Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Gaurishvara Stutih Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Gaurishvara Stutih in Gujarati:

॥ ગૌરીશ્વર સ્તુતિ ॥
દિવ્યં વારિ કથં યતઃ સુરધુની મૌલૌ કથં પાવકો
દિવ્યં તદ્ધિ વિલોચનં કથમહિર્દિવ્યં સ ચાઙ્ગે તવ |
તસ્માદ્દયૂતવિધૌ ત્વયાદ્ય મુષિતો હારઃ પરિત્યજ્યતા-
મિત્થં શૈલભુવા વિહસ્ય લપિતઃ શમ્ભુઃ શિવાયાસ્તુ વઃ || ૧ ||

શ્રીકણ્ઠસ્ય સકૃત્તિકાર્તભરણી મૂર્તિઃસદા રોહિણી
જ્યેષ્ઠા ભાદ્રપદા પુનર્વસુયુતા ચિત્રા વિશાખાન્વિતા |
દિશ્યાદક્ષતહસ્તમૂલઘટિતાષાઢા મઘાલઙ્કૃતા
શ્રેયો વૈશ્રવણાન્વિતા ભગવતો નક્ષત્રપાલીવ વઃ || ૨ ||

એષા તે હર કા સુગાત્રિ કતમા મૂર્ધ્નિ સ્થિતા કિં જટા
હંસઃ કિં ભજતે જટાં નહિ શશી ચન્દ્રો જલં સેવતે |
મુગ્ધે ભૂતિરિયં કુતોઽત્ર સલિલં ભૂતિસ્તરઙ્ગાયતે
એવં યો વિનિગૂહતે ત્રિપથગાં પાયાત્સ વઃ શઙ્કરઃ || ૩ ||

ઇતિ ગૌરીશ્વરસ્તુતિઃ સમાપ્તા ||

Also Read:

Gaurishvara Stutih Lyrics in Marathi | Gujarati | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Gaurishvara Stutih Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top