Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Bhavabandhamuktyashtakam Lyrics in Gujarati | ભવબન્ધમુક્ત્યષ્ટકમ્

ભવબન્ધમુક્ત્યષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

એકં દ્વિતીયરહિતં સદબાધિતં ચ
સચ્ચિત્સ્વરૂપમિતિ યચ્છ્રુતિશીર્ષપૂગૈઃ ।
જેગીયતે સકલલોકવિવર્તભૂતં
તદ્ભાવયામિ સતતં ભવબન્ધમુક્ત્યૈ ॥ ૧॥

અન્નાસુમાનસમુખપ્રકૃતીઞ્જગાદ
કોશાન્છ્રુતિર્યદવબોધકૃતેઽત્ર પઞ્ચ ।
સર્વાન્તરં ભૃગુમુનિપ્રવરેણ દૃષ્ટં
તદ્ભાવયામિ સતતં ભવબન્ધમુક્ત્યૈ ॥ ૨॥

આનાશકેન તપસા બહુદક્ષિણેન
યજ્ઞેન દાનનિચયાચ્છ્રુતિપાઠતશ્ચ ।
ઇચ્છન્તિ વેત્તુમિહ યદ્ધરણીસુરાગ્ર્યા-
સ્તદ્ભાવયામિ સતતં ભવબન્ધમુક્ત્યૈ ॥ ૩॥

કશ્ચિદ્વિપશ્ચિદિહ સંસૃતિસૌખ્યવાઞ્છાં
સન્ત્યજ્ય સદ્ગુરુમુપેત્ય કૃપાપયોઽબ્ધિમ્ ।
વિજ્ઞાય તદ્વચનતઃ ખલુ મોદતે ય-
ત્તદ્ભાવયામિ સતતં ભવબન્ધમુક્ત્યૈ ॥ ૪॥

પ્રાણાન્નિયમ્ય તુ મનો હૃદયારવિન્દે
ભ્રૂગહ્વરે શિરસિ વા પ્રણિધાય સમ્યક્ ।
ધ્યાયન્તિ યત્પરગુરોર્વચનાનુસારા-
ત્તદ્ભાવયામિ સતતં ભવબન્ધમુક્ત્યૈ ॥ ૫॥

યજ્જાગ્રદાદિસમયે ધૃતવિશ્વમુખ્ય-
નામાતનોતિ બહિરન્તરવસ્તુસેવામ્ ।
સુપ્તાવબોધસહિતસ્ય સુખસ્ય ભોક્તૃ
તદ્ભાવયામિ સતતં ભવબન્ધમુક્ત્યૈ ॥ ૬॥

વાગાદયઃસ્વવિષયેષુ ચરન્તિ યેન
સઞ્ચોદિતાઃ પ્રભુવરેણ યથા સુભૃત્યાઃ ।
તત્સર્વકાર્યકરણવ્યવહારસાક્ષિ
સઞ્ચિન્તયામિ સતતં ભવબન્ધમુક્ત્યૈ ॥ ૭॥

સંન્યસ્ય કર્મનિચયં ચ તદઙ્ગભૂતં
સૂત્રં શિખાં ચ પુનરપ્યબલાદિરાગમ્ ।
બોધાય યસ્ય યતતે પરિશુદ્ધચિત્ત-
સ્તદ્ભાવયામિ સતતં ભવબન્ધમુક્ત્યૈ ॥ ૮॥

પદ્યાષ્ટકં પઠતિ યોઽર્થવિબોધપૂર્વં
સઞ્ચિન્તયન્નનુદિનં પ્રતિપાદ્યવસ્તુમ્ ।
ભક્ત્યા યુતઃ કલુષદૂરનિજાન્તરઙ્ગ-
સ્તસ્યાચિરાદ્ધિ ભવિતા ભવબન્ધમુક્તિઃ ॥ ૯॥

ઇતિ શૃઙ્ગેરિ શ્રીજગદ્ગુરુ શ્રીસચ્ચિદાનન્દશિવાભિનવનૃસિંહ-
ભારતીસ્વામિભિઃ વિરચિતં ભવબન્ધમુક્ત્યષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Bhavabandhamuktyashtakam Lyrics in Gujarati | ભવબન્ધમુક્ત્યષ્ટકમ્

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top