Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Bagala Maa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Shri Bagala Ashtottarashatanamavali Lyrics in Gujarati:

।। શ્રીબગલાષ્ટોત્તરશતનામાવલી ।।
શ્રીબ્રહ્માસ્ત્રરૂપિણીદેવીમાતાશ્રીબગલામુખ્યૈ નમઃ ।
શ્રીચિચ્છક્ત્યૈ નમઃ ।
શ્રીજ્ઞાનરૂપાયૈ નમઃ ।
શ્રીબ્રહ્માનન્દપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
શ્રીમહાવિદ્યાયૈ નમઃ ।
શ્રીમહાલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
શ્રીમત્ત્રિપુરસુન્દર્યૈ નમઃ ।
શ્રીભુવનેશ્યૈ નમઃ ।
શ્રીજગન્માત્રે નમઃ ।
શ્રીપાર્વત્યૈ નમઃ । ૧૦ ।

શ્રીસર્વમઙ્ગલાયૈ નમઃ ।
શ્રીલલિતાયૈ નમઃ ।
શ્રીભૈરવ્યૈ નમઃ ।
શ્રીશાન્તાયૈ નમઃ ।
શ્રીઅન્નપૂર્ણાયૈ નમઃ ।
શ્રીકુલેશ્વર્યૈ નમઃ ।
શ્રીવારાહ્યૈ નમઃ ।
શ્રીછિન્નમસ્તાયૈ નમઃ ।
શ્રીતારાયૈ નમઃ ।
શ્રીકાલ્યૈ નમઃ । ૨૦ ।

શ્રીસરસ્વત્યૈ નમઃ ।
શ્રીજગત્પૂજ્યાયૈ નમઃ ।
શ્રીમહામાયાયૈ નમઃ ।
શ્રીકામેશ્યૈ નમઃ ।
શ્રીભગમાલિન્યૈ નમઃ ।
શ્રીદક્ષપુત્ર્યૈ નમઃ ।
શ્રીશિવાઙ્કસ્થાયૈ નમઃ ।
શ્રીશિવરૂપાયૈ નમઃ ।
શ્રીશિવપ્રિયાયૈ નમઃ ।
શ્રીસર્વસમ્પત્કરીદેવ્યૈ નમઃ । ૩૦ ।

શ્રીસર્વલોકવશઙ્કર્યૈ નમઃ ।
શ્રીવેદવિદ્યાયૈ નમઃ ।
શ્રીમહાપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
શ્રીભક્તાદ્વેષ્યૈ નમઃ ।
શ્રીભયઙ્કર્યૈ નમઃ ।
શ્રીસ્તમ્ભરૂપાયૈ નમઃ ।
શ્રીસ્તમ્ભિન્યૈ નમઃ ।
શ્રીદુષ્ટસ્તમ્ભનકારિણ્યૈ નમઃ ।
શ્રીભક્તપ્રિયાયૈ નમઃ ।
શ્રીમહાભોગાયૈ નમઃ । ૪૦ ।

શ્રીશ્રીવિદ્યાયૈ નમઃ ।
શ્રીલલિતામ્બિકાયૈ નમઃ ।
શ્રીમેનાપુત્ર્યૈ નમઃ ।
શ્રીશિવાનન્દાયૈ નમઃ ।
શ્રીમાતઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
શ્રીભુવનેશ્વર્યૈ નમઃ ।
શ્રીનારસિંહ્યૈ નમઃ ।
શ્રીનરેન્દ્રાયૈ નમઃ ।
શ્રીનૃપારાધ્યાયૈ નમઃ ।
શ્રીનરોત્તમાયૈ નમઃ । ૫૦ ।

શ્રીનાગિન્યૈ નમઃ ।
શ્રીનાગપુત્ર્યૈ નમઃ ।
શ્રીનગરાજસુતાયૈ નમઃ ।
શ્રીઉમાયૈ નમઃ ।
શ્રીપીતામ્બરાયૈ નમઃ ।
શ્રીપીતપુષ્પાયૈ નમઃ ।
શ્રીપીતવસ્ત્રપ્રિયાયૈ નમઃ ।
શ્રીશુભાયૈ નમઃ ।
શ્રીપીતગન્ધપ્રિયાયૈ નમઃ ।
શ્રીરામાયૈ નમઃ । ૬૦ ।

શ્રીપીતરત્નાર્ચિતાયૈ નમઃ ।
શ્રીશિવાયૈ નમઃ ।
શ્રીઅર્દ્ધચન્દ્રધરીદેવ્યૈ નમઃ ।
શ્રીગદામુદ્ગરધારિણ્યૈ નમઃ ।
શ્રીસાવિત્ર્યૈ નમઃ ।
શ્રીત્રિપદાયૈ નમઃ ।
શ્રીશુદ્ધાયૈ નમઃ ।
શ્રીસદ્યોરાગવિવર્દ્ધિન્યૈ નમઃ ।
શ્રીવિષ્ણુરૂપાયૈ નમઃ ।
શ્રીજગન્મોહાયૈ નમઃ । ૭૦ ।

શ્રીબ્રહ્મરૂપાયૈ નમઃ ।
શ્રીહરિપ્રિયાયૈ નમઃ ।
શ્રીરુદ્રરૂપાયૈ નમઃ ।
શ્રીરુદ્રશક્ત્યૈ નમઃ ।
શ્રીચિન્મય્યૈ નમઃ ।
શ્રીભક્તવત્સલાયૈ નમઃ ।
શ્રીલોકમાતાશિવાયૈ નમઃ ।
શ્રીસન્ધ્યાયૈ નમઃ ।
શ્રીશિવપૂજનતત્પરાયૈ નમઃ ।
શ્રીધનાધ્યક્ષાયૈ નમઃ । ૮૦ ।

શ્રીધનેશ્યૈ નમઃ ।
શ્રીધર્મદાયૈ નમઃ ।
શ્રીધનદાયૈ નમઃ ।
શ્રીધનાયૈ નમઃ ।
શ્રીચણ્ડદર્પહરીદેવ્યૈ નમઃ ।
શ્રીશુમ્ભાસુરનિવર્હિણ્યૈ નમઃ ।
શ્રીરાજરાજેશ્વરીદેવ્યૈ નમઃ ।
શ્રીમહિષાસુરમર્દિન્યૈ નમઃ ।
શ્રીમધુકૈટભહન્ત્ર્યૈ નમઃ ।
શ્રીરક્તબીજવિનાશિન્યૈ નમઃ । ૯૦ ।

શ્રીધૂમ્રાક્ષદૈત્યહન્ત્ર્યૈ નમઃ ।
શ્રીચણ્ડાસુરવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
શ્રીરેણુપુત્ર્યૈ નમઃ ।
શ્રીમહામાયાયૈ નમઃ ।
શ્રીભ્રામર્યૈ નમઃ ।
શ્રીભ્રમરામ્બિકાયૈ નમઃ ।
શ્રીજ્વાલામુખ્યૈ નમઃ ।
શ્રીભદ્રકાલ્યૈ નમઃ ।
શ્રીશત્રુનાશિન્યૈ નમઃ ।
શ્રીઇન્દ્રાણ્યૈ નમઃ । ૧૦૦ ।

શ્રીઇન્દ્રપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
શ્રીગુહમાત્રે નમઃ ।
શ્રીગુણેશ્વર્યૈ નમઃ ।
શ્રીવજ્રપાશધરાદેવ્યૈ નમઃ ।
શ્રીજિહ્વાધારિણ્યૈ નમઃ ।
શ્રીમુદ્ગરધારિણ્યૈ નમઃ ।
શ્રીભક્તાનન્દકરીદેવ્યૈ નમઃ ।
શ્રીબગલાપરમેશ્વર્યૈ નમઃ । ૧૦૮ ।

Also Read 108 Names of Sri Bagala:

108 Names of Shri Bagala | Bagala Maa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Bagala Maa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top