Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Vishnu Stotram / Ekashloki Ramaya Nama 1 Lyrics in Punjabi

Ekashloki Ramaya Nama 1 Lyrics in Punjabi

272 Views

॥ ਏਕਸ਼੍ਲੋਕਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍ ੧ ॥

ਆਦੌ ਰਾਮਤਪੋਵਨਾਦਿਗਮਨਂ ਹਤ੍ਵਾ ਮਗਂ ਕਾਞ੍ਚਨਂ var ਪੂਰ੍ਵਂ
ਵੈਦੇਹੀਹਰਣਂ ਜਟਾਯੁਮਰਣਂ ਸੁਗ੍ਰੀਵਸਮ੍ਭਾਸ਼ਣਮ੍ ।
ਵਾਲੀਨਿਰ੍ਦਲਨਂ ਸਮੁਦ੍ਰਤਰਣਂ ਲਙ੍ਕਾਪੁਰੀਦਾਹਨਂ ( var ਵਾਲੀਨਿਗ੍ਰਹਣਂ)
ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ਰਾਵਣਕੁਮ੍ਭਕਰ੍ਣਹਨਨਮੇਤਦ੍ਧਿ ਰਾਮਾਯਣਮ੍ ॥ var ਕੁਮ੍ਭਕਰ੍ਣਕਦਨਂ
ਇਤਿ ਏਕਸ਼੍ਲੋਕਿ ਰਾਮਾਯਣਂ (੧) ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *