Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hariharaputra | Ayyappa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Harihara Putra Ashtottarashata Namavali in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀହରିହରପୁତ୍ରାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ॥

ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ହରିହରପୁତ୍ରାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲ୍ୟସ୍ୟ ।
ବ୍ରହ୍ମା ଋଷିଃ । ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ ଛନ୍ଦଃ ।
ଶ୍ରୀ ହରିହରପୁତ୍ରୋ ଦେଵତା । ହ୍ରୀଂ ବୀଜଂ ।
ଶ୍ରୀଂ ଶକ୍ତିଃ । କ୍ଲୀଂ କୀଲକଂ ।
ଶ୍ରୀ ହରିହରପୁତ୍ର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ ॥

ହ୍ରୀଂ ଇତ୍ୟାଦିଭିଃ ଷଡଙ୍ଗନ୍ୟାସଃ ॥

ଧ୍ୟାନମ୍ ॥

ତ୍ରିଗୁଣିତମଣିପଦ୍ମଂ ଵଜ୍ରମାଣିକ୍ୟଦଣ୍ଡଂ
ସିତସୁମଶରପାଶମିକ୍ଷୁକୋଦଣ୍ଡକାଣ୍ଡଂ
ଘୃତମଧୁପାତ୍ରଂ ବିଭୃତଂ ହସ୍ତପଦ୍ମୈଃ
ହରିହରସୁତମୀଡେ ଚକ୍ରମନ୍ତ୍ରାତ୍ମମୂର୍ତିଂ ॥

ଆଶ୍ୟାମ-କୋମଲ-ଵିଶାଲତନୁଂ ଵିଚିତ୍ର-
ଵାସୋଦଧାନମରୁଣୋତ୍ପଲ-ଦାମହସ୍ତମ୍ ।
ଉତ୍ତୁଙ୍ଗରତ୍ନ-ମକୁଟଂ କୁଟିଲାଗ୍ରକେଶମ୍
ଶାସ୍ତାରମିଷ୍ଟଵରଦଂ ପ୍ରଣତୋଽସ୍ତି ନିତ୍ୟମ୍ ॥

ଓଂ ମହାଶାସ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵଶାସ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକଶାସ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦଶାସ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲଶସ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଜାଧିପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଜାରୂଢାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟାଘ୍ରାରୂଢାୟ ନମଃ । ୧୦ ।

ଓଂ ମହଦ୍ୟୁତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋପ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୀର୍ଵାଣ ସଂସେଵ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗତାତଙ୍କାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣାଗ୍ରଣ୍ୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଋଗ୍ଵେଦରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନକ୍ଷତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରରୂପାୟ ନାମ୍ଃ ।
ଓଂ ବଲାହକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୂର୍ଵାଶ୍ୟାମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରୂରଦୃଷ୍ଟୟେ ନମଃ । ୨୦ ।

ଓଂ ଅନାମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିନେତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉତ୍ପଲକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲହନ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ନରାଧିପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଖଣ୍ଡେନ୍ଦୁ ମୌଳିତନୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଲ୍ହାରକୁସୁମପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାଧଵସୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମନ୍ଦାରକୁସୁମର୍ଚିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାବଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହୋତ୍ସାହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାପାପଵିନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଶୂରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଧୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାସର୍ପ ଵିଭୂଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅସିହସ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରଧରାୟ ନମଃ । ୪୦ ।

ଓଂ ହାଲାହଲଧରାତ୍ମଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ଜୁନେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଗ୍ନି ନୟନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଙ୍ଗମଦନାତୁରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁଷ୍ଟଗ୍ରହାଧିପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଷ୍ଟରକ୍ଷଣଦୀକ୍ଷିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କସ୍ତୂରୀତିଲକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାଜଶେଖରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାଜସତ୍ତମାୟ ନମଃ । ୫୦ ।

ଓଂ ରାଜରାଜାର୍ଚିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁପୁତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵନଜନାଧିପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵର୍ଚସ୍କରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରରୁଚୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାୟୁଵାହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଜ୍ରକାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଖଡ୍ଗପାଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଜ୍ରହସ୍ତାୟ ନମଃ । ୬୦ ।

ଓଂ ବଲୋଦ୍ଧତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଲୋକଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତିବଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍କଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃତ୍ତପାଵନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂର୍ଣାଧଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍କଲେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାଶହସ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୟାପହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଫଟ୍କାରରୂପାୟ ନମଃ । ୭୦ ।

ଓଂ ପାପଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାଷଣ୍ଡରୁଧିରାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡଵସନ୍ତ୍ରାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରପଞ୍ଚାକ୍ଷରାଶ୍ରିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଞ୍ଚଵକ୍ତ୍ରସୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଣ୍ଡିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵତାପପ୍ରଶମନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତାଭୀଷ୍ଟ ପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ । ୮୦ ।

ଓଂ କଵୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କଵୀନାମଧିପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୃପାଳୁଵେ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଲେଶନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସେନାନ୍ୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟାଘ୍ରଚର୍ମଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୂଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ କପାଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଣୁଵାଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କମ୍ବୁକଣ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଲରଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କିରୀଟାଦିଵିଭୂଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୂର୍ଜଟୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀରନିଲୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀରେନ୍ଦୁଵନ୍ଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଓଂ ଵୃଷପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଵିଧାର୍ଥ ଫଲପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୀର୍ଘନାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାବାହଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚତୁର୍ବାହଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଟାଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସନକାଦିମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠସ୍ତୁତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରିହରାତ୍ମଜାୟ ନମଃ । ୧୦୮ ।
ଇତି ଶ୍ରୀ ହରିହରପୁତ୍ରାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ସମ୍ପୂର୍ଣଂ ॥

Also Read:

108 Names of Hariharaputra | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hariharaputra | Ayyappa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top