनायिकायै नमः ।
ॐ महाधैर्यायै नमः ।
ॐ महोत्साहायै नमः ।
ॐ श्रीराजराजेश्वर्यै नमः ।
ॐ श्रीस्वर्णगौर्यै नमः । १०८ ।

इति श्रीगौरी अष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ॥

Also Read 108 Names of Sri Gauri 3:

108 Names of Shri Gauri 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Gauri 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top