Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Akkalakotasvami 108 Names of Shri Swami Samarth in Oriya

108 Names of Shri Swami Samarth in Oriya:

ଓଂ ଦିଗଂବରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈରାଗ୍ୟାଂବରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନାଂବରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵାନଂଦାଂବରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତିଦିଵ୍ୟତେଜାଂବରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଵ୍ୟଶକ୍ତିପ୍ରଦାୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୃତମଂତ୍ରଦାୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଵ୍ୟଜ୍ଞାନଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଵ୍ୟଚକ୍ଷୁଦାୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ତାକର୍ଷଣାୟ ନମଃ ।। ୧୦ ।।

ଓଂ ଚିତ୍ତପ୍ରଶାଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଵ୍ୟାନୁସଂଧାନପ୍ରଦାୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦ୍ଗୁଣଵିଵର୍ଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧିଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତିଵୈରାଗ୍ୟଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିଶକ୍ତିପ୍ରଦାୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଆତ୍ମଵିଜ୍ଞାନପ୍ରେରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୃତାନଂଦଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗର୍ଵଦହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଷଡ୍ରିପୁହରିତାୟ ନମଃ ।। ୨୦ ।।

ଓଂ ଭକ୍ତସଂରକ୍ଷକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଂତକୋଟିବ୍ରହ୍ମାଂଡପ୍ରମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚୈତନ୍ୟତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀସମର୍ଥୟତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଜାନୁବାହଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଦିଗୁରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀପାଦଶ୍ରୀଵଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନୃସିଂହଭାନୁସରସ୍ଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵଧୂତଦତ୍ତାତ୍ରେୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚଂଚଲେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।। ୩୦ ।।

ଓଂ କୁରଵପୁରଵାସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଂଧର୍ଵପୁରଵାସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗିରନାରଵାସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଶୈଲ୍ୟନିଵାସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଓଂକାରଵାସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଆତ୍ମସୂର୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଖରତେଜଃପ୍ରଵର୍ତିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୋଘତେଜାନଂଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୈଦୀପ୍ୟତେଜୋଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମସିଦ୍ଧୟୋଗେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।। ୪୦ ।।

ଓଂ କୃଷ୍ଣାନଂଦ-ଅତିପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗିରାଜରାଜେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକାରଣକାରୁଣ୍ୟମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିରଂଜୀଵଚୈତନ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵାନଂଦକଂଦସ୍ଵାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ମର୍ତୃଗାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟଚିଦାନଂଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତଚିଂତାମଣୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଚିଂତ୍ୟନିରଂଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୟାନିଧୟେ ନମଃ ।। ୫୦ ।।

ଓଂ ଭକ୍ତହୃଦୟନରେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରଣାଗତକଵଚାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦସ୍ଫୂର୍ତିଦାୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାମଂତ୍ରରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନାହତନାଦପ୍ରଦାନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁକୋମଲପାଦାଂବୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ଶକ୍ତ୍ୟାତ୍ମନେ ନମଃ । ଚିଚ୍ଛ
ଓଂ ଅତିସ୍ଥିରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାଧ୍ୟାହ୍ନଭିକ୍ଷାପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରେମଭିକ୍ଷାଂକିତାୟ ନମଃ ।। ୬୦ ।।

ଓଂ ୟୋଗକ୍ଷେମଵାହିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତକଲ୍ପଵୃକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଂତଶକ୍ତିସୂତ୍ରଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରବ୍ରହ୍ମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତିତୃପ୍ତପରମତୃପ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵାଵଲଂବନସୂତ୍ରଦାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଲ୍ୟଭାଵପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତିନିଧାନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅସମର୍ଥସାମର୍ଥ୍ୟଦାୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗସିଦ୍ଧିଦାୟକାୟ ନମଃ ।। ୭୦ ।।

ଓଂ ଔଦୁଂବରପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଜ୍ରସୁକୋମଲତନୁଧାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିମୂର୍ତିଧ୍ଵଜଧାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିଦାକାଶଵ୍ୟାପ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କେଶରଚଂଦନକସ୍ତୂରୀସୁଗଂଧପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସାଧକସଂଜୀଵନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଂଡଲିନୀସ୍ଫୂର୍ତିଦାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରକ୍ଷକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆନଂଦଵର୍ଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଖନିଧାନାୟ ନମଃ ।। ୮୦ ।।

ଓଂ ଉପମାତୀତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତିସଂଗୀତପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକାରଣସିଦ୍ଧିକୃପାକାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵଭୟଭଂଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ମିତହାସ୍ୟାନଂଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂକଲ୍ପସିଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂକଲ୍ପସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵବଂଧମୋକ୍ଷଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନାତୀତଜ୍ଞାନଭାସ୍କରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀକୀର୍ତିନାମମଂତ୍ରାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।। ୯୦ ।।

ଓଂ ଅଭୟଵରଦାୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁରୁଲୀଲାମୃତଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁରୁଲୀଲାମୃତଧାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଜ୍ରସୁକୋମଲହୃଦୟଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଵିକଲ୍ପାତୀତନିର୍ଵିକଲ୍ପସମାଧିଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ଵିକଲ୍ପାତୀତସହଜସମାଧିଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିକାଲାତୀତତ୍ରିକାଲଜ୍ଞାନିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାଵାତୀତଭାଵସମାଧିଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମାତୀତ-ଅଣୁରେଣୁଵ୍ୟାପକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତସଗୁଣସାକାରସୁଲକ୍ଷଣାୟ ନମଃ ।। ୧୦୦ ।।

ଓଂ ବଂଧନାତୀତଭକ୍ତିକିରଣବଂଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେହାତୀତସଦେହଦର୍ଶନଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିଂତନାତୀତପ୍ରେମଚିଂତନପ୍ରକର୍ଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୌନାତୀତ-ଉନ୍ମନୀଭାଵପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବୁଦ୍ଧ୍ୟତୀତସଦ୍ବୁଦ୍ଧିପ୍ରେରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମତ୍ପ୍ରିୟ-ପିତାମହସଦ୍ଗୁରୁଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ପଵିତ୍ରତମତାତ୍ୟାସାହେବଚରଣାରଵିଂଦାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକ୍କଲକୋଟସ୍ଵାମିସମର୍ଥାୟ ନମଃ ।। 108 ।।

Also Read:

Akkalakotasvami 108 Names of Shri Swami Samarth in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Akkalakotasvami 108 Names of Shri Swami Samarth in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top