Information

2016 Brahmotsavam Karvetinagaram Seventh Day Chandraprabha Vahanam

Varshika Brahmotsavam Sri Rukmini Satyabhama Sametha Sri Venugopala Swamy Temple Karvetinagaram.
03-06-2016 Friday Seventh Day
Morning : Suryaprabha Vahanam Night: Chandraprabha Vahanam

Huge number of devotes has gathered to witness the procession of Chandraprabha Vahanam from the villages near Sri Venugopala Swamy temple at Karvetinagaram near puttur.
After Palu(milk) abhishekam, Ghee abhishekam, Sandal abhishekam and Coconut water abhishekams the processional deities of Sri Rukmini, Satyabhama Sametha and Sri Venugopala Swamy were taken for a holy ride on Chandraprabha Vahanam on the streets around the temple in a grand manner.

Chandraprabha Vahanam 2016 Brahmotsavam

Chandraprabha Vahanam Sri Venugopala Swamy Temple

Chandraprabha Vahanam

Add Comment

Click here to post a comment