Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Sita Devi Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીસીતાષ્ટોત્તરશતનામાવલી ॥

॥ અથ શ્રીમદાનન્દરામાયણાન્તર્ગત શ્રી સીતાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥

ૐ સીતાયૈ નમઃ ।
ૐ જાનક્યૈ નમઃ ।
ૐ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ વૈદેહ્યૈ નમઃ ।
ૐ રાઘવપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ રમાયૈ નમઃ ।
ૐ અવનિસુતાયૈ નમઃ ।
ૐ રામાયૈ નમઃ ।
ૐ રાક્ષસાન્તપ્રકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ રત્નગુપ્તાયૈ નમઃ । ૧૦ ।

ૐ માતુલિઙ્ગ્યૈ નમહ્ ।
ૐ મૈથિલ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તતોષદાયૈ નમઃ ।
ૐ પદ્માક્ષજાયૈ નમઃ ।
ૐ કઞ્જનેત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્મિતાસ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ નૂપુરસ્વનાયૈ નમઃ ।
ૐ વૈકુણ્ઠનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ માયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રિયૈ નમઃ । ૨૦ ।

ૐ મુક્તિદાયૈ નમઃ ।
ૐ કામપૂરણ્યૈ નમઃ ।
ૐ નૃપાત્મજાયૈ નમઃ ।
ૐ હેમવર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ મૃદુલાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ૐ સુભાષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કુશામ્બિકાયૈ નમઃ ।
ૐ દિવ્યદાયૈ નમઃ ।
ૐ લવમાત્રે નમઃ ।
ૐ મનોહરાયૈ નમઃ । ૩૦ ।

ૐ હનુમદ્ વન્દિતપદાયૈ નમઃ ।
ૐ મુક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ કેયૂરધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ અશોકવનમધ્યસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ રાવણાદિકમોહિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિમાનસંસ્થિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સુભૃવે નમઃ ।
ૐ સુકેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ રશનાન્વિતાયૈ નમઃ ।
ૐ રજોરૂપાયૈ નમઃ । ૪૦ ।

ૐ સત્વરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ તામસ્યૈ નમઃ ।
ૐ વહ્નિવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ હેમમૃગાસક્ત ચિત્તયૈ નમઃ ।
ૐ વાલ્મીકાશ્રમ વાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પતિવ્રતાયૈ નમઃ ।
ૐ મહામાયાયૈ નમઃ ।
ૐ પીતકૌશેય વાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મૃગનેત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ બિમ્બોષ્ઠ્યૈ નમઃ । ૫૦ ।

ૐ ધનુર્વિદ્યા વિશારદાયૈ નમઃ ।
ૐ સૌમ્યરૂપાયૈ નમઃ
ૐ દશરથસ્તનુષાય નમઃ ।
ૐ ચામરવીજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સુમેધા દુહિત્રે નમઃ ।
ૐ દિવ્યરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રૈલોક્ય પાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ અન્નપૂર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાલ્ક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ ધિયે નમઃ । ૬૦ ।

ૐ લજ્જાયૈ નમઃ ।
ૐ સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ શાન્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ પુષ્ટ્યૈ નમઃ ।
ૐ શમાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૌર્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રભાયૈ નમઃ ।
ૐ અયોધ્યાનિવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વસન્તશીતલાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૌર્યૈ નમઃ । ૭૦ ।

ૐ સ્નાન સન્તુષ્ટ માનસાયૈ નમઃ ।
ૐ રમાનામ ભદ્રસંસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ હેમકુમ્ભપયોધરાયૈ નમઃ ।
ૐ સુરાર્ચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ધૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ કાન્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્મૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ મેધાયૈ નમઃ ।
ૐ વિભાવર્યૈ નમઃ ।
ૐ લઘૂધરાયૈ નમઃ । ૮૦ ।

ૐ વારારોહાયૈ નમઃ ।
ૐ હેમકઙ્કણમણ્દિતાયૈ નમઃ ।
ૐ દ્વિજપત્ન્યર્પિતનિજભૂષાયૈ નમઃ ।
ૐ રઘવતોષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીરામસેવનરતાયૈ નમઃ ।
ૐ રત્નતાટઙ્ક ધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ રામવામાઙ્કસંસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ રામચન્દ્રૈક રઞ્જિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સરયૂજલ સઙ્ક્રીડા કારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ રામમોહિણ્યૈ નમઃ । ૯૦ ।

ૐ સુવર્ણ તુલિતાયૈ નમઃ ।
ૐ પુણ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પુણ્યકીર્તયે નમઃ ।
ૐ કલાવત્યૈ નમઃ ।
ૐ કલકણ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ કમ્બુકણ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ રમ્ભોરવે નમઃ ।
ૐ ગજગામિન્યૈ નમઃ ।
ૐ રામાર્પિતમનસે નમઃ ।
ૐ રામવન્દિતાયૈ નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ રામ વલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીરામપદ ચિહ્નાઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ રામ રામેતિ ભાષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ રામપર્યઙ્કશયનાયૈ નમઃ ।
ૐ રામાઙ્ઘ્રિક્ષાલિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ વરાયૈ નમઃ ।
ૐ કામધેન્વન્નસન્તુષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ માતુલિઙ્ગકરાધૃતાયૈ નમઃ ।
ૐ દિવ્યચન્દન સંસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ મૂલકાસુરમર્દિન્યૈ નમઃ । ૧૧૦ ।

॥ શ્રીસીતાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમપ્તા ॥

Also Read 108 Names of Sita Mata:

110 Names of Sita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top