Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Gayatryashtakam Lyrics in Bengali | গায়ত্র্যষ্টকম্

গায়ত্র্যষ্টকম্ Lyrics in Bengali:

॥ শংকরাচার্যবিরচিতম্ ॥

বিশ্বামিত্রপঃফলাং প্রিয়তরাং বিপ্রালিসংসেবিতাং
নিত্যানিত্যবিবেকদাং স্মিতমুখীং খণ্ডেন্দুভূষোজ্জ্বলাম্ ।
তাম্বূলারুণভাসমানবদনাং মার্তাণ্ডমধ্যস্থিতাং
গায়ত্রীং হরিবল্লভাং ত্রিণয়নাং ধ্যায়ামি পঞ্চাননাম্ ॥ ১ ॥

জাতীপঙ্কজকেতকীকুবলয়ৈঃ সংপূজিতাঙ্ঘ্রিদ্বয়াং
তত্ত্বার্থাত্মিকবর্ণপঙ্ক্তিসহিতাং তত্ত্বার্থবুদ্ধিপ্রদাম্ ।
প্রাণায়ামপরায়ণৈর্বুধজনৈঃ সংসেব্যমানাং শিবাং
গায়ত্রীং হরিবল্লভাং ত্রিণয়নাং ধ্যায়ামি পঞ্চাননাম্ ॥ ২ ॥

মঞ্জীরধ্বনিভিঃ সমস্তজগতাং মঞ্জুত্বসংবর্ধনীং
বিপ্রপ্রেঙ্খিতবারিবারিতমহারক্ষোগণাং মৃণ্ময়ীম্ ।
জপ্তুঃ পাপহরাং জপাসুমনিভাং হংসেন সংশোভিতাং
গায়ত্রীং হরিবল্লভাং ত্রিণয়নাং ধ্যায়ামি পঞ্চাননাম্ ॥ ৩ ॥

কাঞ্চীচেলবিভূষিতাং শিবময়ীং মালার্ধমালাদিকান্
বিভ্রাণাং পরমেশ্বরীং শরণদাং মোহান্ধবুদ্ধিচ্ছিদাম্ ।
ভূরাদিত্রিপুরাং ত্রিলোকজননীমধ্যাত্মশাখানুতাং
গায়ত্রীং হরিবল্লভাং ত্রিণয়নাং ধ্যায়ামি পঞ্চাননাম্ ॥ ৪ ॥

ধ্যাতুর্গর্ভকৃশানুতাপহরণাং সামাত্মিকাং সামগাং
সায়ংকালসুসেবিতাং স্বরময়ীং দূর্বাদলশ্যামলাম্ ।
মাতুর্দাস্যবিলোচনৈকমতিমত্খেটীন্দ্রসংরাজিতাং
গায়ত্রীং হরিবল্লভাং ত্রিণয়নাং ধ্যায়ামি পঞ্চাননাম্ ॥ ৫ ॥

সংধ্যারাগবিচিত্রবস্ত্রবিলসদ্বিপ্রোত্তমৈঃ সেবিতাং
তারাহীরসুমালিকাং সুবিলসদ্রত্নেন্দুকুম্ভান্তরাম্ ।
রাকাচন্দ্রমুখীং রমাপতিনুতাং শঙ্খাদিভাস্বত্করাং
গায়ত্রীং হরিবল্লভাং ত্রিণয়নাং ধ্যায়ামি পঞ্চাননাম্ ॥ ৬ ॥

বেণীভূশিতমালকধ্বনিকরৈর্ভৃঙ্গৈঃ সদা শোভিতাং
তত্ত্বজ্ঞানরসায়নজ্ঞরসনাসৌধভ্রমদ্ভ্রামরীম্ ।
নাসালংকৃতমৌক্তিকেন্দুকিরণৈঃ সায়ংতমশ্ছেদিনীং
গায়ত্রীং হরিবল্লভাং ত্রিণয়নাং ধ্যায়ামি পঞ্চাননাম্ ॥ ৭ ॥

পাদাব্জান্তররেণুকুঙ্কুমলসত্ফালদ্যুরামাবৃতাং
রম্ভানাট্যবিলোকনৈকরসিকাং বেদান্তবুদ্ধিপ্রদাম্ ।
বীণাবেণুমৃদঙ্গকাহলরবান্ দেবৈঃ কৃতাঞ্ছৃণ্বতীং
গায়ত্রীং হরিবল্লভাং ত্রিণয়নাং ধ্যায়ামি পঞ্চাননাম্ ॥ ৮ ॥

হত্যাপানসুবর্ণতস্করমহাগুর্বঙ্গনাসংগমান্
দোষাঞ্ছৈলসমান্ পুরংদরসমাঃ সংচ্ছিদ্য সূর্যোপমাঃ ।
গায়ত্রীং শ্রুতিমাতুরেকমনসা সংধ্যাসু য়ে ভূসুরা
জপ্ত্বা য়ান্তি পরাং গতিং মনুমিমং দেব্যাঃ পরং বৈদিকাঃ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমত্পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য
শ্রীমচ্ছংকরাচার্যবিরচিতং গায়ত্র্যষ্টকং সংপূর্ণম্

Gayatryashtakam Lyrics in Bengali | গায়ত্র্যষ্টকম্

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top