108 - Shatanamavali

108 Names of Sri Hayagriva | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Shri Hayagriva Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

॥ श्रीहयग्रीवाष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

ॐ हयग्रीवाय नमः ।
ॐ महाविष्णवे नमः ।
ॐ केशवाय नमः ।
ॐ मधुसूदनाय नमः ।
ॐ गोविन्दाय नमः ।
ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।
ॐ विष्णवे नमः ।
ॐ विश्वम्भराय नमः ।
ॐ हरये नमः ।
ॐ आदित्याय नमः ।
ॐ सर्ववागीशाय नमः ।
ॐ सर्वाधाराय नमः ।
ॐ सनातनाय नमः ।
ॐ निराधाराय नमः ।
ॐ निराकाराय नमः ।
ॐ निरीशाय नमः ।
ॐ निरुपद्रवाय नमः ।
ॐ निरञ्जनाय नमः ।
ॐ निष्कलङ्काय नमः ।
ॐ नित्यतृप्ताय नमः ॥ २० ॥

ॐ निरामयाय नमः ।
ॐ चिदानन्दमयाय नमः ।
ॐ साक्षिणे नमः ।
ॐ शरण्याय नमः ।
ॐ सर्वदायकाय नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ लोकत्रयाधीशाय नमः ।
ॐ शिवाय नमः ।
ॐ सारस्वतप्रदाय नमः ।
ॐ वेदोद्धर्त्रे नमः ।
ॐ वेदनिधये नमः ।
ॐ वेदवेद्याय नमः ।
ॐ प्रबोधनाय नमः ।
ॐ पूर्णाय नमः ।
ॐ पूरयित्रे नमः ।
ॐ पुण्याय नमः ।
ॐ पुण्यकीर्तये नमः ।
ॐ परात्पराय नमः ।
ॐ परमात्मने नमः ।
ॐ परस्मै नमः ।
ॐ ज्योतिषे नमः ॥ ४० ॥

ॐ परेशाय नमः ।
ॐ पारगाय नमः ।
ॐ पराय नमः ।
ॐ सर्ववेदात्मकाय नमः ।
ॐ विदुषे नमः ।
ॐ वेदवेदान्तपारगाय नमः ।
ॐ सकलोपनिषद्वेद्याय नमः ।
ॐ निष्कलाय नमः ।
ॐ सर्वशास्त्रकृते नमः ।
ॐ अक्षमालाज्ञानमुद्रायुक्तहस्ताय नमः ।
ॐ वरप्रदाय नमः ।
ॐ पुराणपुरुषाय नमः ।
ॐ श्रेष्ठाय नमः ।
ॐ शरण्याय नमः ।
ॐ परमेश्वराय नमः ।
ॐ शान्ताय नमः ।
ॐ दान्ताय नमः ।
ॐ जितक्रोधाय नमः ।
ॐ जितामित्राय नमः ।
ॐ जगन्मयाय नमः ॥ ६० ॥

ॐ जन्ममृत्युहराय नमः ।
ॐ जीवाय नमः ।
ॐ जयदाय नमः ।
ॐ जाड्यनाशनाय नमः ।
ॐ जपप्रियाय नमः ।
ॐ जपस्तुत्याय नमः ।
ॐ जापकप्रियकृते नमः ।
ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ विमलाय नमः ।
ॐ विश्वरूपाय नमः ।
ॐ विश्वगोप्त्रे नमः ।
ॐ विधिस्तुताय नमः ।
ॐ विधीन्द्रशिवसंस्तुत्याय नमः ।
ॐ शान्तिदाय नमः ।
ॐ क्षान्तिपारगाय नमः ।
ॐ श्रेयःप्रदाय नमः ।
ॐ श्रुतिमयाय नमः ।
ॐ श्रेयसां पतये नमः ।
ॐ ईश्वराय नमः ।
ॐ अच्युताय नमः ॥ ८० ॥

ॐ अनन्तरूपाय नमः ।
ॐ प्राणदाय नमः ।
ॐ पृथिवीपतये नमः ।
ॐ अव्यक्ताय नमः ।
ॐ व्यक्तरूपाय नमः ।
ॐ सर्वसाक्षिणे नमः ।
ॐ तमोहराय नमः ।
ॐ अज्ञाननाशकाय नमः ।
ॐ ज्ञानिने नमः ।
ॐ पूर्णचन्द्रसमप्रभाय नमः ।
ॐ ज्ञानदाय नमः ।
ॐ वाक्पतये नमः ।
ॐ योगिने नमः ।
ॐ योगीशाय नमः ।
ॐ सर्वकामदाय नमः ।
ॐ महायोगिने नमः ।
ॐ महामौनिने नमः ।
ॐ मौनीशाय नमः ।
ॐ श्रेयसां निधये नमः ।
ॐ हंसाय नमः ॥ १०० ॥

ॐ परमहंसाय नमः ।
ॐ विश्वगोप्त्रे नमः ।
ॐ विराजे नमः ।
ॐ स्वराजे नमः ।
ॐ शुद्धस्फटिकसङ्काशाय नमः ।
ॐ जटामण्डलसंयुताय नमः ।
ॐ आदिमध्यान्तरहिताय नमः ।
ॐ सर्ववागीश्वरेश्वराय नमः ॥ १०८ ॥

श्रीलक्ष्मीहयवदनपरब्रह्मणे नमः ।

इति हयग्रीवाष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।

Also Read 108 Names of Sri Hayagriva:

108 Names of Sri Hayagriva | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil