Shiva Stotram

Asitha Krutha Shiva Stotram Lyrics in Gujarati

Asitha Krita Shiva Stotram in Gujarati:

॥ શ્રીશિવસ્તોત્રં અસિતકૃત ॥
શ્રીગણેશાય નમઃ ॥

અસિત ઉવાચ ।

જગદ્ગુરો નમસ્તુભ્યં શિવાય શિવદાય ચ ।
યોગીન્દ્રાણાં ચ યોગીન્દ્ર ગુરૂણાં ગુરવે નમઃ ॥ ૧ ॥

મૃત્યોર્મૃત્યુસ્વરૂપેણ મૃત્યુસંસારખણ્ડન
મૃત્યોરીશ મૃત્યુબીજ મૃત્યુઞ્જય નમોસ્તુ તે ॥ ૨ ॥

કાલરૂપં કલયતાં કાલકાલેશ કારણ ।
કાલાદતીત કાલસ્થ કાલકાલ નમોસ્તુ તે ॥ ૩ ॥

ગુણાતીત ગુણાધાર ગુણબીજ ગુણાત્મક ।
ગુણીશ ગુણિનાં બીજ ગુણિનાં ગુરવે નમઃ ॥ ૪ ॥

બ્રહ્મસ્વરૂપ બ્રહ્મજ્ઞ બ્રહ્મભાવે ચ તત્પરઃ ।
બ્રહ્મબીજસ્વરૂપેણ બ્રહ્મબીજ નમોસ્તુ તે ॥ ૫ ॥

ઇતિ સ્તુત્વા શિવં નત્વા પુરસ્તસ્થૌ મુનીશ્વરઃ ।
દીનવત્સાશ્રુનેત્રશ્ચ પુલકાઞ્ચિતવિગ્રહઃ ॥ ૬ ॥

અસિતેન કૃતં સ્તોત્રં ભક્તિયુક્તશ્ચ યઃ પઠેત્ ।
વર્ષમેકં હવિષ્યાશી શઙ્કરસ્ય મહાત્મનઃ ॥ ૭ ॥

સ લભેદ્વૈષ્ણવં પુત્રં જ્ઞાનિનં ચિરજીવિનમ્ ।
ભવેદ્ધનાઢ્યો દુઃખી ચ મૂકો ભવતિ પણ્ડિતઃ ॥ ૮ ॥

અભાર્યો લભતે ભાર્યાં સુશીલાં ચ પતિવ્રતામ્ ।
ઇહ લોકે સુખં ભુક્ત્વા યાત્યન્તે શિવસન્નિધિમ્ ॥ ૯ ॥

ઇદં સ્તોત્રં પુરા દત્તં બ્રહ્મણા ચ પ્રચેતસે ।
પ્રચેતસા સ્વપુત્રાયાસિતાય દત્તમુત્તમમ્ ॥ ૧૦ ॥

ઇતિ શ્રીબ્રહ્મવૈવર્તે મહાપુરાણે શ્રીકૃષ્ણજન્મખણ્ડે
અસિતકૃતશિવસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read:

Asitha Krutha Shiva Stotram Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment