Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Ganesha Ashtotra | Ganpati | Gajanana

Shree Vinayaka Ashtotra in English:

Om Vinaayakaaya Namaha
Om Vighnaraajaaya Namaha
Om Gowriputhraaya Namaha
Om Ganeswaraaya Namaha
Om Skanthaagrajaaya Namaha
Om Avyayaaya Namaha
Om Budhaaya Namaha
Om Dhakshaaya Namaha
Om Adhyakshaaya Namaha
Om Dwijapriyaaya Namaha ॥ 10 ॥

Om Agnigarbhachithe Namaha
Om Indrashriipradaaya Namaha
Om Vaaniipradaaya Namaha
Om Avyayaaya Namaha
Om Sarvasidhipradaaya Namaha
Om Sarvathanayaaya Namaha
Om Sharvariipriyaaya Namaha
Om Sarvaathmakaaya Namaha
Om Srushtikarthre Namaha
Om Devaaya Namaha ॥ 20 ॥

Om Anekaarchithaaya Namaha
Om Shivaaya Namaha
Om Sudhaaya Namaha
Om Budhipriyaaya Namaha
Om Shaanthaaya Namaha
Om Brahmachaarine Namaha
Om Gajaananaaya Namaha
Om Dwaimaathreyaaya Namaha
Om Munisthuthyaaya Namaha
Om Bhakthavighna vinaasa naaya Namaha ॥ 30 ॥

Om Ekadanthaaya Namaha
Om Chathurbaahave Namaha
Om Chathuraaya Namaha
Om Shakthisamyuthaaya Namaha
Om Lambodaraaya Namaha
Om Shoorpakarnaaya Namaha
Om Haraye Namaha
Om Brahmaviduthamaaya Namaha
Om Kaalaaya Namaha
Om Grahapathaye Namaha ॥ 40 ॥

Om Kaamine Namaha
Om Somasooryaagni lochanaaya Namaha
Om Paasaangusadharaaya Namaha
Om Chandaaya Namaha
Om Gunaatheethaaya Namaha
Om Niranjanaaya Namaha
Om Akanmashaaya Namaha
Om Swayamsthaaya Namaha
Om Sidhaarthitha padaam bujaaya Namaha
Om Beejapoorabalaasakthaaya Namaha ॥ 50 ॥

Om Varadaaya Namaha
Om Saasvathaaya Namaha
Om Kruthine Namaha
Om Dwijapriyaaya Namaha
OmVeethabhayaaya Namaha
Om Gathine Namaha
Om Shakrine Namaha
Om Ikshuchaapadhruthe Namaha
Om Shreedaaya Namaha
Om Ajaaya Namaha ॥ 60 ॥

Om Ulpalakaraaya Namaha
Om Sreepathaye Namaha
Om Sthuthiharshithaaya Namaha
Om Kulaadribhedre Namaha
Om Jatilaaya Namaha
Om Kalikanmashanaasanaaya Namaha
Om Chandrakootamanaye Namaha
Om Kaanthaaya Namaha
Om Paapahaarine Namaha
Om Samaahithaaya Namaha ॥ 70 ॥

Om Aasrithaaya Namaha
Om Sreekaraaya Namaha
Om Sowmyaaya Namaha
Om Bhakthavaanchitha daayakaaya Namaha
Om Shaanthaaya Namaha
Om Kaivalyasukhadaaya Namaha
Om Sachidaananthavigrahaaya Namaha
Om Jnaanine Namaha
Om Dayaayuthaaya Namaha
Om Danthaaya Namaha ॥ 80 ॥

Om Brahmadveshivivarjithaaya Namaha
Om Pramattadaithya bhayadaaya Namaha
Om Sreekandaaya Namaha
OmVibudheswaraaya Namaha
Om Raamaarchithaaya Namaha
Om Vidhaye Namaha
Om Nagarajayajnopaveethaye Namaha
Om Sthoolakandaaya Namaha
Om Swayamkarthre Namaha
Om Naamaghoshapriyaaya Namaha ॥ 90 ॥

Om Parasmai Namaha
Om Sthoolathundaaya Namaha
Om Agranye Namaha
Om Dheeraaya Namaha
Om Vaageesaaya Namaha
Om Sidhidaayakaaya Namaha
Om Doorvaabilvapriyaaya Namaha
Om Avyakthamoorthaye Namaha
Om Adbhuthamoorthaye Namaha
Om Sailendrathanujothsanga
Om Ghelanothsukamaanasaaya Namaha ॥ 100 ॥

Om Swaalaavanya sudhaa saarajithamanmadha vigrahaaya Namaha
Om samasthajagadaadhaaraaya Namaha
Om Maayine Namaha
Om Mooshikavaahanaaya Namaha
Om Vrushtaaya Namaha
Om Thushtaaya Namaha
Om Prasannaathmane Namaha
Om Sarvasidhipradaayakaaya Namaha ॥ 108 ॥

108 Names of Sri Ganesha Ashtotra | Ganpati | Gajanana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top