Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Vishnu Stotram / Ekashloki Ramaya Nama 1 Lyrics in English

Ekashloki Ramaya Nama 1 Lyrics in English

283 Views

॥ ekasloki ramayanam 1 ॥

adau ramatapovanadigamanam hatva mrgam kancanam var purvam
vaidehiharanam jaṭayumaranam sugrivasambhasanam ।
valinirdalanam samudrataranam lankapuridahanam ( var valinigrahanam)
pascadravanakumbhakarnahananametaddhi ramayanam ॥ var kumbhakarnakadanam
iti ekasloki ramayanam (1) sampurnam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *