Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

Sita Devi Ashtottarashata Namavali Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীসীতাষ্টোত্তরশতনামাবলী ॥

॥ অথ শ্রীমদানন্দরামায়ণান্তর্গত শ্রী সীতাষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ ॥

ওঁ সীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জানক্যৈ নমঃ ।
ওঁ দেব্যৈ নমঃ ।
ওঁ বৈদেহ্যৈ নমঃ ।
ওঁ রাঘবপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অবনিসুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রামায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রাক্ষসান্তপ্রকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ রত্নগুপ্তায়ৈ নমঃ । ১০ ।

ওঁ মাতুলিঙ্গ্যৈ নমহ্ ।
ওঁ মৈথিল্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভক্ততোষদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মাক্ষজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কঞ্জনেত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্মিতাস্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নূপুরস্বনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৈকুণ্ঠনিলয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ । ২০ ।

ওঁ মুক্তিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কামপূরণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ নৃপাত্মজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হেমবর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মৃদুলাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুভাষিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কুশাম্বিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দিব্যদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লবমাত্রে নমঃ ।
ওঁ মনোহরায়ৈ নমঃ । ৩০ ।

ওঁ হনুমদ্ বন্দিতপদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মুক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কেয়ূরধারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ অশোকবনমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রাবণাদিকমোহিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিমানসংস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুভৃবে নমঃ ।
ওঁ সুকেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ রশনান্বিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রজোরূপায়ৈ নমঃ । ৪০ ।

ওঁ সত্বরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তামস্যৈ নমঃ ।
ওঁ বহ্নিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ হেমমৃগাসক্ত চিত্তয়ৈ নমঃ ।
ওঁ বাল্মীকাশ্রম বাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পতিব্রতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহামায়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পীতকৌশেয় বাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মৃগনেত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিম্বোষ্ঠ্যৈ নমঃ । ৫০ ।

ওঁ ধনুর্বিদ্যা বিশারদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সৌম্যরূপায়ৈ নমঃ
ওঁ দশরথস্তনুষায় নমঃ ।
ওঁ চামরবীজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুমেধা দুহিত্রে নমঃ ।
ওঁ দিব্যরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রৈলোক্য পালিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাল্ক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধিয়ে নমঃ । ৬০ ।

ওঁ লজ্জায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ ।
ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ ।
ওঁ শমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গৌর্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অয়োধ্যানিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বসন্তশীতলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গৌর্যৈ নমঃ । ৭০ ।

ওঁ স্নান সন্তুষ্ট মানসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রমানাম ভদ্রসংস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হেমকুম্ভপয়োধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুরার্চিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ধৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ কান্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ স্মৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ মেধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিভাবর্যৈ নমঃ ।
ওঁ লঘূধরায়ৈ নমঃ । ৮০ ।

ওঁ বারারোহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হেমকঙ্কণমণ্দিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দ্বিজপত্ন্যর্পিতনিজভূষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রঘবতোষিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীরামসেবনরতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রত্নতাটঙ্ক ধারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ রামবামাঙ্কসংস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রামচন্দ্রৈক রঞ্জিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সরয়ূজল সঙ্ক্রীডা কারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ রামমোহিণ্যৈ নমঃ । ৯০ ।

ওঁ সুবর্ণ তুলিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যকীর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ কলাবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ কলকণ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কম্বুকণ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রম্ভোরবে নমঃ ।
ওঁ গজগামিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ রামার্পিতমনসে নমঃ ।
ওঁ রামবন্দিতায়ৈ নমঃ । ১০০ ।

ওঁ রাম বল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীরামপদ চিহ্নাঙ্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রাম রামেতি ভাষিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ রামপর্যঙ্কশয়নায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রামাঙ্ঘ্রিক্ষালিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কামধেন্বন্নসন্তুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মাতুলিঙ্গকরাধৃতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দিব্যচন্দন সংস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মূলকাসুরমর্দিন্যৈ নমঃ । ১১০ ।

॥ শ্রীসীতাষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ সমপ্তা ॥

Also Read 108 Names of Sita Mata:

110 Names of Sita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top