Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Rahu | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Sree Rahu Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીરાહ્વષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥

રાહુ બીજ મન્ત્ર –
ૐ ભ્રાઁ ભ્રીં ભ્રૌં સઃ રાહવે નમઃ ॥

ૐ રાહવે નમઃ ।
ૐ સૈંહિકેયાય નમઃ ।
ૐ વિધુન્તુદાય નમઃ ।
ૐ સુરશત્રવે નમઃ ।
ૐ તમસે નમઃ ।
ૐ ફણિને નમઃ ।
ૐ ગાર્ગ્યાયનાય નમઃ ।
ૐ સુરાપિને નમઃ ।
ૐ નીલજીમૂતસઙ્કાશાય નમઃ ।
ૐ ચતુર્ભુજાય નમઃ । ૧૦ ।

ૐ ખડ્ગખેટકધારિણે નમઃ ।
ૐ વરદાયકહસ્તકાય નમઃ ।
ૐ શૂલાયુધાય નમઃ ।
ૐ મેઘવર્ણાય નમઃ ।
ૐ કૃષ્ણધ્વજપતાકાવતે નમઃ ।
ૐ દક્ષિણાશામુખરતાય નમઃ ।
ૐ તીક્ષ્ણદંષ્ટ્રકરાલકાય નમઃ ।
ૐ શૂર્પાકારાસનસ્થાય નમઃ ।
ૐ ગોમેદાભરણપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ માષપ્રિયાય નમઃ । ૨૦ ।

ૐ કશ્યપર્ષિનન્દનાય નમઃ ।
ૐ ભુજગેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ ઉલ્કાપાતયિત્રે નમઃ । ઉલ્કાપાતજનયે
ૐ શૂલિને નમઃ ।
ૐ નિધિપાય નમઃ ।
ૐ કૃષ્ણસર્પરાજે નમઃ ।
ૐ વિષજ્વાલાવૃતાસ્યાય અર્ધશરીરાય નમઃ ।
ૐ જાદ્યસમ્પ્રદાય નમઃ । શાત્રવપ્રદાય
ૐ રવીન્દુભીકરાય નમઃ ।
ૐ છાયાસ્વરૂપિણે નમઃ । ૩૦ ।

ૐ કઠિનાઙ્ગકાય નમઃ ।
ૐ દ્વિષચ્ચક્રચ્છેદકાય નમઃ ।
ૐ કરાલાસ્યાય નમઃ ।
ૐ ભયઙ્કરાય નમઃ ।
ૐ ક્રૂરકર્મણે નમઃ ।
ૐ તમોરૂપાય નમઃ ।
ૐ શ્યામાત્મને નમઃ ।
ૐ નીલલોહિતાય નમઃ ।
ૐ કિરીટિણે નમઃ ।
ૐ નીલવસનાય નમઃ । ૪૦ ।

ૐ શનિસમાન્તવર્ત્મગાય નમઃ ।
ૐ ચાણ્ડાલવર્ણાય નમઃ ।
ૐ અશ્વ્યર્ક્ષભવાય નમઃ ।
ૐ મેષભવાય નમઃ ।
ૐ શનિવત્ફલદાય નમઃ ।
ૐ શૂરાય નમઃ ।
ૐ અપસવ્યગતયે નમઃ ।
ૐ ઉપરાગકરાય નમઃ ।
ૐ સૂર્યહિમાંશુચ્છવિહારકાય નમઃ । સોમસૂર્યચ્છવિવિમર્દકાય
ૐ નીલપુષ્પવિહારાય નમઃ । ૫૦ ।

ૐ ગ્રહશ્રેષ્ઠાય નમઃ ।
ૐ અષ્ટમગ્રહાય નમઃ ।
ૐ કબન્ધમાત્રદેહાય નમઃ ।
ૐ યાતુધાનકુલોદ્ભવાય નમઃ ।
ૐ ગોવિન્દવરપાત્રાય નમઃ ।
ૐ દેવજાતિપ્રવિષ્ટકાય નમઃ ।
ૐ ક્રૂરાય નમઃ ।
ૐ ઘોરાય નમઃ ।
ૐ શનેર્મિત્રાય નમઃ ।
ૐ શુક્રમિત્રાય નમઃ । ૬૦ ।

ૐ અગોચરાય નમઃ ।
ૐ માને ગઙ્ગાસ્નાનદાત્રે નમઃ ।
ૐ સ્વગૃહે પ્રબલાઢ્યકાય નમઃ । પ્રબલાઢ્યદાય
ૐ સદ્ગૃહેઽન્યબલધૃતે નમઃ ।
ૐ ચતુર્થે માતૃનાશકાય નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રયુક્તે ચણ્ડાલજન્મસૂચકાય નમઃ ।
ૐ જન્મસિંહે નમઃ । સિંહજન્મને
ૐ રાજ્યદાત્રે નમઃ ।
ૐ મહાકાયાય નમઃ ।
ૐ જન્મકર્ત્રે નમઃ । ૭૦ ।

ૐ વિધુરિપવે નમઃ ।
ૐ મત્તકો જ્ઞાનદાય નમઃ । મત્તગાજ્ઞાનદાયકાય
ૐ જન્મકન્યારાજ્યદાત્રે નમઃ ।
ૐ જન્મહાનિદાય નમઃ ।
ૐ નવમે પિતૃહન્ત્રે નમઃ ।
ૐ પઞ્ચમે શોકદાયકાય નમઃ ।
ૐ દ્યૂને કલત્રહન્ત્રે નમઃ ।
ૐ સપ્તમે કલહપ્રદાય નમઃ ।
ૐ ષષ્ઠે વિત્તદાત્રે નમઃ ।
ૐ ચતુર્થે વૈરદાયકાય નમઃ । ૮૦ ।

ૐ નવમે પાપદાત્રે નમઃ ।
ૐ દશમે શોકદાયકાય નમઃ ।
ૐ આદૌ યશઃ પ્રદાત્રે નમઃ ।
ૐ અન્તે વૈરપ્રદાયકાય નમઃ ।
ૐ કાલાત્મને નમઃ ।
ૐ ગોચરાચારાય નમઃ ।
ૐ ધને કકુત્પ્રદાય નમઃ ।
ૐ પઞ્ચમે ધિશણાશૃઙ્ગદાય નમઃ ।
ૐ સ્વર્ભાનવે નમઃ ।
ૐ બલિને નમઃ । ૯૦ ।

ૐ મહાસૌખ્યપ્રદાયિને નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રવૈરિણે નમઃ ।
ૐ શાશ્વતાય નમઃ ।
ૐ સુરશત્રવે નમઃ ।
ૐ પાપગ્રહાય નમઃ ।
ૐ શામ્ભવાય નમઃ ।
ૐ પૂજ્યકાય નમઃ ।
ૐ પાટીરપૂરણાય નમઃ ।
ૐ પૈઠીનસકુલોદ્ભવાય નમઃ ।
ૐ ભક્તરક્ષાય નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ રાહુમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ સર્વાભીષ્ટફલપ્રદાય નમઃ ।
ૐ દીર્ઘાય નમઃ ।
ૐ કૃષ્ણાય નમઃ ।
ૐ અતનવે નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુનેત્રારયે નમઃ ।
ૐ દેવાય નમઃ ।
ૐ દાનવાય નમઃ ।

ઇતિ રાહુ અષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 108 Names of Sri Rahu:

108 Names of Shri Rahu | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Propitiation of Raahu / Saturday

Charity: Donate a coconut, old coins or coal to a leper on Saturday.

Fasting: On the first Saturday of the waxing moon, especially during
major or minor rahu periods.

Mantra: To be chanted on Saturday, two hours after sunset, especially during
major or minor rahu periods:

Result: The planetary deity rahu is propitiated granting victory over enemies,
favor from the King or government, and reduction in diseases caused by rahu.

108 Names of Shri Rahu | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top