Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shrirama 1 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Srirama Ashtottarashata Namavali 1 Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀରାମାଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲୀ 1॥

ଓଂ ଶ୍ରୀରାମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମଭଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାଜୀଵଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରଘୁପୁଙ୍ଗଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜାନକୀଵଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୈତ୍ରାୟ ନମଃ ॥ ୧୦ ॥

ଓଂ ଜିତାମିତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜନାର୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵାମିତ୍ରପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରଣତ୍ରାଣତତ୍ପରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଲିପ୍ରମଥନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଗ୍ମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟଵାଚେ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟଵ୍ରତାୟ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ଵ୍ରତଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦାହନୁମଦାଶ୍ରିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୌସଲେୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଖରଧ୍ଵଂସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରାଧଵଧପଂଡିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଭୀଷଣପରିତ୍ରାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ହରକୋଦଣ୍ଡଖଣ୍ଡନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସପ୍ତତାଲପ୍ରଭେତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଶଗ୍ରୀଵଶିରୋହରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜାମଦଗ୍ନ୍ୟମହାଦର୍ପଦଲନାୟ ନମଃ ॥ ୩୦ ॥

ଓଂ ତାଟକାନ୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦାନ୍ତସାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵରୋଗସ୍ୟ ଭେଷଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୂଷଣତ୍ରିଶିରୋହନ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଲୋକାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟଚାରିତ୍ରକୀର୍ତନାୟ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ତ୍ରିଲୋକରକ୍ଷକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନ୍ଵିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଂଡକାରଣ୍ୟଵର୍ତନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅହଲ୍ୟାଶାପଵିମୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପିତୃଭକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିତକ୍ରୋଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିତମିତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗଦ୍ଗୁରଵେ ନମଃ ॥ ୫୦ ॥

ଓଂ ଋକ୍ଷଵାନରସଙ୍ଘାତିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ରକୂଟସମାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୟନ୍ତତ୍ରାଣଵରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁମିତ୍ରାପୁତ୍ରସେଵିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଦେଵାଦିଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃତଵାନରଜୀଵନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାୟାମାରୀଚହନ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଭୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଦେଵସ୍ତୁତାୟ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ସୌମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁନିସଂସ୍ତୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାୟୋଗିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହୋଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଗ୍ରୀଵେପ୍ସିତରାଜ୍ୟଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵପୁଣ୍ୟାଧିକଫଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ମୃତସର୍ଵୌଘନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଦିପୁରୁଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମପୁରୁଷାୟ ନମଃ ॥ ୭୦ ॥

ଓଂ ମହାପୁରୁଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟୋଦୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୟାସାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁରାଣପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ମିତଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମିତଭାଷିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂର୍ଵଭାଷିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ରାଘଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତଗୁଣଗମ୍ଭୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୀରୋଦାତ୍ତଗୁଣୋତ୍ତମାୟ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ମାୟାମାନୁଷଚାରିତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଦେଵାଦିପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସେତୁକୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିତଵାରାଶୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵତୀର୍ଥମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ୟାମାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁନ୍ଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୂରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୀତଵାସସେ ନମଃ ॥ ୯୦ ॥

ଓଂ ଧନୁର୍ଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵୟଜ୍ଞାଧିପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜ୍ଵିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜରାମରଣଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵଲିଙ୍ଗପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାପଗୁଣଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରଞ୍ଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ପରନ୍ଧାମ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାକାଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାତ୍ପରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାରଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଦେଵାତ୍ମକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରସ୍ମୈ ନମଃ ॥ ୧୦୮ ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀରାମାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିସ୍ସମାପ୍ତା ॥

Also Read 108 Names of Sreerama 1:

108 Names of Shrirama 1 | Rama Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shrirama 1 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top