Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Sita Devi Ashtottarashata Namavali Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀସୀତାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ॥

॥ ଅଥ ଶ୍ରୀମଦାନନ୍ଦରାମାୟଣାନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ସୀତାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ॥

ଓଂ ସୀତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜାନକ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈଦେହ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରାଘଵପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵନିସୁତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରାକ୍ଷସାନ୍ତପ୍ରକାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନଗୁପ୍ତାୟୈ ନମଃ । ୧୦ ।

ଓଂ ମାତୁଲିଙ୍ଗ୍ୟୈ ନମହ୍ ।
ଓଂ ମୈଥିଲ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତତୋଷଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମାକ୍ଷଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଞ୍ଜନେତ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ମିତାସ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନୂପୁରସ୍ଵନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈକୁଣ୍ଠନିଲୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରିୟୈ ନମଃ । ୨୦ ।

ଓଂ ମୁକ୍ତିଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାମପୂରଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନୃପାତ୍ମଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହେମଵର୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଦୁଲାଙ୍ଗ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଭାଷିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଶାମ୍ବିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଵ୍ୟଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲଵମାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ମନୋହରାୟୈ ନମଃ । ୩୦ ।

ଓଂ ହନୁମଦ୍ ଵନ୍ଦିତପଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁକ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କେୟୂରଧାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଶୋକଵନମଧ୍ୟସ୍ଥାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରାଵଣାଦିକମୋହିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିମାନସଂସ୍ଥିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଭୃଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁକେଶ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରଶନାନ୍ଵିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରଜୋରୂପାୟୈ ନମଃ । ୪୦ ।

ଓଂ ସତ୍ଵରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତାମସ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵହ୍ନିଵାସିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହେମମୃଗାସକ୍ତ ଚିତ୍ତୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଲ୍ମୀକାଶ୍ରମ ଵାସିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପତିଵ୍ରତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାମାୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୀତକୌଶେୟ ଵାସିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଗନେତ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବିମ୍ବୋଷ୍ଠ୍ୟୈ ନମଃ । ୫୦ ।

ଓଂ ଧନୁର୍ଵିଦ୍ୟା ଵିଶାରଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୌମ୍ୟରୂପାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦଶରଥସ୍ତନୁଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚାମରଵୀଜିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁମେଧା ଦୁହିତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଵ୍ୟରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ପାଲିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନ୍ନପୂର୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଲ୍କ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧିୟେ ନମଃ । ୬୦ ।

ଓଂ ଲଜ୍ଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସରସ୍ଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାନ୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍ଟ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୌର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅୟୋଧ୍ୟାନିଵାସିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵସନ୍ତଶୀତଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୌର୍ୟୈ ନମଃ । ୭୦ ।

ଓଂ ସ୍ନାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମାନସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରମାନାମ ଭଦ୍ରସଂସ୍ଥାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହେମକୁମ୍ଭପୟୋଧରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରାର୍ଚିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୃତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାନ୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ମୃତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମେଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଭାଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲଘୂଧରାୟୈ ନମଃ । ୮୦ ।

ଓଂ ଵାରାରୋହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହେମକଙ୍କଣମଣ୍ଦିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵିଜପତ୍ନ୍ୟର୍ପିତନିଜଭୂଷାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରଘଵତୋଷିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀରାମସେଵନରତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନତାଟଙ୍କ ଧାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମଵାମାଙ୍କସଂସ୍ଥାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରୈକ ରଞ୍ଜିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସରୟୂଜଲ ସଙ୍କ୍ରୀଡା କାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମମୋହିଣ୍ୟୈ ନମଃ । ୯୦ ।

ଓଂ ସୁଵର୍ଣ ତୁଲିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟକୀର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କଲାଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଲକଣ୍ଠାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କମ୍ବୁକଣ୍ଠାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରମ୍ଭୋରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଜଗାମିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମାର୍ପିତମନସେ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମଵନ୍ଦିତାୟୈ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଓଂ ରାମ ଵଲ୍ଲଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀରାମପଦ ଚିହ୍ନାଙ୍ଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମ ରାମେତି ଭାଷିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମପର୍ୟଙ୍କଶୟନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମାଙ୍ଘ୍ରିକ୍ଷାଲିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାମଧେନ୍ଵନ୍ନସନ୍ତୁଷ୍ଟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାତୁଲିଙ୍ଗକରାଧୃତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଵ୍ୟଚନ୍ଦନ ସଂସ୍ଥାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୂଲକାସୁରମର୍ଦିନ୍ୟୈ ନମଃ । ୧୧୦ ।

॥ ଶ୍ରୀସୀତାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ସମପ୍ତା ॥

Also Read 108 Names of Sita Mata:

110 Names of Sita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top