Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ashtashloki Lyrics in Tamil | அஷ்டஶ்லோகீ

அஷ்டஶ்லோகீ Lyrics in Tamil:

அகாரார்தோ² விஷ்ணுர்ஜக³து³த³யரக்ஷாப்ரலயக்ருʼத்
மகாரார்தோ² ஜீவஸ்தது³பகரணம் வைஷ்ணவமித³ம் ।
உகாரோঽநந்யர்ஹம் நியமயதி ஸம்ப³ந்த⁴மநயோ:
த்ரயீஸாரஸ்த்ர்யாத்மா ப்ரணவ இமமர்த²ம் ஸமதி³ஶத் ॥ 1॥

மந்த்ரப்³ரஹ்மணி மத்⁴யமேந நமஸா பும்ஸ:ஸ்வரூபங்க³தி:
க³ம்யம் ஶிக்ஷிதமீக்ஷிதேந புரத:பஶ்சாத³பி ஸ்தா²நத: ।
ஸ்வாதந்ரயம் நிஜரக்ஷணம் ஸமுசிதா வ்ருʼத்திஶ்ச நாந்யோசிதா
தஸ்யைவேதி ஹரேர்விவிச்ய கதி²தம் ஸ்வஸ்யாபி நார்ஹம் தத: ॥ 2॥

அகாரார்தா²யைவஸ்வமஹமத² மஹ்யம் ந நிவஹா:
நராணாம் நித்யாநாமயநமிதி நாராயணபத³ம் ।
யமாஹாஸ்மை காலம் ஸகலமபி ஸர்வத்ர ஸகலா-
ஸ்வவஸ்தா²ஸ்வாவி: ஸ்யுர்மம ஸஹஜகைங்கர்யவித⁴ய: ॥ 3॥

தே³ஹாஸக்தாத்மபு³த்³தி⁴ர்யதி³ ப⁴வதி பத³ம் ஸாது⁴ வித்³யாத்த்ருʼதீயம்
ஸ்வாதந்த்ர்யாந்தோ⁴ யதி³ ஸ்யாத்ப்ரத²மமிதரஶேஷத்வதீ⁴ஶ்சேத்³த்³விதீயம் ।
ஆத்மத்ராணோந்முக²ஶ்சேந்நம இதி ச பத³ம் பா³ந்த⁴வாபா⁴ஸலோல:
ஶப்³த³ம் நாராயணாக்²யம் விஷயசபலதீ⁴ஶ்சேச்சதுர்தீ²ம் ப்ரபந்ந: ॥ 4॥

நேத்ருʼத்வம் நித்யயோக³ம் ஸமுசிதகு³ணஜாதம் தநுக்²யாபநஞ்சோ-
பாயம் கர்த்தவ்யபா⁴க³ம் த்வத² மிது²நபரம் ப்ராப்யமேவம் ப்ரஸித்³த⁴ம் ।
ஸ்வாமித்வம் ப்ரார்த²நாம் ச ப்ரப³லதரவிரோதி⁴ப்ரஹாணம் த³ஶைதாந்
மந்தாரம் த்ராயதே சேத்யதி⁴க³தநியம: ஷட்பதோ³ঽயம் த்³விக²ண்ட:³ ॥ 5॥

ஈஶாநாஞ்ஜக³தாமதீ⁴ஶத³யிதாம் நித்யாநபாயாம் ஶ்ரியம்
ஸம்ஶ்ரித்யாஶ்ரயணோசிதாகி²லகு³ணஸ்யாங்க்⁴ரீ ஹரேராஶ்ரயே ।
இஷ்டோபாயதயா ஶ்ரியா ச ஸஹிதாயாத்மேஶ்வராயார்த²யே
கர்தும் தா³ஸ்யமஶேஷமப்ரதிஹதம் நித்யம் த்வஹம் நிர்மம: ॥ 6॥

மத்ப்ராப்த்யர்த²தயா மயோக்தமகி²லம் ஸந்த்யஜ்ய த⁴ர்மம் புந:
மாமேகம் மத³வாப்தயே ஶமணமித்யார்தோঽவஸாயம் குரு ।
த்வாமேகம் வ்யவஸாயயுக்தமகி²லஜ்ஞாநாதி³பூர்ணோ ஹ்யஹம்
மத்ப்ராப்திப்ரதிப³ந்த⁴கைர்விரஹிதம் குர்யாம் ஶுசம் மா க்ருʼதா:² ॥ 7॥

நிஶ்சித்ய த்வத³தீ⁴நதாம் மயி ஸதா³ கர்மாத்³யுபாயாந் ஹரே
கர்தும் த்யக்துமபி ப்ரபத்துமநலம் ஸீதா³மி து:³கா²குல: ।
ஏதஜ்ஜ்ஞாநமுபேயுஷோ மம புநஸ்ஸர்வாபராத⁴க்ஷயம்
கர்தாஸீதி த்³ருʼடோ⁴ঽஸ்மி தே து சரமம் வாக்யம் ஸ்மரந்ஸாரதே:² ॥ 8॥

ஶாகா²நாமுபரி ஸ்தி²தேந மநுநா மூலேந லப்³தா⁴த்மக:
ஸத்தாஹேதுஸக்ருʼஜ்ஜபேந ஸகலம் காலம் த்³வயேந க்ஷிபந் ।
வேதோ³த்தம்ஸவிஹாரஸாரதி²த³யாகு³ம்பே²ந விஸ்த்ரம்பி⁴த:
ஸாரஜ்ஞோ யதி³ கஶ்சித³ஸ்தி பு⁴வநே நாத:² ஸ யூத²ஸ்ய ந: ॥ 9॥

இதி அஷ்டஶ்லோகீ ஸமாப்தா ॥

Ashtashloki Lyrics in Tamil | அஷ்டஶ்லோகீ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top