Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Ketu | Ketu Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Remedial Measures for Ketu Planet:

1) To remain happy and positive is the best remedy for Ketu.
2) Offer prayers to Lord Ganesha daily twice.
3) Help the handicapped or labors as much as you can.
4) Avoid black or slate colors.
5) Get more social and try to be in company most of the time.
6) Wear cat`s eye. (buy now)
7) Wear the talisman made by our panditji for Ketu.

Ketu Ashtottara Shatanamavali Oriya Lyrics:

॥ କେତୁ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ॥

କେତୁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର –
ଓଂ ସ୍ରାଁ ସ୍ରୀଂ ସ୍ରୌଂ ସଃ କେତଵେ ନମଃ ॥
ଓଂ କେତଵେ ନମଃ ॥
ଓଂ ସ୍ଥୂଲଶିରସେ ନମଃ ॥
ଓଂ ଶିରୋମାତ୍ରାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଧ୍ଵଜାକୃତୟେ ନମଃ ॥
ଓଂ ନଵଗ୍ରହୟୁତାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ସିଂହିକାସୁରୀଗର୍ଭସଂଭଵାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ମହାଭୀତିକରାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଚିତ୍ରଵର୍ଣାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଶ୍ରୀପିଙ୍ଗଲାକ୍ଷକାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଫୁଲ୍ଲଧୂମ୍ରସଂକାଷାୟ ନମଃ ॥ ୧୦ ॥

ଓଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ମହୋଦରାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ରକ୍ତନେତ୍ରାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଚିତ୍ରକାରିଣେ ନମଃ ॥
ଓଂ ତୀଵ୍ରକୋପାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ମହାସୁରାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ କ୍ରୂରକଣ୍ଠାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ କ୍ରୋଧନିଧୟେ ନମଃ ॥
ଓଂ ଛାୟାଗ୍ରହଵିଶେଷକାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଅନ୍ତ୍ୟଗ୍ରହାୟ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ମହାଶୀର୍ଷାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ସୂର୍ୟାରୟେ ନମଃ ॥
ଓଂ ପୁଷ୍ପଵଦ୍ଗ୍ରାହିଣେ ନମଃ ॥
ଓଂ ଵରହସ୍ତାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଗଦାପାଣୟେ ନମଃ ॥
ଓଂ ଚିତ୍ରଵସ୍ତ୍ରଧରାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଚିତ୍ରଧ୍ଵଜପତାକାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଘୋରାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଚିତ୍ରରଥାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଶିଖିନେ ନମଃ ॥ ୩୦ ॥

ଓଂ କୁଲୁତ୍ଥଭକ୍ଷକାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଵୈଡୂର୍ୟାଭରଣାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଉତ୍ପାତଜନକାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଶୁକ୍ରମିତ୍ରାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ମନ୍ଦସଖାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଗଦାଧରାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ନାକପତୟେ ନମଃ ॥
ଓଂ ଅନ୍ତର୍ଵେଦୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଜୈମିନିଗୋତ୍ରଜାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତାତ୍ମନେ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ଦକ୍ଷିଣାମୁଖାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ମୁକୁନ୍ଦଵରପାତ୍ରାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ମହାସୁରକୁଲୋଦ୍ଭଵାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଘନଵର୍ଣାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଲମ୍ବଦେଵାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ମୃତ୍ୟୁପୁତ୍ରାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଉତ୍ପାତରୂପଧାରିଣେ ନମଃ ॥
ଓଂ ଅଦୃଶ୍ୟାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ କାଲାଗ୍ନିସଂନିଭାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ନୃପୀଡାୟ ନମଃ ॥ ୫୦ ॥

ଓଂ ଗ୍ରହକାରିଣେ ନମଃ ॥
ଓଂ ସର୍ଵୋପଦ୍ରଵକାରକାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଚିତ୍ରପ୍ରସୂତାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଅନଲାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ସର୍ଵଵ୍ୟାଧିଵିନାଶକାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଅପସଵ୍ୟପ୍ରଚାରିଣେ ନମଃ ॥
ଓଂ ନଵମେ ପାପଦାୟକାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ପଂଚମେ ଶୋକଦାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଉପରାଗଖେଚରାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଅତିପୁରୁଷକର୍ମଣେ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ତୁରୀୟେ ସୁଖପ୍ରଦାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ତୃତୀୟେ ଵୈରଦାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ପାପଗ୍ରହାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ସ୍ଫୋଟକକାରକାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ପ୍ରାଣନାଥାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ପଞ୍ଚମେ ଶ୍ରମକାରକାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଦ୍ଵିତୀୟେଽସ୍ଫୁଟଵଗ୍ଦାତ୍ରେ ନମଃ ॥
ଓଂ ଵିଷାକୁଲିତଵକ୍ତ୍ରକାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ କାମରୂପିଣେ ନମଃ ॥
ଓଂ ସିଂହଦନ୍ତାୟ ନମଃ ॥ ୭୦ ॥

ଓଂ କୁଶେଧ୍ମପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଚତୁର୍ଥେ ମାତୃନାଶାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ନଵମେ ପିତୃନାଶକାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଅନ୍ତ୍ୟେ ଵୈରପ୍ରଦାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ସୁତାନନ୍ଦନ୍ନିଧନକାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ସର୍ପାକ୍ଷିଜାତାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଅନଙ୍ଗାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ କର୍ମରାଶ୍ୟୁଦ୍ଭଵାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଉପାନ୍ତେ କୀର୍ତିଦାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ସପ୍ତମେ କଲହପ୍ରଦାୟ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ଅଷ୍ଟମେ ଵ୍ୟାଧିକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ॥
ଓଂ ଧନେ ବହୁସୁଖପ୍ରଦାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଜନନେ ରୋଗଦାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଊର୍ଧ୍ଵମୂର୍ଧଜାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଗ୍ରହନାୟକାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ପାପଦୃଷ୍ଟୟେ ନମଃ ॥
ଓଂ ଖେଚରାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଶାମ୍ଭଵାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଅଶେଷପୂଜିତାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ନମଃ ॥ ୯୦ ॥

ଓଂ ନଟାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଶୁଭାଶୁଭଫଲପ୍ରଦାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଧୂମ୍ରାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ସୁଧାପାୟିନେ ନମଃ ॥
ଓଂ ଅଜିତାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ସିଂହାସନାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ କେତୁମୂର୍ତୟେ ନମଃ ॥
ଓଂ ରଵୀନ୍ଦୁଦ୍ୟୁତିନାଶକାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଅମରାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ପୀଡକାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଅମର୍ତ୍ୟାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁଦୃଷ୍ଟାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଅସୁରେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଭକ୍ତରକ୍ଷାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଵୈଚିତ୍ର୍ୟକପଟସ୍ୟନ୍ଦନାୟ ନମଃ ॥
ଓଂ ଵିଚିତ୍ରଫଲଦାୟିନେ ନମଃ ॥
ଓଂ ଭକ୍ତାଭୀଷ୍ଟଫଲପ୍ରଦାୟ ନମଃ ॥
॥ ଇତି କେତୁ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Also Read Ketu 108 Names:

108 Names of Sri Ketu | Ketu Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Propitiation of Ketu Thursday

Ketu Charity: Donate a brown cow with white spots, colored blankets, or a dog to a poor young man on Thursday.

Ketu Fasting: On the first Thursday of the waxing moon, especially during major or minor Ketu periods.

Ketu Mantra: To be chanted on Thursday at midnight, especially during major or minor Ketu periods:

Ketu Result: The planetary deity Ketu is propitiated granting victory over enemies, favor from the King or government, and reduction in diseases caused by Ketu.

108 Names of Sri Ketu | Ketu Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top