Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Mukambika | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Sri Mookambika Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

॥ श्रीमूकाम्बिकायाः अष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

जय जय शङ्कर !
ॐ श्री ललिता महात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिका समेताय
श्री चन्द्रमौळीश्वर परब्रह्मणे नमः !

ॐ श्रीनाथादितनूत्थश्रीमहाक्ष्म्यै नमो नमः ।
ॐ भवभावित चित्तेजः स्वरूपिण्यै नमो नमः ।
ॐ कृतानङ्गवधूकोटि सौन्दर्यायै नमो नमः ।
ॐ उद्यदादित्यसाहस्रप्रकाशायै नमो नमः ।
ॐ देवतार्पितशस्त्रास्त्रभूषणायै नमो नमः ।
ॐ शरणागत सन्त्राणनियोगायै नमो नमः ।
ॐ सिंहराजवरस्कन्धसंस्थितायै नमो नमः ।
ॐ अट्टहासपरित्रस्तदैत्यौघायै नमो नमः ।
ॐ महामहिषदैत्येन्द्रविघातिन्यै नमो नमः ।
ॐ पुरन्दरमुखामर्त्यवरदायै नमो नमः ॥ 10 ॥

ॐ कोलर्षिप्रवरध्यानप्रत्ययायै नमो नमः ।
ॐ श्रीकण्ठक्लृप्तश्रीचक्रमध्यस्थायै नमो नमः ।
ॐ मिथुनाकारकलितस्वभावायै नमो नमः ।
ॐ इष्टानुरूपप्रमुखदेवतायै नमो नमः ।
ॐ तप्तजाम्बूनदप्रख्यशरीरायै नमो नमः ।
ॐ केतकीमालतीपुष्पभूषितायै नमो नमः ।
ॐ विचित्ररत्नसंयुक्तकिरीटायै नमो नमः ।
ॐ रमणीयद्विरेफालिकुन्तलायै नमो नमः ।
ॐ अर्धशुभ्रांशु विभ्राजल्ललाटायै नमो नमः ।
ॐ मुखचन्द्रान्तकस्तूरीतिलकयै नमो नमः ॥ 20 ॥

ॐ मनोज्ञवक्रभ्रूवल्लीयुगलायै नमो नमः ।
ॐ रजनीशदिनेशाग्निलोचनायै नमो नमः ।
ॐ करुणारससंसिक्तनेत्रान्तायै नमो नमः ।
ॐ चाम्पेयकुसुमोद्भासिनासिकायै नमो नमः ।
ॐ तारकाभनसारत्नभासुरायै नमो नमः ।
ॐ सद्रत्नखचितस्वर्णताटङ्कायै नमो नमः ।
ॐ रत्नादर्शप्रतीकाशकपोलायै नमो नमः ।
ॐ ताम्बूलशोभितवरस्मितास्यायै नमो नमः ।
ॐ कुन्दकुट्मलसङ्काशदशनायै नमो नमः ।
ॐ फुल्लप्रवालरदनवसनायै नमो नमः ॥ 30 ॥

ॐ स्वकान्तस्वान्तविक्षोभिचिबुकायै नमो नमः ।
ॐ मुक्ताहारलसत्कम्बुकन्धरायै नमो नमः ।
ॐ साष्टापदाङ्गदभुजचतुष्कायै नमो नमः ।
ॐ शङ्खचक्रवराभीतिकराब्जायै नमो नमः ।
ॐ मतङ्गजमहाकुम्भवक्षोजायै नमो नमः ।
ॐ कुचभारनमन्मञ्जुमध्यमायै नमो नमः ।
ॐ तटित्पुञ्जाभकौशेयसुचेलायै नमो नमः ।
ॐ रम्यकिङ्किणिकाकाञ्चीरञ्जितायै नमो नमः ।
ॐ अतिमञ्जुलरम्भोरुद्वितयायै नमो नमः ।
ॐ माणिक्यमुकुटाष्ठीवसंयुक्तायै नमो नमः ॥ 40 ॥

ॐ देवेशमुकुटोद्दीप्तपदाब्जायै नमो नमः ।
ॐ भार्गवाराध्यगाङ्गेयपादुकायै नमो नमः ।
ॐ मत्तदन्तावलोत्तंसगमनायै नमो नमः ।
ॐ कुङ्कुमागरुभद्रश्रीचर्चिताङ्ग्यै नमो नमः ।
ॐ सचामरामरीरत्नवीजितायै नमो नमः ।
ॐ प्रणताखिलसौभाग्यप्रदायिन्यै नमो नमः ।
ॐ दानवार्दितशक्रादिसन्नुतायै नमो नमः ।
ॐ धूम्रलोचन दैतेयदहनायै नमो नमः ।
ॐ चण्डमुण्डमहाशीर्षखण्डनायै नमो नमः ।
ॐ रक्तबीजमहादैत्यशिक्षकायै नमो नमः ॥ 50 ॥

ॐ मदोद्धतनिशुम्भाख्यभञ्जनायै नमो नमः ।
ॐ घोरशुम्भासुराधीशनाशनायै नमो नमः ।
ॐ मधुकैटभसंहारकारणायै नमो नमः ।
ॐ विरिञ्चिमुखसङ्गीतसमज्ञायै नमो नमः ।
ॐ सर्वबाधाप्रशमनचरित्रायै नमो नमः ।
ॐ समाधिसुरथक्ष्माभृदर्चितायै नमो नमः ।
ॐ मार्कण्डेयमुनिश्रेष्ठसंस्तुतायै नमो नमः ।
ॐ व्यालासुरद्विषद्विष्णुस्वरूपिण्यै नमो नमः ।
ॐ क्रूरवेत्रासुरप्राणमारणायै नमो नमः ।
ॐ लक्ष्मीसरस्वतीकालीवेषाढ्यायै नमो नमः ॥ 60 ॥

ॐ सृष्टिस्थितिलयक्रीडातत्परायै नमो नमः ।
ॐ ब्रह्मोपेन्द्रगिरीशादिप्रतीक्षायै नमो नमः ।
ॐ अमृताब्धिमणिद्वीपनिवासिन्यै नमो नमः ।
ॐ निखिलानन्दसन्दोहविग्रहायै नमो नमः ।
ॐ महाकदम्बविपिनमध्यगायै नमो नमः ।
ॐ अनेककोटिब्रह्माण्डजनन्यै नमो नमः ।
ॐ मुमुक्षुजनसन्मार्गदर्शिकायै नमो नमः ।
ॐ द्वादशान्तषडम्भोजविहारायै नमो नमः ।
ॐ सहस्रारमहापद्मसदनायै नमो नमः ।
ॐ जन्मप्रमुखषड्भाववर्जितायै नमो नमः ॥ 70 ॥

ॐ मूलाधारादिषट्चक्रनिलयायै नमो नमः ।
ॐ चराचरात्मकजगत्सम्प्रोतायै नमो नमः ।
ॐ महायोगिजनस्वान्तनिशान्तायै नमो नमः ।
ॐ सर्ववेदान्तसत्सारसंवेद्यायै नमो नमः ।
ॐ हृदिनिक्षिप्तनिःशेषब्रह्माण्डायै नमो नमः ।
ॐ राजराजेश्वरप्राणवल्लभायै नमो नमः ।
ॐ तुषाराचलराजन्यतनयायै नमो नमः ।
ॐ सर्वात्मपुण्डरीकाक्षसहोदर्यै नमो नमः ।
ॐ मूकीकृतमहामूकदानवायै नमो नमः ।
ॐ दुष्टमूकशिरः शैलकुलिशायै नमो नमः ॥ 80 ॥

ॐ कुटजोपत्यकामुख्यनिवासायै नमो नमः ।
ॐ वरेण्यदक्षिणार्धाङ्गमहेशायै नमो नमः ।
ॐ ज्योतिश्चक्रासनाभिख्यपीठस्थायै नमो नमः ।
ॐ नवकोटिमहदुर्गासंवृतायै नमो नमः ।
ॐ विघ्नेशस्कन्दवीरेशवत्सलायै नमो नमः ।
ॐ कलिकल्मषविध्वंससमर्थायै नमो नमः ।
ॐ षोडशार्णमहामन्त्रमन्दिरायै नमो नमः ।
ॐ पञ्चप्रणवलोलम्बपङ्कजायै नमो नमः ।
ॐ मिथुनार्चनसंहृष्टहृदयायै नमो नमः ।
ॐ वसुदेवमनोभीष्टफलदायै नमो नमः ॥ 90 ॥

ॐ कंसासुरवरारातिपूजितायै नमो नमः ।
ॐ रुक्मिणीसत्यभामादिवन्दितायै नमो नमः ।
ॐ नन्दगोपप्रियागर्भसम्भूतायै नमो नमः ।
ॐ कंसप्राणापहरणसाधनायै नमो नमः ।
ॐ सुवासिनीवधूपूजासुप्रीतायै नमो नमः ।
ॐ शशाङ्कशेखरोत्सङ्गविष्ठरायै नमो नमः ।
ॐ विभुधारिकुलारण्यकुठारायै नमो नमः ।
ॐ सञ्जीवनौषधत्रातत्रिदशायै नमो नमः ।
ॐ मातृसौख्यार्थि पक्षीशसेवितायै नमो नमः ।
ॐ कटाक्षलब्धशक्रत्व प्रद्युम्नायै नमो नमः ॥ 100 ॥

ॐ इन्द्रक्लृप्तोत्सवोत्कृष्टप्रहृष्टायै नमो नमः ।
ॐ दारिद्र्यदुःखविच्छेदनिपुणायै नमो नमः ।
ॐ अनन्यभावस्वर्गापवर्गदायै नमो नमः ।
ॐ अप्रपन्न भवत्रासदायकायै नमो नमः ।
ॐ निर्जिताशेषपाषण्डमण्डलायै नमो नमः ।
ॐ शिवाक्षिकुमुदाह्लादचन्द्रिकायै नमो नमः ।
ॐ प्रवर्तितमहाविद्याप्रधानायै नमो नमः ।
ॐ सर्वशक्त्यैकरूप श्रीमूकाम्बायै नमो नमः ॥ 108 ॥

इति मूकाम्बिकाष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ॥

Also Read 108 Names of Moogambigai:

108 Names of Shri Mukambika | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Mukambika | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top