Ashtaka

Chintamani Parshvanatha Stavanam Lyrics in Gujarati | ચિન્તામણિપાર્શ્વનાથસ્તવનમ્

ચિન્તામણિપાર્શ્વનાથસ્તવનમ્ Lyrics in Gujarati:

શ્રીશારદાઽઽધારમુખારવિન્દં સદાઽનવદ્યં નતમૌલિપાદમ્ ।
ચિન્તામણિં ચિન્તિતકામરૂપં પાર્શ્વપ્રભું નૌમિ નિરસ્તપાપમ્ ॥ ૧॥

નિરાકૃતારાતિકૃતાન્તસઙ્ગં સન્મણ્ડલીમણ્ડિતસુન્દરાઙ્ગમ્ ।
ચિન્તામણિં ચિન્તિતકામરૂપં પાર્શ્વપ્રભું નૌમિ નિરસ્તપાપમ્ ॥ ૨॥

શશિપ્રભારીતિયશોનિવાસં સમાધિસામ્રાજ્યસુખાવભાસમ્ ।
ચિન્તામણિં ચિન્તિતકામરૂપં પાર્શ્વપ્રભું નૌમિ નિરસ્તપાપમ્ ॥ ૩॥

અનલ્પકલ્યાણસુધાબ્ધિચન્દ્રં સભાવલીસૂનસુભાવકેન્દ્રમ્ ।
ચિન્તામણિં ચિન્તિતકામરૂપં પાર્શ્વપ્રભું નૌમિ નિરસ્તપાપમ્ ॥ ૪॥

કરાકલ્પાન્તનિવારકારં કારુણ્યપુણ્યાકરશાન્તિસારમ્ ।
ચિન્તામણિં ચિન્તિતકામરૂપં પાર્શ્વપ્રભું નૌમિ નિરસ્તપાપમ્ ॥ ૫॥

વાણીરસોલ્લાસકરીરભૂતં નિરઞ્જનાઽલઙ્કૃતમુક્તિકાન્તમ્ ।
ચિન્તામણિં ચિન્તિતકામરૂપં પાર્શ્વપ્રભું નૌમિ નિરસ્તપાપમ્ ॥ ૬॥

ક્રૂરોપસર્ગં પરિહતુ મેકં વાઞ્છાવિધાનં વિગતાઽપસઙ્ગમ્ ।
ચિન્તામણિં ચિન્તિતકામરૂપં પાર્શ્વપ્રભું નૌમિ નિરસ્તપાપમ્ ॥ ૭॥

નિરામયં નિર્જિતવીરમારં જગદ્ધિતં કૃષ્ણાપુરાવતારમ્ ।
ચિન્તામણિં ચિન્તિતકામરૂપં પાર્શ્વપ્રભું નૌમિ નિરસ્તપાપમ્ ॥ ૮॥

અવિરલકવિલક્ષ્મીસેનશિષ્યેન લક્ષ્મી-
વિભરણગુણપૂતં સોમસેનેન ગીતમ્ ।
પઠતિ વિગતકામઃ પાર્શ્વનાથસ્તવં યઃ
સુકૃતપદનિધાનં સ પ્રયાતિ પ્રધાનમ્ ॥ ૯॥

ઇતિ સોમસેનવિરચિતં ચિન્તામણિપાર્શ્વનાથસ્તવનં અષ્ટકં ચ સમ્પૂર્ણમ્ ।

Add Comment

Click here to post a comment