Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Mahachandya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Sri Mahachandya Ashtottarashata Namavali Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀମହାଚଣ୍ଡ୍ୟଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ॥
ଓଂ ଅସ୍ୟଶ୍ରୀ ମହାଚଣ୍ଡୀ ମହାମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ଦୀର୍ଘତମା ଋଷିଃ କକୁପ୍
ଛନ୍ଦଃ ଶ୍ରୀ ମହାଚଣ୍ଡିକା ଦୁର୍ଗା ଦେଵତା ॥

ହ୍ରାଂ – ହ୍ରୀଂ ଇତ୍ୟାଦିନା ନ୍ୟାସମାଚରେତ୍
ଧ୍ୟାନମ୍
ଶଶଲାଞ୍ଛନସମ୍ୟୁତାଂ ତ୍ରିନେତ୍ରାଂ
ଵରଚକ୍ରାଭୟଶଙ୍ଖଶୂଲପାଣିମ୍ ।
ଅସିଖେଟକଧାରିଣୀଂ ମହେଶୀଂ ତ୍ରିପୁରାରାତିଵଧୂଂ ଶିଵାଂ
ସ୍ମରାମି ॥

ମନ୍ତ୍ରଃ – ଓଂ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ଚ୍ୟୂଂ ମଂ ଦୁଂ ଦୁର୍ଗାୟୈ ନମଃ ଓଂ ॥

॥ଅଥ ମହାଚଣ୍ଡୀ ନାମାଵଲିଃ॥

ଓଂ ଚଣ୍ଡିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଙ୍ଗଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଶୀଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାର୍ଥପ୍ରବୋଧିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦକ୍ଷିଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଦକ୍ଷିଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହଵିଃପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗାଙ୍ଗାୟୈ ନମଃ । ୧୦ ।

ଓଂ ଧନୁଃଶାଲିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗପୀଠଧରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁକ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁକ୍ତାନାଂ ପରମା ଗତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନାରସିମ୍ହ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଜନ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋକ୍ଷଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୂତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାକ୍ଷିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦକ୍ଷାୟୈ ନମଃ । ୨୦ ।

ଓଂ ଦକ୍ଷିଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଦକ୍ଷାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୋଟିରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରତୁସ୍ଵରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାତ୍ୟାୟନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵସ୍ଥାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଵିପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟଗ୍ରାମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବହିଃସ୍ଥିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଵ୍ୟଶକ୍ତ୍ୟୈ ନମଃ । ୩୦ ।

ଓଂ କାଵ୍ୟପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମେନାପୁତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରିତ୍ରାତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୈନାକଭଗିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୌଦାମିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦାମାୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଭଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୃତ୍ତିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲଶାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ । ୪୦ ।

ଓଂ ରକ୍ତବୀଜଵଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୃପ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସନ୍ତପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବୀଜସନ୍ତତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗଜ୍ଜୀଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗଦ୍ବୀଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗତ୍ତ୍ରୟହିତୈଷିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵାମିକରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରାୟୈ ନମଃ । ୫୦ ।

ଓଂ ସାକ୍ଷାତ୍ସ୍ଵରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଷୋଡଶକଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଏକପାଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନୁବନ୍ଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ୟକ୍ଷିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନଦାର୍ଚିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ରମାୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଚିତ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୁଵନେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ । ୬୦ ।

ଓଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁଣ୍ଡହସ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡଵଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଦ୍ଧତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଷ୍ଟମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଏକାଦଶ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂର୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନଵମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚତୁର୍ଦଶ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମାଵାସ୍ୟୈ ନମଃ । ୭୦ ।

ଓଂ କଲଶହସ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂର୍ଣକୁମ୍ଭଧରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧରିତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଭିରାମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୈରଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗମ୍ଭୀରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୀମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିପୁରଭୈରଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହଚଣ୍ଡାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାମୁଦ୍ରାୟୈ ନମଃ । ୮୦ ।

ଓଂ ମହାଭୈରଵପୂଜିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅସ୍ଥିମାଲାଧାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କରାଲଦର୍ଶନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କରାଲ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଘୋରଘର୍ଘରନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରକ୍ତଦନ୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଊର୍ଧ୍ଵକେଶାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବନ୍ଧୂକକୁସୁମାକ୍ଷତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଦମ୍ବାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଲାଶାୟୈ ନମଃ । ୯୦ ।

ଓଂ କୁଙ୍କୁମପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାନ୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବହୁସୁଵର୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାତଙ୍ଗ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରାରୋହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମତ୍ତମାତଙ୍ଗଗାମିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହମ୍ସଗତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହମ୍ସିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହମ୍ସୋଜ୍ଵଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଙ୍ଖଚକ୍ରାଙ୍କିତକରାୟୈ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଓଂ କୁମାର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଟିଲାଲକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଗେନ୍ଦ୍ରଵାହିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁର୍ଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵର୍ଧିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀମହାଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଚଣ୍ଡିକାୟୈ ନମଃ । ୧୦୮ ।
॥ଓଂ॥

Also Read 108 Names of Sri Mahachandya:

108 Names of Shri Mahachandya | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Mahachandya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top