Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Krishna | Shri Krishna Ashtottara Shatanamavali 1 Lyrics in Oriya

Lord Krishna is the eighth avatar of God Vishnu. He was born in prison and his parents are Devaki, Vasudeva, Bala rama was his brother. In the early stage of his life, Sri Krishna is also often depicted playing the flute for his beloved gopis – female devotees. Of these Radha was the greatest devotee. Sri Krishna killed his uncle Kansa – after Kansa had tried several times to have Krishna killed. Rukmini and Satyabhama are his consorts.

It was on the battlefield of Kurukshetra that Sri Krishna gave the immortal dialogue of the Bhagavad Gita, which was an exposition of Sri Krishna’s yoga and how an aspiring seeker might seek union with God.

Sri Krishna Ashtottara Shatanamavali 1 Oriya Lyrics:

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ୧

॥ ଅଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ॥

ଓଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କମଲାନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାସୁଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସନାତନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵସୁଦେଵାତ୍ମଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୀଲାମାନୁଷଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଵତ୍ସକୌସ୍ତୁଭଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଶୋଦାଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରୟେ ନମଃ । ୧୦।

ଓଂ ଚତୁର୍ଭୁଜାତ୍ତଚକ୍ରାସିଗଦାଶଙ୍ଖ୍ୟାଦ୍ୟୁଦାୟୁଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵକୀନନ୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନନ୍ଦଗୋପପ୍ରିୟାତ୍ମଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟମୁନାଵେଗସଂହାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲଭଦ୍ରପ୍ରିୟାନୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂତନାଜୀଵିତାପହରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶକଟାସୁରଭଞ୍ଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନନ୍ଦଵ୍ରଜଜନାନନ୍ଦିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ । ୨୦।

ଓଂ ନଵନୀତଵିଲିପ୍ତାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନଵନୀତନଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଘାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନଵନୀତଲଵାହାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁଚୁକୁନ୍ଦପ୍ରସାଦକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଷୋଡଶସ୍ତ୍ରୀସହସ୍ରେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଭଙ୍ଗିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମଧୁରାକୃତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁକଵାଗମୃତାବ୍ଧିନ୍ଦଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋଵିନ୍ଦାୟ ନମଃ । ୩୦।

ଓଂ ଗୋଵିଦାମ୍ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵତ୍ସଵାଟୀଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧେନୁକାସୁରଭଞ୍ଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତୃଣୀକୃତତୃଣାଵର୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟମଲାର୍ଜୁନଭଞ୍ଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉତ୍ତାଲତାଲଭେତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ତମାଲଶ୍ୟାମଲାକୃତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋପଗୋପୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗିନେ ନମଃ । ୪୦।

ଓଂ କୋଟିସୂର୍ୟସମପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଇଲାପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରଞ୍ଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟାଦଵେନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଦୂଦ୍ଵହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵନମାଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୀତଵାସସେ ନମଃ ।
ଓଂ ପାରିଜାତାପହାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋଵର୍ଧନାଚଲୋଦ୍ଧର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋପାଲାୟ ନମଃ । ୫୦।

ଓଂ ସର୍ଵପାଲକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରଞ୍ଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାମଜନକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଞ୍ଜଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଧୁଘ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମଥୁରାନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵାରକାନାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃନ୍ଦାଵନାନ୍ତସଞ୍ଚାରିଣେ ନମଃ । ୬୦।

ଓଂ ତୁଲସୀଦାମଭୂଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ୟମନ୍ତକମଣେର୍ହର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ନରନାରାୟଣାତ୍ମକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୁବ୍ଜାକୃଷ୍ଟାମ୍ବରଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମପୂରୁଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁଷ୍ଟିକାସୁରଚାଣୂରମଲ୍ଲୟୁଦ୍ଧଵିଶାରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂସାରଵୈରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ କଂସାରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁରାରୟେ ନମଃ । ୭୦।

ଓଂ ନରକାନ୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନାଦିବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ କୃଷ୍ଣାଵ୍ୟସନକର୍ଷକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଶୁପାଲଶିରଶ୍ଛେତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁର୍ୟୋଧନକୁଲାନ୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଦୁରାକ୍ରୂରଵରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵରୂପପ୍ରଦର୍ଶକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟଵାଚେ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟସଙ୍କଲ୍ପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟଭାମାରତାୟ ନମଃ । ୮୦।

ଓଂ ଜୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଭଦ୍ରାପୂର୍ଵଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିଷ୍ଣଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୀଷ୍ମମୁକ୍ତିପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗଦ୍ଗୁରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଣୁନାଦଵିଶାରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃଷଭାସୁରଵିଧ୍ଵଂସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଣାସୁରକରାନ୍ତକାୟ ନମଃ । ବାଣାସୁରବଲାନ୍ତକାୟ
(ଓଂ ବକାରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଣନାହୁକୃତେ ନମଃ ।)
ଓଂ ୟୁଧିଷ୍ଠିରପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ରେ ନମଃ । ୯୦।

ଓଂ ବର୍ହିବର୍ହାଵତଂସକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାର୍ଥସାରଥୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟକ୍ତଗୀତାମୃତମହୋଦଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲୀୟଫଣିମାଣିକ୍ୟରଞ୍ଜିତଶ୍ରୀପଦାମ୍ବୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାମୋଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜ୍ଞଭୋକ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାନଵେନ୍ଦ୍ରଵିନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରସ୍ମୈ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ପନ୍ନଗାଶନଵାହନାୟ ନମଃ । ୧୦୦।

ଓଂ ଜଲକ୍ରୀଡାସମାସକ୍ତଗୋପୀଵସ୍ତ୍ରାପହାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତୀର୍ଥକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦଵେଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୟାନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵତୀର୍ଥାତ୍ମକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଗ୍ରହରୂପିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାତ୍ପରସ୍ମୈ ନମଃ । ୧୦୮।

ଇତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ॥

Also Read Sri Krishna 108 Names:

108 Names of Sri Krishna | Shri Krishna Ashtottara Shatanamavali 1 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Krishna | Shri Krishna Ashtottara Shatanamavali 1 Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top