Ayyappa Stotram

Annadhaana Prabhuve Saranam Ayyappa Ariyangkavil Ayyane Lyrics in English

Annadhaana Prabhuve Saranam Ayyappa in English:

Annadhaana prabhuvey Saranam Ayyappaa
Aariyangaavil aiyaney saranam aiyappaa
Ponnadiyaip Potrugirom Saranam aiyappaa
kannanin maindhaney saranam ponnaiyappaa

vanpulimel amarndhavaney saranam ponnaiyappaa
vaavaru swaami thozhaney saranam ponnaiyappaa
innal yaavum theerppavaney saranam ponnaiyappaa
pandhalanin selvaney saranam ponnaiyappaa
arindhum ariyamalum seidha pizhai thannai
porutharulvaai nee saranam aiyappaa

saranam aiyappaa swaami saranama iyappaa
saranam aiyappaa swaami saranama iyappaa

Also Read:

Ayyappa Song – Annadhaana Prabhuve Saranam Ayyappa Lyrics in Tamil | English

Add Comment

Click here to post a comment