Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 6 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

This compilation of the 108 names of Lord Hanuman is taken from the silver plate engraving on the Hanuman Salasar Temple, Rajasthan. Was before published in Kalyan magazine of Gita Press, Gorakhpur.

Hanumada Ashtottarashata Namavali 6 Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીહનુમદાષ્ટોત્તરશતનામાવલી ૬ ॥
ૐ અઞ્જનીગર્ભસમ્ભૂતાય નમઃ ।
ૐ વાયુપુત્રાય નમઃ ।
ૐ ચિરઞ્જીવિને નમઃ ।
ૐ મહાબલાય નમઃ ।
ૐ કર્ણકુણ્ડલાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મચારિણે નમઃ ।
ૐ ગ્રામવાસિને નમઃ ।
ૐ પિઙ્ગકેશાય નમઃ ।
ૐ રામદૂતાય નમઃ ।
ૐ સુગ્રીવકાર્યકર્ત્રે નમઃ । ૧૦ ।

ૐ બાલીનિગ્રહકારકાય નમઃ ।
ૐ રુદ્રાવતારાય નમઃ ।
ૐ હનુમતે નમઃ ।
ૐ સુગ્રીવપ્રિયસેવકાય નમઃ ।
ૐ સાગરક્રમણાય નમઃ ।
ૐ સીતાશોકનિવારણાય નમઃ ।
ૐ છાયાગ્રાહીનિહન્ત્રે નમઃ ।
ૐ પર્વતાધિશ્રિતાય નમઃ ।
ૐ પ્રમાથાય નમઃ ।
ૐ વનભઙ્ગાય નમઃ । ૨૦ ।

ૐ મહાબલપરાક્રમાય નમઃ ।
ૐ મહાયોદ્ધ્રે નમઃ ।
ૐ ધીરાય નમઃ ।
ૐ સર્વાસુરમહોદ્યતાય નમઃ ।
ૐ અગ્નિસૂક્તોક્તચારિણે નમઃ ।
ૐ ભીમગર્વવિનાશાય નમઃ ।
ૐ શિવલિઙ્ગપ્રતિષ્ઠાત્રે નમઃ ।
ૐ અનઘાય નમઃ ।
ૐ કાર્યસાધકાય નમઃ ।
ૐ વજ્રાઙ્ગાય નમઃ । ૩૦ ।

ૐ ભાસ્કરગ્રાસાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્માદિસુરવન્દિતાય નમઃ ।
ૐ કાર્યકર્ત્રે નમઃ ।
ૐ કાર્યાર્થિને નમઃ ।
ૐ દાનવાન્તકાય નમઃ ।
ૐ અગ્રવિદ્યાનાં પણ્ડિતાય નમઃ ।
ૐ વનમાલિને નમઃ ।
ૐ અસુરાન્તકાય નમઃ ।
ૐ વજ્રકાયાય નમઃ ।
ૐ મહાવીરાય નમઃ ।
ૐ રણાઙ્ગણચરાય નમઃ । ૪૦ ।

ૐ અક્ષાસુરનિહન્ત્રે નમઃ ।
ૐ જમ્બુમાલીવિદારણાય નમઃ ।
ૐ ઇન્દ્રજીદ્ગર્વસંહર્ત્રે નમઃ ।
ૐ મન્ત્રીનન્દનઘાતકાય નમઃ ।
ૐ સૌમિત્રિપ્રાણદાય નમઃ ।
ૐ સર્વવાનરરક્ષકાય નમઃ ।
ૐ સઞ્જીવનનગોદ્વાહિને નમઃ ।
ૐ કપિરાજાય નમઃ ।
ૐ કાલનિધયે નમઃ ।
ૐ દધિમુખાદિગર્વસંહર્ત્રે નમઃ । ૫૦ ।

ૐ ધૂમ્રવિદારણાય નમઃ ।
ૐ અહિરાવણહન્ત્રે નમઃ ।
ૐ દોર્દણ્ડશોભિતાય નમઃ ।
ૐ ગરલાગર્વહરણાય નમઃ ।
ૐ લઙ્કાપ્રાસાદભઞ્જકાય નમઃ ।
ૐ મારુતયે નમઃ ।
ૐ અઞ્જનીવાક્યસાધાકાય નમઃ ।
ૐ લોકધારિણે નમઃ ।
ૐ લોકકર્ત્રે નમઃ ।
ૐ લોકદાય નમઃ । ૬૦ ।

ૐ લોકવન્દિતાય નમઃ ।
ૐ દશાસ્યગર્વહન્ત્રે નમઃ ।
ૐ ફાલ્ગુનભઞ્જકાય નમઃ ।
ૐ કિરીટીકાર્યકર્ત્રે નમઃ ।
ૐ દુષ્ટદુર્જયખણ્ડનાય નમઃ ।
ૐ વીર્યકર્ત્રે નમઃ ।
ૐ વીર્યવર્યાય નમઃ ।
ૐ બાલપરાક્રમાય નમઃ ।
ૐ રામેષ્ટાય નમઃ ।
ૐ ભીમકર્મણે નમઃ । ૭૦ ।

ૐ ભીમકાર્યપ્રસાધકાય નમઃ ।
ૐ વિરોધિવીરાય નમઃ ।
ૐ મોહનાશિને નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મમન્ત્રિણે નમઃ ।
ૐ સર્વકાર્યાણાં સહાયકાય નમઃ ।
ૐ રુદ્રરૂપીમહેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ મૃતવાનરસઞ્જીવિને નમઃ ।
ૐ મકરીશાપખણ્ડનાય નમઃ ।
ૐ અર્જુનધ્વજવાસિને નમઃ ।
ૐ રામપ્રીતિકરાય નમઃ । ૮૦ ।

ૐ રામસેવિને નમઃ ।
ૐ કાલમેઘાન્તકાય નમઃ ।
ૐ લઙ્કાનિગ્રહકારિણે નમઃ ।
ૐ સીતાન્વેષણતત્પરાય નમઃ ।
ૐ સુગ્રીવસારથયે નમઃ ।
ૐ શૂરાય નમઃ ।
ૐ કુમ્ભકર્ણકૃતાન્તકાય નમઃ ।
ૐ કામરૂપિણે નમઃ ।
ૐ કપીન્દ્રાય નમઃ ।
ૐ પિઙ્ગાક્ષાય નમઃ । ૯૦ ।

ૐ કપિનાયકાય નમઃ ।
ૐ પુત્રસ્થાપનકર્ત્રે નમઃ ।
ૐ બલવતે નમઃ ।
ૐ મારુતાત્મજાય નમઃ ।
ૐ રામભક્તાય નમઃ ।
ૐ સદાચારિણે નમઃ ।
ૐ યુવાનવિક્રમોર્જિતાય નમઃ ।
ૐ મતિમતે નમઃ ।
ૐ તુલાધારપાવનાય નમઃ ।
ૐ પ્રવીણાય નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ પાપસંહારકાય નમઃ ।
ૐ ગુણાઢ્યાય નમઃ ।
ૐ નરવન્દિતાય નમઃ ।
ૐ દુષ્ટદાનવસંહારિણે નમઃ ।
ૐ મહાયોગિને નમઃ ।
ૐ મહોદરાય નમઃ ।
ૐ રામસન્મુખાય નમઃ ।
ૐ રામપૂજકાય નમઃ । ૧૦૮ ।

॥ ઇતિ શ્રીમધનુમદાષ્ટોત્તરશતનામાવલી ॥

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 6:

108 Names of Sri Hanuman 6 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 6 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top