Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthana – Maccha Kurma Varaha in Malayalam

Annamayya Keerthana – Maccha Kurma Varaha Lyrics in Malayalam:

മച്ച കൂര്മ വരാഹ മനുഷ്യ സിംഹ വാമനാ
യിച്ച രാമ രാമ രാമ ഹിത ബുധ്ധ കലികീ ||

നന്നുഗാവു കേശവ നാരായണ മാധവ
മന്നിംചു ഗോവിംദ വിഷ്ണു മധുസൂദന |
വന്നെല ത്രിവിക്രമ വാമനാ ശ്രീധരാ
സന്നുതിംചേ ഹൃഷികേശ സാരകു പദ്മനാഭ ||

കംടിമി ദാമോദര സംകര്ഷണ വാസുദേവ
അംടേജാലു പ്രദ്യുമ്നുഡാ അനിരുധ്ധുഡാ |
തൊംടേ പുരുഷോത്തമ അഥോക്ഷജാ നാരസിംഹമാ
ജംടവായുകു മച്യുത ജനാര്ദന ||

മൊക്കേമു വുപേംദ്ര ഹരി മോഹന ശ്രീകൃഷ്ണരായ
യെക്കിതി ശ്രീവേംകട മിംദിരാനാഥ |
യിക്കുവ നീ നാമമുലു യിവിയേ നാ ജപമുലു
ചക്കഗാ നീ ദാസുലമു സര്വേശ അനംത ||

Also Read :

Maccha Kurma Varaha Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Annamayya Keerthana – Maccha Kurma Varaha in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top