Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Attalasundarashtakam Lyrics in Punjabi | ਅਟ੍ਟਾਲਸੁਨ੍ਦਰਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

Attalasundarashtakam Lyrics in Punjabi | ਅਟ੍ਟਾਲਸੁਨ੍ਦਰਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

131 Views

ਅਟ੍ਟਾਲਸੁਨ੍ਦਰਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਵਿਕ੍ਰਮਪਾਣ੍ਡ੍ਯ ਉਵਾਚ-
ਕਲ੍ਯਾਣਾਚਲਕੋਦਣ੍ਡਕਾਨ੍ਤਦੋਰ੍ਦਣ੍ਡਮਣ੍ਡਿਤਮ੍ ।
ਕਬਲੀਕਤਸਂਸਾਰਂ ਕਲਯੇऽਟ੍ਟਾਲਸੁਨ੍ਦਰਮ੍ ॥ ੧॥

ਕਾਲਕੂਟਪ੍ਰਭਾਜਾਲਕਲ਼ਙ੍ਕੀਕਤਕਨ੍ਧਰਮ੍ ।
ਕਲਾਧਰਂ ਕਲਾਮੌਲ਼ਿਂ ਕਲਯੇऽਟ੍ਟਾਲਸੁਨ੍ਦਰਮ੍ ॥ ੨॥

ਕਾਲਕਾਲਂ ਕਲਾਤੀਤਂ ਕਲਾਵਨ੍ਤਂ ਚ ਨਿਸ਼੍ਕਲ਼ਮ੍ ।
ਕਮਲਾਪਤਿਸਂਸ੍ਤੁਤ੍ਯਂ ਕਲਯੇऽਟ੍ਟਾਲਸੁਨ੍ਦਰਮ੍ ॥ ੩॥

ਕਾਨ੍ਤਾਰ੍ਧਂ ਕਮਨੀਯਾਙ੍ਗਂ ਕਰੁਣਾਮਤਸਾਗਰਮ੍ ।
ਕਲਿਕਲ੍ਮਸ਼ਦੋਸ਼ਘ੍ਨਂ ਕਲਯੇऽਟ੍ਟਾਲਸੁਨ੍ਦਰਮ੍ ॥ ੪॥

ਕਦਮ੍ਬਕਾਨਨਾਧੀਸ਼ਂ ਕਾਂਕ੍ਸ਼ਿਤਾਰ੍ਥਸੁਰਦ੍ਰੁਮਮ੍ ।
ਕਾਮਸ਼ਾਸਨਮੀਸ਼ਾਨਂ ਕਲਯੇऽਟ੍ਟਾਲਸੁਨ੍ਦਰਮ੍ ॥ ੫॥

ਸਸ਼੍ਟਾਨਿ ਮਾਯਯਾ ਯੇਨ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਾਨਿ ਬਹੂਨਿ ਚ ।
ਰਕ੍ਸ਼ਿਤਾਨਿ ਹਤਾਨ੍ਯਨ੍ਤੇ ਕਲਯੇऽਟ੍ਟਾਲਸੁਨ੍ਦਰਮ੍ ॥ ੬॥

ਸ੍ਵਭਕ੍ਤਜਨਸਂਤਾਪ ਪਾਪਾਪਦ੍ਮਙ੍ਗਤਤ੍ਪਰਮ੍ ।
ਕਾਰਣਂ ਸਰ੍ਵਜਗਤਾਂ ਕਲਯੇऽਟ੍ਟਾਲਸੁਨ੍ਦਰਮ੍ ॥ ੭॥

ਕੁਲਸ਼ੇਖਰਵਂਸ਼ੋਤ੍ਥਭੂਪਾਨਾਂ ਕੁਲਦੈਵਤਮ੍ ।
ਪਰਿਪੂਰ੍ਣਂ ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਂ ਕਲਯੇऽਟ੍ਟਾਲਸੁਨ੍ਦਰਮ੍ ॥ ੮॥

ਅਟ੍ਟਾਲਵੀਰਸ਼੍ਰੀਸ਼ਂਭੋਰਸ਼੍ਟਕਂ ਵਰਮਿਸ਼੍ਟਦਮ੍ ।
ਪਠਤਾਂ ਸ਼ਣ੍ਵਤਾਂ ਸਦ੍ਯਸ੍ਤਨੋਤੁ ਪਰਮਾਂ ਸ਼੍ਰਿਯਮ੍ ॥ ੯॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਹਾਲਾਸ੍ਯਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯੇ ਵਿਕ੍ਰਮਪਾਣ੍ਡ੍ਯਕਤਂ ਅਟ੍ਟਾਲਸੁਨ੍ਦਰਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *