Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanama / Ardhanarishvari Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in English

Ardhanarishvari Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in English

Shri Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali in English:

Ardhanaariishvaraa Shtottara Shatanaama Stotram:

ardhanarisvaryastottarasatanamastotram
camundikamba srikanthah parvati paramesvarah ।
maharajnimahadevassadaradhya sadasivah ॥ 1 ॥

sivardhangi sivardhango bhairavi kalabhairavah ।
saktitritayarupadhya murtitritayarupavan ॥ 2 ॥

kamakotisupithastha kasiksetrasamasrayah ।
daksayani daksavairi sulini suladharakah ॥ 3 ॥

hrinkarapanjarasuki harisankararupavan ।
srimadagnesajanani sadananasujanmabhuh ॥ 4 ॥

pancapretasanarudha pancabrahmasvarupabhrrt ।
candamundasiraschetri jalandharasiroharah ॥ 5 ॥

simhavaha vrsarudhah syamabha sphatikaprabhah ।
mahisasurasamhartri gajasuravimardanah ॥ 6 ॥

mahabalacalavasa mahakailasavasabhuh ।
bhadrakali virabhadro minaksi sundaresvarah ॥ 7 ॥

bhandasuradisamhartri dustandhakavimardanah ।
madhukaitabhasamhartri madhurapuranayakah ॥ 8 ॥

kalatrayasvarupadhya karyatrayavidhayakah ।
girijata girisasca vaisnavi visnuvallabhah ॥ 9 ॥

visalaksi visvanadhah puspastra visnumarganah ।
kausumbhavasanopeta vyaghracarmambaravrtah ॥ 10 ॥

mulaprakrtirupadhya parabrahmasvarupavan ।
rundamalavibhusadhya lasadrudraksamalikah ॥ 11 ॥

manorupeksukodanda mahamerudhanurdharah ।
candracuda candramaulirmahamaya mahesvarah ॥ 12 ॥

mahakali mahakalo divyarupa digambarah ।
bindupithasukhasina srimadonkarapithagah ॥ 13 ॥

haridrakunkumalipta bhasmoddhulitavigrahah ।
mahapadmatavilola mahabilvatavipriyah ॥ 14 ॥

sudhamayi visadharo matangi mukutesvarah ।
vedavedya vedavaji cakresi visnucakradah ॥ 15 ॥

jaganmayi jagadrupo mrdani mrtyunasanah ।
ramarcitapadambhoja krsnaputravarapradah ॥ 16 ॥

ramavanisusamsevya visnubrahmasusevitah ।
suryacandragninayana tejastrayavilocanah ॥ 17 ॥

cidagnikundasambhuta mahalingasamudbhavah ।
kambukanthi kalakanthi vajresi vajrapujitah ॥ 18 ॥

trikantaki tribhangisah bhasmaraksa smarantakah ।
hayagrivavaroddhatri markandeyavarapradah ॥ 19 ॥

cintamanigrhavasa mandaracalamandirah ।
vindhyacalakrtavasa vindhyasailaryapujitah ॥ 20 ॥

manonmani lingarupo jagadamba jagatpita ।
yoganidra yogagamyo bhavani bhavamurtiman ॥ 21 ॥

sricakratmaratharudha dharanidharasamsthitah
srividyavedyamahima nigamagamasamsrayah ॥ 22 ॥

dasasirsasamayukta pancavimsatisirsavan ।
astadasabhujayukta pancasatkaramanditah ॥ 23 ॥

brahmyadimatrkarupa satastekadasatmavan ।
sthira sthanustatha bala sadyojata uma mrdah ॥ 24 ॥

siva sivasca rudrani rudraschaivesvarisvarah ।
kadambakananavasa darukaranyalolupah ॥ 25 ॥

navaksarimanustutya pancaksaramanupriyah ।
navavaranasampujya pancayatanapujitah ॥ 26 ॥

dehasthasatcakradevi daharakasamadhyagah ।
yoginiganasamsevya bhrngyadipramathavrtah ॥ 27 ॥

ugratara ghorarupassarvani sarvamurtiman ।
nagaveni nagabhuso mantrini mantradaivatah ॥ 28 ॥

jvalajjihva jvalannetro dandanatha drgayudhah ।
parthanjanastrasandatri parthapasupatastradah ॥ 29 ॥

puspavaccakratatanka phanirajasukundalah ।
banaputrivaroddhatri banasuravarapradah ॥ 30 ॥

vyalakancukasamvita vyalayajnopavitavan ।
navalavanyarupadhya navayauvanavigrahah ॥ 31 ॥

natyapriya natyamurtistrisandhya tripurantakah ।
tantropacarasuprita tantradimavidhayakah ॥ 32 ॥

navavallistavarada navavirasujanmabhuh ।
bhramarajya vasukijyo bherunda bhimapujitah ॥ 33 ॥

nisumbhasumbhadamani nicapasmaramardanah ।
sahasrambujarudha sahasrakamalarcitah ॥ 34 ॥

gangasahodari gangadharo gauri trayambakah ।
srisailabhramarambakhya mallikarjunapujitah ॥ 35 ॥

bhavatapaprasamani bhavaroganivarakah ।
candramandalamadhyastha munimanasahamsakah ॥ 36 ॥

pratyangira prasannatma kamesi kamarupavan ।
svayamprabha svaprakasah kalaratri krtantahrt ॥ 37 ॥

sadannapurna bhiksato vanadurga vasupradah ।
sarvacaitanyarupadhya saccidanandavigrahah ॥ 38 ॥

sarvamangalarupadhya sarvakalyanadayakah ।
rajerajesvari srimadrajarajapriyankarah ॥ 39 ॥

ardhanarisvarasyedam namnamastottaram satam ।
pathannarcansada bhaktya sarvasamrajyamapnuyat ॥ 40 ॥

iti skandamahapurane ardhanirisvaryastottarasatanamastotram sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *