Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Madbhagavad Gita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Sri Madbhagavad Gita Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા અષ્ટોત્તરશતનામાવલી ॥

ૐ ગીતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગોવિન્દહૃદ્ગઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુરુગેયાયૈ નમઃ ।
ૐ ગિરામૃતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગાયત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ ગોપિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૂઢાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુડાકેશાર્તિહારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ મધુસૂદનમુખામ્ભોજસુધાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાર્થમઞ્જર્યૈ નમઃ । ૧૦ ।

ૐ મહાભારતમધ્યસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ મુકુન્દઘનદામિન્યૈ નમઃ ।
ૐ હરિઝઙ્કૃતચિદ્વીણાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિષટ્તન્ત્રી-વરસ્વરાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રસ્થાનપ્રમુખાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રત્યગ્દીપિકાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રણવાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રપત્ત્યઙ્કુરિકાયૈ નમઃ ।
ૐ સીતાયૈ નમઃ ।
ૐ સત્યાયૈ નમઃ । ૨૦ ।

ૐ કૃષ્ણાબ્જશારદાયૈ નમઃ ।
ૐ કૃષ્ણાપતિ-સમુદ્ધર્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ કાર્પણ્યાધિ-મહૌષધયે નમઃ ।
ૐ અમ્બાયૈ નમઃ ।
ૐ અચિન્ત્યપદાયૈ નમઃ ।
ૐ અમાત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ ચિન્માત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ આનન્દવર્ષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ અષ્ટાદશભુજાયૈ નમઃ ।
ૐ અનન્તાયૈ નમઃ । ૩૦ ।

ૐ અધ્યાત્મશસ્ત્રાસ્ત્રધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ વરદાયૈ નમઃ ।
ૐ અભયદાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્ઞાનમુદ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ મન્ત્રાક્ષમાલિકાયૈ નમઃ ।
ૐ વેણુગાનરતાયૈ નમઃ ।
ૐ શૂલ-શઙ્ખ-ચક્ર-ગદાધરાયૈ નમઃ ।
ૐ વિદ્યાકુમ્ભોલસત્પાણયે નમઃ ।
ૐ બાણકોદણ્ડમણ્ડિતાયૈ નમઃ ।
ૐ કરતાલ-લયોપેતાયૈ નમઃ । ૪૦ ।

ૐ પદ્મપાશાઙ્કુશોજ્જ્વલાયૈ નમઃ ।
ૐ અનુષ્ટુપ્સઙ્કુલાયૈ નમઃ ।
ૐ નાનાછન્દાલઙ્કારસુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ ઇન્દ્રોપેન્દ્રસંવલિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉપજાતિ-સુસજ્જિતાયૈ નમઃ ।
ૐ વિપરીતવૃત્તિ-યુક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ વર્ણમઙ્ગલ-વિગ્રહાયૈ નમઃ ।
ૐ વ્યાસપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ સપ્તશત્યૈ નમઃ ।
ૐ વાસુદેવપ્રસાદજાયૈ નમઃ । ૫૦ ।

ૐ વિષાદઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ વિરાગિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વ્યામોહનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વિનેયવત્સલાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રેયાયૈ નમઃ ।
ૐ નિશ્ચિતાર્થ-પ્રકાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ દેહીદેહવિવેકાઢ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ બુદ્ધિદ્વય-વિલાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ નિર્દ્વન્દ્વાયૈ નમઃ । ૬૦ ।

ૐ નિત્ય-સત્ત્વસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ નિઃસ્પૃહાયૈ નમઃ ।
ૐ સંશયાપહાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રાહ્મીસ્થિત્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્થિતપ્રજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મસ્પર્શ-સુખાસ્પદાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મયોનયે નમઃ ।
ૐ યજ્ઞમય્યૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મનિર્વાણદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કર્માન્તાયૈ નમઃ । ૭૦ ।

ૐ કામતાયૈ નમઃ ।
ૐ કામ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સૌમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગત્રયાશ્રયાયૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મક્ષેત્રોદ્ભવાયૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ધ્યાનસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તિનિર્ઝર્યૈ નમઃ ।
ૐ જ્ઞાનવિજ્ઞાનસોપાનાયૈ નમઃ ।
ૐ દિવ્યસ્મરણસન્તત્યૈ નમઃ । ૮૦ ।

ૐ રાજવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ રાજગુહ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રત્યક્ષાયૈ નમઃ ।
ૐ સુલભાગત્યૈ નમઃ ।
ૐ વિભૂતિભૂષિતાયૈ નમઃ ।
ૐ અનન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વરૂપપ્રદર્શિન્યૈ નમઃ ।
ૐ અદ્વેષ્ટ્ટ્ત્વાદિ-સન્દોહાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષેત્ર-ક્ષેત્રજ્ઞ-પાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ગુણજ્ઞાયૈ નમઃ । ૯૦ ।

ૐ ત્રિગુણાતીતાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્ષરાક્ષરવિમર્શિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પુરુષોત્તમપરાયૈ નમઃ ।
ૐ પૂર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ કૃતકૃત્યપદપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ દિવ્યસમ્પત્પ્રસવે નમઃ ।
ૐ દુર્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ દુરાચારવિઘાતિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સંન્યાસરસિકાયૈ નમઃ ।
ૐ મુક્તાયૈ નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ સર્વપાપપ્રમોચિન્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીશઙ્કરાદૃતાયૈ નમઃ ।
ૐ અદ્વૈતાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીનિવાસનિવાસભુવે નમઃ ।
ૐ સર્વશાસ્ત્રમય્યૈ નમઃ ।
ૐ સંવિદે નમઃ ।
ૐ સ્મૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ સમરસાકૃત્યૈ નમઃ । ૧૦૮ ।

Also Read 108 Names of Shri Made Bhagavad Gita:

108 Names of Shri Madbhagavad Gita | Ashtottara Shatanamavali Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Madbhagavad Gita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top