Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 6 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

This compilation of the 108 names of Lord Hanuman is taken from the silver plate engraving on the Hanuman Salasar Temple, Rajasthan. Was before published in Kalyan magazine of Gita Press, Gorakhpur.

Hanumada Ashtottarashata Namavali 6 Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀହନୁମଦାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ୬॥
ଓଂ ଅଞ୍ଜନୀଗର୍ଭସମ୍ଭୂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାୟୁପୁତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିରଞ୍ଜୀଵିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାବଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କର୍ଣକୁଣ୍ଡଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗ୍ରାମଵାସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପିଙ୍ଗକେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମଦୂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଗ୍ରୀଵକାର୍ୟକର୍ତ୍ରେ ନମଃ । ୧୦ ।

ଓଂ ବାଲୀନିଗ୍ରହକାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରୁଦ୍ରାଵତାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହନୁମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଗ୍ରୀଵପ୍ରିୟସେଵକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସାଗରକ୍ରମଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୀତାଶୋକନିଵାରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଛାୟାଗ୍ରାହୀନିହନ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ପର୍ଵତାଧିଶ୍ରିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରମାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵନଭଙ୍ଗାୟ ନମଃ । ୨୦ ।

ଓଂ ମହାବଲପରାକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାୟୋଦ୍ଧ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାସୁରମହୋଦ୍ୟତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଗ୍ନିସୂକ୍ତୋକ୍ତଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୀମଗର୍ଵଵିନାଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵଲିଙ୍ଗପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଘାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାର୍ୟସାଧକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଜ୍ରାଙ୍ଗାୟ ନମଃ । ୩୦ ।

ଓଂ ଭାସ୍କରଗ୍ରାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମାଦିସୁରଵନ୍ଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାର୍ୟକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ କାର୍ୟାର୍ଥିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାନଵାନ୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଗ୍ରଵିଦ୍ୟାନାଂ ପଣ୍ଡିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵନମାଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅସୁରାନ୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଜ୍ରକାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଵୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରଣାଙ୍ଗଣଚରାୟ ନମଃ । ୪୦ ।

ଓଂ ଅକ୍ଷାସୁରନିହନ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜମ୍ବୁମାଲୀଵିଦାରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଇନ୍ଦ୍ରଜୀଦ୍ଗର୍ଵସଂହର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ମନ୍ତ୍ରୀନନ୍ଦନଘାତକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୌମିତ୍ରିପ୍ରାଣଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଵାନରରକ୍ଷକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଞ୍ଜୀଵନନଗୋଦ୍ଵାହିନେ ନମଃ ।
ଓଂ କପିରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଧିମୁଖାଦିଗର୍ଵସଂହର୍ତ୍ରେ ନମଃ । ୫୦ ।

ଓଂ ଧୂମ୍ରଵିଦାରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅହିରାଵଣହନ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୋର୍ଦଣ୍ଡଶୋଭିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗରଲାଗର୍ଵହରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲଙ୍କାପ୍ରାସାଦଭଞ୍ଜକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାରୁତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଞ୍ଜନୀଵାକ୍ୟସାଧାକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକଦାୟ ନମଃ । ୬୦ ।

ଓଂ ଲୋକଵନ୍ଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଶାସ୍ୟଗର୍ଵହନ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଫାଲ୍ଗୁନଭଞ୍ଜକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କିରୀଟୀକାର୍ୟକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁଷ୍ଟଦୁର୍ଜୟଖଣ୍ଡନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀର୍ୟକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀର୍ୟଵର୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଲପରାକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମେଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୀମକର୍ମଣେ ନମଃ । ୭୦ ।

ଓଂ ଭୀମକାର୍ୟପ୍ରସାଧକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରୋଧିଵୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋହନାଶିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମମନ୍ତ୍ରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵକାର୍ୟାଣାଂ ସହାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରୁଦ୍ରରୂପୀମହେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃତଵାନରସଞ୍ଜୀଵିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମକରୀଶାପଖଣ୍ଡନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ଜୁନଧ୍ଵଜଵାସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମପ୍ରୀତିକରାୟ ନମଃ । ୮୦ ।

ଓଂ ରାମସେଵିନେ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲମେଘାନ୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲଙ୍କାନିଗ୍ରହକାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୀତାନ୍ଵେଷଣତତ୍ପରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଗ୍ରୀଵସାରଥୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୂରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୁମ୍ଭକର୍ଣକୃତାନ୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାମରୂପିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ କପୀନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପିଙ୍ଗାକ୍ଷାୟ ନମଃ । ୯୦ ।

ଓଂ କପିନାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁତ୍ରସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲଵତେ ନମଃ ।
ଓଂ ମାରୁତାତ୍ମଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମଭକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦାଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୁଵାନଵିକ୍ରମୋର୍ଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମତିମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ତୁଲାଧାରପାଵନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଵୀଣାୟ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଓଂ ପାପସଂହାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣାଢ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନରଵନ୍ଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁଷ୍ଟଦାନଵସଂହାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାୟୋଗିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହୋଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମସନ୍ମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମପୂଜକାୟ ନମଃ । ୧୦୮ ।

॥ ଇତି ଶ୍ରୀମଧନୁମଦାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ॥

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 6:

108 Names of Sri Hanuman 6 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 6 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top