Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Guru | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Guru Ashtottara Shatanamavali Gujarati Lyrics:

॥ ગુરુ અષ્ટોત્તરશતનામાવલી ॥

ગુરુ બીજ મન્ત્ર –
ૐ ગ્રાઁ ગ્રીં ગ્રૌં સઃ ગુરવે નમઃ |
ૐ ગુણાકરાય નમઃ |
ૐ ગોપ્ત્રે નમઃ |
ૐ ગોચરાય નમઃ |
ૐ ગોપતિપ્રિયાય નમઃ |
ૐ ગુણિને નમઃ |
ૐ ગુણવતાં શ્રેષ્થાય નમઃ |
ૐ ગુરૂણાં ગુરવે નમઃ |
ૐ અવ્યયાય નમઃ |
ૐ જેત્રે નમઃ ॥ 10 ॥

ૐ જયન્તાય નમઃ |
ૐ જયદાય નમઃ |
ૐ જીવાય નમઃ |
ૐ અનન્તાય નમઃ |
ૐ જયાવહાય નમઃ |
ૐ આઙ્ગિરસાય નમઃ |
ૐ અધ્વરાસક્તાય નમઃ |
ૐ વિવિક્તાય નમઃ |
ૐ અધ્વરકૃત્પરાય નમઃ |
ૐ વાચસ્પતયે નમઃ ॥ 20 ॥

ૐ વશિને નમઃ |
ૐ વશ્યાય નમઃ |
ૐ વરિષ્ઠાય નમઃ |
ૐ વાગ્વિચક્ષણાય નમઃ |
ૐ ચિત્તશુદ્ધિકરાય નમઃ |
ૐ શ્રીમતે નમઃ |
ૐ ચૈત્રાય નમઃ |
ૐ ચિત્રશિખણ્ડિજાય નમઃ |
ૐ બૃહદ્રથાય નમઃ |
ૐ બૃહદ્ભાનવે નમઃ ॥ 30 ॥

ૐ બૃહસ્પતયે નમઃ |
ૐ અભીષ્ટદાય નમઃ |
ૐ સુરાચાર્યાય નમઃ |
ૐ સુરારાધ્યાય નમઃ |
ૐ સુરકાર્યકૃતોદ્યમાય નમઃ |
ૐ ગીર્વાણપોષકાય નમઃ |
ૐ ધન્યાય નમઃ |
ૐ ગીષ્પતયે નમઃ |
ૐ ગિરીશાય નમઃ |
ૐ અનઘાય નમઃ ॥ 40 ॥

ૐ ધીવરાય નમઃ |
ૐ ધિષણાય નમઃ |
ૐ દિવ્યભૂષણાય નમઃ |
ૐ દેવપૂજિતાય નમઃ |
ૐ ધનુર્ધરાય નમઃ |
ૐ દૈત્યહન્ત્રે નમઃ |
ૐ દયાસારાય નમઃ |
ૐ દયાકરાય નમઃ |
ૐ દારિદ્ર્યનાશનાય નમઃ |
ૐ ધન્યાય નમઃ ॥ 50 ॥

ૐ દક્ષિણાયનસંભવાય નમઃ |
ૐ ધનુર્મીનાધિપાય નમઃ |
ૐ દેવાય નમઃ |
ૐ ધનુર્બાણધરાય નમઃ |
ૐ હરયે નમઃ |
ૐ અઙ્ગિરોવર્ષસંજતાય નમઃ |
ૐ અઙ્ગિરઃકુલસંભવાય નમઃ |
ૐ સિન્ધુદેશાધિપાય નમઃ |
ૐ ધીમતે નમઃ |
ૐ સ્વર્ણકાયાય નમઃ ॥ 60 ॥

ૐ ચતુર્ભુજાય નમઃ |
ૐ હેમાઙ્ગદાય નમઃ |
ૐ હેમવપુષે નમઃ |
ૐ હેમભૂષણભૂષિતાય નમઃ |
ૐ પુષ્યનાથાય નમઃ |
ૐ પુષ્યરાગમણિમણ્ડલમણ્ડિતાય નમઃ |
ૐ કાશપુષ્પસમાનાભાય નમઃ |
ૐ ઇન્દ્રાદ્યમરસંઘપાય નમઃ |
ૐ અસમાનબલાય નમઃ |
ૐ સત્ત્વગુણસમ્પદ્વિભાવસવે નમઃ ॥ 70 ॥

ૐ ભૂસુરાભીષ્ટદાય નમઃ |
ૐ ભૂરિયશસે નમઃ |
ૐ પુણ્યવિવર્ધનાય નમઃ |
ૐ ધર્મરૂપાય નમઃ |
ૐ ધનાધ્યક્ષાય નમઃ |
ૐ ધનદાય નમઃ |
ૐ ધર્મપાલનાય નમઃ |
ૐ સર્વવેદાર્થતત્ત્વજ્ઞાય નમઃ |
ૐ સર્વાપદ્વિનિવારકાય નમઃ |
ૐ સર્વપાપપ્રશમનાય નમઃ ॥ 80 ॥

ૐ સ્વમતાનુગતામરાય નમઃ |
ૐ ઋગ્વેદપારગાય નમઃ |
ૐ ઋક્ષરાશિમાર્ગપ્રચારવતે નમઃ |
ૐ સદાનન્દાય નમઃ |
ૐ સત્યસંધાય નમઃ |
ૐ સત્યસંકલ્પમાનસાય નમઃ |
ૐ સર્વાગમજ્ઞાય નમઃ |
ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ |
ૐ સર્વવેદાન્તવિદે નમઃ |
ૐ બ્રહ્મપુત્રાય નમઃ ॥ 90 ॥

ૐ બ્રાહ્મણેશાય નમઃ |
ૐ બ્રહ્મવિદ્યાવિશારદાય નમઃ |
ૐ સમાનાધિકનિર્મુક્તાય નમઃ |
ૐ સર્વલોકવશંવદાય નમઃ |
ૐ સસુરાસુરગન્ધર્વવન્દિતાય નમઃ |
ૐ સત્યભાષણાય નમઃ |
ૐ બૃહસ્પતયે નમઃ |
ૐ સુરાચાર્યાય નમઃ |
ૐ દયાવતે નમઃ |
ૐ શુભલક્ષણાય નમઃ ॥ 100 ॥

ૐ લોકત્રયગુરવે નમઃ |
ૐ શ્રીમતે નમઃ |
ૐ સર્વગાય નમઃ |
ૐ સર્વતો વિભવે નમઃ |
ૐ સર્વેશાય નમઃ |
ૐ સર્વદાતુષ્ટાય નમઃ |
ૐ સર્વદાય નમઃ |
ૐ સર્વપૂજિતાય નમઃ ॥ 108 ॥

॥ ઇતિ ગુરુ અષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read Guru 108 Names :

108 Names of Shri Guru | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Propitiation of Jupiter / Thursday:

CHARITY: Donate a peepal sapling, saffron, turmeric, sugar, a horse, or yellow flowers to a brahmin (priest) on Thursday morning.

FASTING: On Thursday, especially during Jupiter transits and major or minor Jupiter periods.

MANTRA: To be chanted on Thursday, one hour before sunset, especially during major or minor Jupiter periods:

RESULT: The planetary deity Brihaspati is propitiated increasing satisfaction and facilitating marriage and child birth.

108 Names of Shri Guru | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top