Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hayagriva | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Shri Hayagriva Ashtottarashata Namavali Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀହୟଗ୍ରୀଵାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ॥

ଓଂ ହୟଗ୍ରୀଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ ।
ଓଂ କେଶଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଧୁସୂଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋଵିନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵମ୍ଭରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଵାଗୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସନାତନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରାଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରାକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରୁପଦ୍ରଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରଞ୍ଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଷ୍କଲଙ୍କାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟତୃପ୍ତାୟ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ନିରାମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିଦାନନ୍ଦମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସାକ୍ଷିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକତ୍ରୟାଧୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସାରସ୍ଵତପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦୋଦ୍ଧର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦଵେଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରବୋଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂରୟିତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟକୀର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାତ୍ପରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରସ୍ମୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ପରେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାରଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଵେଦାତ୍ମକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଦୁଷେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦଵେଦାନ୍ତପାରଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସକଲୋପନିଷଦ୍ଵେଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଷ୍କଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରକୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକ୍ଷମାଲାଜ୍ଞାନମୁଦ୍ରାୟୁକ୍ତହସ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁରାଣପୁରୁଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିତକ୍ରୋଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିତାମିତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗନ୍ମୟାୟ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁହରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୀଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୟଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜାଡ୍ୟନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜପପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜପସ୍ତୁତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜାପକପ୍ରିୟକୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିମଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵଗୋପ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଧିସ୍ତୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଧୀନ୍ଦ୍ରଶିଵସଂସ୍ତୁତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାନ୍ତିଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷାନ୍ତିପାରଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରେୟଃପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୁତିମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରେୟସାଂ ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଈଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ଅନନ୍ତରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରାଣଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୃଥିଵୀପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟକ୍ତରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵସାକ୍ଷିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ତମୋହରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଜ୍ଞାନନାଶକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂର୍ଣଚନ୍ଦ୍ରସମପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାକ୍ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵକାମଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାୟୋଗିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାମୌନିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୌନୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରେୟସାଂ ନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ହଂସାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ପରମହଂସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵଗୋପ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରାଜେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵରାଜେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଦ୍ଧସ୍ଫଟିକସଙ୍କାଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଟାମଣ୍ଡଲସଂୟୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଦିମଧ୍ୟାନ୍ତରହିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଵାଗୀଶ୍ଵରେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୮ ॥

ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀହୟଵଦନପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।

ଇତି ହୟଗ୍ରୀଵାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ସମାପ୍ତା ।

Also Read 108 Names of Sri Hayagriva:

108 Names of Sri Hayagriva | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hayagriva | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top