Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Tulasi 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

Sri Tulasya Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীতুলস্যষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ ২ ॥

অথ শ্রীতুলস্যষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ ।

ওঁ তুলস্যৈ নমঃ । পাবন্যৈ নমঃ । পূজ্যায়ৈ নমঃ ।
বৃন্দাবননিবাসিন্যৈ নমঃ । জ্ঞানদাত্র্যৈ নমঃ । জ্ঞানময়্যৈ নমঃ ।
নির্মলায়ৈ নমঃ । সর্বপূজিতায়ৈ নমঃ । সত্যৈ নমঃ ।
পতিব্রতায়ৈ নমঃ । বৃন্দায়ৈ নমঃ ।
ক্ষীরাব্ধিমথনোদ্ভবায়ৈ নমঃ । কৃষ্ণবর্ণায়ৈ নমঃ ।
রোগহন্ত্র্যৈ নমঃ । ত্রিবর্ণায়ৈ নমঃ । সর্বকামদায়ৈ নমঃ ।
লক্ষ্মীসখ্যৈ নমঃ । নিত্যশুদ্ধায়ৈ নমঃ । সুদত্যৈ নমঃ ।
ভূমিপাবন্যৈ নমঃ । ২০ ।

হরিদ্রান্নৈকনিরতায়ৈ নমঃ । হরিপাদকৃতালয়ায়ৈ নমঃ ।
পবিত্ররূপিণ্যৈ নমঃ । ধন্যায়ৈ নমঃ । সুগন্ধিন্যৈ নমঃ ।
অমৃতোদ্ভবায়ৈ নমঃ । সুরূপায়ৈ আরোগ্যদায়ৈ নমঃ । তুষ্টায়ৈ নমঃ ।
শক্তিত্রিতয়রূপিণ্যৈ নমঃ । দেব্যৈ নমঃ ।
দেবর্ষিসংস্তুত্যায়ৈ নমঃ । কান্তায়ৈ নমঃ ।
বিষ্ণুমনঃপ্রিয়ায়ৈ নমঃ । ভূতবেতালভীতিঘ্ন্যৈ নমঃ ।
মহাপাতকনাশিন্যৈ নমঃ । মনোরথপ্রদায়ৈ নমঃ । মেধায়ৈ নমঃ ।
কান্ত্যৈ নমঃ । বিজয়দায়িন্যৈ নমঃ ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণ্যৈ নমঃ । ৪০ ।

ওঁ কামরূপিণ্যৈ নমঃ । অপবর্গপ্রদায়ৈ নমঃ । শ্যামায়ৈ নমঃ ।
কৃশমধ্যায়ৈ নমঃ । সুকেশিন্যৈ নমঃ । বৈকুণ্ঠবাসিন্যৈ নমঃ ।
নন্দায়ৈ নমঃ । বিম্বোষ্ঠ্যৈ নমঃ । কোকিলস্বরায়ৈ নমঃ ।
কপিলায়ৈ নমঃ । নিম্নগাজন্মভূম্যৈ নমঃ ।
আয়ুষ্যদায়িন্যৈ নমঃ । বনরূপায়ৈ নমঃ ।
দুঃখনাশিন্যৈ নমঃ । অবিকারায়ৈ নমঃ । চতুর্ভুজায়ৈ নমঃ ।
গরুত্মদ্বাহনায়ৈ নমঃ । শান্তায়ৈ নমঃ । দান্তায়ৈ নমঃ ।
বিঘ্ননিবারিণ্যৈ নমঃ । ৬০ ।

ওঁ শ্রীবিষ্ণুমূলিকায়ৈ নমঃ । পুষ্ট্যৈ নমঃ ।
ত্রিবর্গফলদায়িন্যৈ নমঃ । মহাশক্ত্যৈ নমঃ । মহামায়ায়ৈ নমঃ ।
লক্ষ্মীবাণীসুপূজিতায়ৈ নমঃ । সুমঙ্গল্যর্চনপ্রীতায়ৈ নমঃ ।
সৌমঙ্গল্যবিবর্ধিন্যৈ নমঃ । চাতুর্মাস্যোত্সবারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
বিষ্ণুসান্নিধ্যদায়িন্যৈ নমঃ । উত্থানদ্বাদশীপূজ্যায়ৈ নমঃ ।
সর্বদেবপ্রপূজিতায়ৈ নমঃ । গোপীরতিপ্রদায়ৈ নমঃ । নিত্যায়ৈ নমঃ ।
নির্গুণায়ৈ নমঃ । পার্বতীপ্রিয়ায়ৈ নমঃ । অপমৃত্যুহরায়ৈ নমঃ ।
রাধাপ্রিয়ায়ৈ নমঃ । মৃগবিলোচনায়ৈ নমঃ । অম্লানায়ৈ নমঃ । ৮০ ।

ওঁ হংসগমনায়ৈ নমঃ । কমলাসনবন্দিতায়ৈ নমঃ ।
ভূলোকবাসিন্যৈ নমঃ । শুদ্ধায়ৈ নমঃ । রামকৃষ্ণাদিপূজিতায়ৈ নমঃ ।
সীতাপূজ্যায়ৈ নমঃ । রামমনঃপ্রিয়ায়ৈ নমঃ । নন্দনসংস্থিতায়ৈ নমঃ ।
সর্বতীর্থময়্যৈ নমঃ । মুক্তায়ৈ নমঃ । লোকসৃষ্টিবিধায়িন্যৈ নমঃ ।
প্রাতর্দৃশ্যায়ৈ নমঃ । গ্লানিহন্ত্র্যৈ নমঃ । বৈষ্ণব্যৈ নমঃ ।
সর্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ । নারায়ণ্যৈ নমঃ । সন্ততিদায়ৈ নমঃ ।
মূলমৃদ্ধারিপাবন্যৈ নমঃ । অশোকবনিকাসংস্থায়ৈ নমঃ ।
সীতাধ্যাতায়ৈ নমঃ । ১০০ ।

ওঁ নিরাশ্রয়ায়ৈ নমঃ । গোমতীসরয়ূতীররোপিতায়ৈ নমঃ ।
কুটিলালকায়ৈ নমঃ । অপাত্রভক্ষ্যপাপঘ্ন্যৈ নমঃ ।
দানতোয়বিশুদ্ধিদায়ৈ নমঃ । শ্রুতিধারণসুপ্রীতায়ৈ নমঃ ।
শুভায়ৈ নমঃ । সর্বেষ্টদায়িন্যৈ নমঃ । ১০৮ ।

ইতি শ্রীতুলস্যষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ সম্পূর্ণা ।

Also Read 108 Names of Sri Tulasi 2:

108 Names of Shri Tulasi 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Tulasi 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top