Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names of Shri Rahu | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

Sree Rahu Ashtottarashata Namavali Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీరాహ్వష్టోత్తరశతనామావలిః ॥

రాహు బీజ మన్త్ర –
ఓం భ్రాఁ భ్రీం భ్రౌం సః రాహవే నమః ॥

ఓం రాహవే నమః ।
ఓం సైంహికేయాయ నమః ।
ఓం విధున్తుదాయ నమః ।
ఓం సురశత్రవే నమః ।
ఓం తమసే నమః ।
ఓం ఫణినే నమః ।
ఓం గార్గ్యాయనాయ నమః ।
ఓం సురాపినే నమః ।
ఓం నీలజీమూతసఙ్కాశాయ నమః ।
ఓం చతుర్భుజాయ నమః । ౧౦ ।

ఓం ఖడ్గఖేటకధారిణే నమః ।
ఓం వరదాయకహస్తకాయ నమః ।
ఓం శూలాయుధాయ నమః ।
ఓం మేఘవర్ణాయ నమః ।
ఓం కృష్ణధ్వజపతాకావతే నమః ।
ఓం దక్షిణాశాముఖరతాయ నమః ।
ఓం తీక్ష్ణదంష్ట్రకరాలకాయ నమః ।
ఓం శూర్పాకారాసనస్థాయ నమః ।
ఓం గోమేదాభరణప్రియాయ నమః ।
ఓం మాషప్రియాయ నమః । ౨౦ ।

ఓం కశ్యపర్షినన్దనాయ నమః ।
ఓం భుజగేశ్వరాయ నమః ।
ఓం ఉల్కాపాతయిత్రే నమః । ఉల్కాపాతజనయే
ఓం శూలినే నమః ।
ఓం నిధిపాయ నమః ।
ఓం కృష్ణసర్పరాజే నమః ।
ఓం విషజ్వాలావృతాస్యాయ అర్ధశరీరాయ నమః ।
ఓం జాద్యసమ్ప్రదాయ నమః । శాత్రవప్రదాయ
ఓం రవీన్దుభీకరాయ నమః ।
ఓం ఛాయాస్వరూపిణే నమః । ౩౦ ।

ఓం కఠినాఙ్గకాయ నమః ।
ఓం ద్విషచ్చక్రచ్ఛేదకాయ నమః ।
ఓం కరాలాస్యాయ నమః ।
ఓం భయఙ్కరాయ నమః ।
ఓం క్రూరకర్మణే నమః ।
ఓం తమోరూపాయ నమః ।
ఓం శ్యామాత్మనే నమః ।
ఓం నీలలోహితాయ నమః ।
ఓం కిరీటిణే నమః ।
ఓం నీలవసనాయ నమః । ౪౦ ।

ఓం శనిసమాన్తవర్త్మగాయ నమః ।
ఓం చాణ్డాలవర్ణాయ నమః ।
ఓం అశ్వ్యర్క్షభవాయ నమః ।
ఓం మేషభవాయ నమః ।
ఓం శనివత్ఫలదాయ నమః ।
ఓం శూరాయ నమః ।
ఓం అపసవ్యగతయే నమః ।
ఓం ఉపరాగకరాయ నమః ।
ఓం సూర్యహిమాంశుచ్ఛవిహారకాయ నమః । సోమసూర్యచ్ఛవివిమర్దకాయ
ఓం నీలపుష్పవిహారాయ నమః । ౫౦ ।

ఓం గ్రహశ్రేష్ఠాయ నమః ।
ఓం అష్టమగ్రహాయ నమః ।
ఓం కబన్ధమాత్రదేహాయ నమః ।
ఓం యాతుధానకులోద్భవాయ నమః ।
ఓం గోవిన్దవరపాత్రాయ నమః ।
ఓం దేవజాతిప్రవిష్టకాయ నమః ।
ఓం క్రూరాయ నమః ।
ఓం ఘోరాయ నమః ।
ఓం శనేర్మిత్రాయ నమః ।
ఓం శుక్రమిత్రాయ నమః । ౬౦ ।

ఓం అగోచరాయ నమః ।
ఓం మానే గఙ్గాస్నానదాత్రే నమః ।
ఓం స్వగృహే ప్రబలాఢ్యకాయ నమః । ప్రబలాఢ్యదాయ
ఓం సద్గృహేఽన్యబలధృతే నమః ।
ఓం చతుర్థే మాతృనాశకాయ నమః ।
ఓం చన్ద్రయుక్తే చణ్డాలజన్మసూచకాయ నమః ।
ఓం జన్మసింహే నమః । సింహజన్మనే
ఓం రాజ్యదాత్రే నమః ।
ఓం మహాకాయాయ నమః ।
ఓం జన్మకర్త్రే నమః । ౭౦ ।

ఓం విధురిపవే నమః ।
ఓం మత్తకో జ్ఞానదాయ నమః । మత్తగాజ్ఞానదాయకాయ
ఓం జన్మకన్యారాజ్యదాత్రే నమః ।
ఓం జన్మహానిదాయ నమః ।
ఓం నవమే పితృహన్త్రే నమః ।
ఓం పఞ్చమే శోకదాయకాయ నమః ।
ఓం ద్యూనే కలత్రహన్త్రే నమః ।
ఓం సప్తమే కలహప్రదాయ నమః ।
ఓం షష్ఠే విత్తదాత్రే నమః ।
ఓం చతుర్థే వైరదాయకాయ నమః । ౮౦ ।

ఓం నవమే పాపదాత్రే నమః ।
ఓం దశమే శోకదాయకాయ నమః ।
ఓం ఆదౌ యశః ప్రదాత్రే నమః ।
ఓం అన్తే వైరప్రదాయకాయ నమః ।
ఓం కాలాత్మనే నమః ।
ఓం గోచరాచారాయ నమః ।
ఓం ధనే కకుత్ప్రదాయ నమః ।
ఓం పఞ్చమే ధిశణాశృఙ్గదాయ నమః ।
ఓం స్వర్భానవే నమః ।
ఓం బలినే నమః । ౯౦ ।

ఓం మహాసౌఖ్యప్రదాయినే నమః ।
ఓం చన్ద్రవైరిణే నమః ।
ఓం శాశ్వతాయ నమః ।
ఓం సురశత్రవే నమః ।
ఓం పాపగ్రహాయ నమః ।
ఓం శామ్భవాయ నమః ।
ఓం పూజ్యకాయ నమః ।
ఓం పాటీరపూరణాయ నమః ।
ఓం పైఠీనసకులోద్భవాయ నమః ।
ఓం భక్తరక్షాయ నమః । ౧౦౦ ।

ఓం రాహుమూర్తయే నమః ।
ఓం సర్వాభీష్టఫలప్రదాయ నమః ।
ఓం దీర్ఘాయ నమః ।
ఓం కృష్ణాయ నమః ।
ఓం అతనవే నమః ।
ఓం విష్ణునేత్రారయే నమః ।
ఓం దేవాయ నమః ।
ఓం దానవాయ నమః ।

ఇతి రాహు అష్టోత్తరశతనామావలిః సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 108 Names of Sri Rahu:

108 Names of Shri Rahu | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Propitiation of Raahu / Saturday

Charity: Donate a coconut, old coins or coal to a leper on Saturday.

Fasting: On the first Saturday of the waxing moon, especially during
major or minor rahu periods.

Mantra: To be chanted on Saturday, two hours after sunset, especially during
major or minor rahu periods:

Result: The planetary deity rahu is propitiated granting victory over enemies,
favor from the King or government, and reduction in diseases caused by rahu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top