Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Sri Subrahmanya Siddhanama 2 Lyrics in English

Subramanya Siddhanama Ashtottarashata Namavali 2 in English:

॥ srisubrahmanyastottarasatanamavalih 2 ॥

Om sriganesaya namah ।

Om subrahmanyaya namah । parabrahmane । saranagatavatsalaya ।
bhaktapriyaya । parasmai jyotise । kartikeyaya । mahamataye ।
krpanidhaye । mahasenaya । bhimaya । bhimaparakramaya ।
parvatinandanaya । srimate । isaputraya । mahadyutaye । ekarupaya ।
svayam jyotise । aprameyaya । jitendriyaya । senapataye namah ॥ 20 ॥

Om mahavisnave namah । adyantarahitaya । sivaya । agnigarbhaya ।
mahadevaya । tarakasuramardanaya । anadaye । bhagavate ।
devaya । sarajanmane । sadananaya । guhasayaya । mahatejase ।
lokajnaya । lokaraksakaya । sundaraya । sutrakaraya । visakhaya ।
parabhanjanaya । isaya namah ॥ 40 ॥

Om khadgadharaya namah । kartre । visvarupaya । dhanurdharaya ।
jnanagamyaya । drdhaprajnaya । kumaraya । kamalasanaya ।
akalmasaya । saktidharaya । sukirtaye । dinaraksakaya ।
sanmaturaya । sarvagoptre । sarvabhutadayanidhaye । visvapriyaya ।
visvesaya । visvabhuje । visvamaṅgalaya । sarvavyapine namah ॥ 60 ॥

Om sarvabhoktre namah । sarvaraksakaraya । prabhave ।
karanatrayakartre । nirgunaya । krauncadaranaya । sarvabhutaya ।
bhaktigamyaya । bhaktesaya । bhaktavatsalaya । kalpavrksaya ।
gahvaraya । sarvabhutasayasthitaya । devagoptre । duhkhajnaya ।
varadaya । varapriyaya । anadibrahmacarine । sahasraksaya ।
sahasrapade namah ॥ 80 ॥

Om jnanasvarupaya namah । jnanine । jnanadatre । jnanadatre ।
sadasivaya । vedantavedyaya । vedatmane । vedasaraya ।
vicaksanaya । yogine । yogapriyaya । anantaya । mahaṟupaya ।
bahurupaya । nirvikalpaya । nirlepaya । nirvikaraya । niranjanaya ।
nityatrptaya । niraharaya । nirabhasaya namah ॥ 100 ॥

Om nirasrayaya namah । akhandanirmalaya । anantaya ।
cidanandatmakaya । guhaya । cinmayaya । girisaya ।
dandayudhadharaya namah ॥ 108 ॥

iti ।

Also Read:

108 Names of Sri Subrahmanya Siddhanama 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Subrahmanya Siddhanama 2 Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top