Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Hymn to Kottai Ishvara Lyrics in Tamil | கோ³ஷ்டே²ஶ்வராஷ்டகம்

கோ³ஷ்டே²ஶ்வராஷ்டகம் Lyrics in Tamil:

ஸத்யஜ்ஞாநமநந்தமத்³வயஸுகா²காரம் கு³ஹாந்த:ஸ்தி²த-
ஶ்ரீசித்³வ்யோம்நி சித³ர்கரூபமமலம் யத்³ ப்³ரஹ்ம தத்த்வம் பரம் ।
நிர்பீ³ஜஸ்த²லமத்⁴யபா⁴க³விலஸத்³கோ³ஷ்டோ²த்த²வல்மீக-
ஸம்பூ⁴தம் ஸத் புரதோ விபா⁴த்யஹஹ தத்³கோ³ஷ்டே²ஶலிங்கா³த்மநா ॥ 1॥

ஸர்வஜ்ஞத்வநிதா³நபூ⁴தகருணாமூர்திஸ்வரூபாமலா
சிச்ச²க்திர்ஜட³ஶக்திகைதவவஶாத் காஞ்சீநதீ³த்வம் க³தா ।
வல்மீகாஶ்ரயகோ³ஷ்ட²நாயகபரப்³ரஹ்மைக்யகர்த்ரீ முஹு:
ந்ருʼணாம் ஸ்நாநக்ருʼதாம் விபா⁴தி ஸததம் ஶ்ரீபிப்பிலாரண்யகா³ ॥ 2॥

ஶ்ரீமத்³ராஜதஶைலஶ்ருʼங்க³விலஸச்ச்²ரீமத்³கு³ஹாயாம் மஹீ-
வார்வஹ்ந்யாஶுக³கா²த்மிகீ விஜயதே யா பஞ்சலிங்கா³க்ருʼதி: ।
ஸைவாஶக்தஜநேஷு பூ⁴ரிக்ருʼபயா ஶ்ரீபிப்பிலாரண்யகே³
வல்மீகே கில கோ³ஷ்ட²நாயகமஹாலிங்கா³த்மநா பா⁴ஸதே ॥ 3॥

யத்ராத்³யாப்யணிமாதி³ஸித்³தி⁴நிபுணா: ஸித்³தே⁴ஶ்வராணாம் க³ணா:
தத்தத்³தி³வ்யகு³ஹாஸு ஸந்தி யமித்³ருʼக்³த்³ருʼஶ்யா மஹாவைப⁴வா: ।
யத்ரைவ த்⁴வநிரர்த⁴ராத்ரஸமயே புண்யாத்மபி:⁴ ஶ்ரூயதே
பூஜாவாத்³யஸமுத்தி²த: ஸுமநஸாம் தம் ராஜதாத்³ரிம் ப⁴ஜே ॥ 4॥

ஶ்ரீமத்³ராஜதபர்வதாக்ருʼதித⁴ரஸ்யார்தே⁴ந்து³சூடா³மணே-
ர்லோமைகம் கில வாமகர்ணஜநிதம் காஞ்சீதருத்வம் க³தம் ।
தஸ்மாது³த்தரவாஹிநீ பு⁴வி ப⁴வாந்யாக்²யா தத: பூர்வகா³
காஞ்சீநத்³யபி⁴தா⁴ ச பஶ்சிமக³தா நிலாநதீ³ பாவநீ ॥ 5॥

ஶ்ரீமத்³பா⁴ர்க³வஹஸ்தலக்³நபரஶுவ்யாக⁴ட்டநாத்³ தா³ரிதே
க்ஷோணீத்⁴ரே ஸதி வாமத³க்ஷிணகி³ரித்³வந்த்³வாத்மநா பே⁴தி³தே ।
தந்மத்⁴யப்ரதி²தே விதா³ரத⁴ரணீபா⁴கே³திநத்³யாஶ்ரயே
ஸா நீலாதடிநீ புநாதி ஹி ஸதா³ கல்பாதி³கா³ந் ப்ராணிந: ॥ 6॥

கல்பாதி³ஸ்த²லமத்⁴யபா⁴க³நிலயே ஶ்ரீவிஶ்வநாதா²பி⁴தே⁴
லிங்கே³ பிப்பிலகாநநாந்தரக³தஶ்ரீகோ³ஷ்ட²நாதா²பி⁴த:⁴ ।
ஶ்ரீஶம்பு:⁴ கருணாநிதி:⁴ ப்ரகுருதே ஸாம்நித்⁴யமந்யாத்³ருʼஶம்
தத்பத்நீ ச விராஜதேঽத்ர து விஶாலாக்ஷீதி நாமாங்கிதா ॥ 7॥

ஶ்ரீகாஞ்சீதருமூலபாவநதலம் ப்⁴ராஜத்த்ரிவேண்யுத்³ப⁴வம்
த்யக்த்வாந்யத்ர விதா⁴துமிச்ச²தி முஹுர்யஸ்தீர்த²யாத்ராதி³கம் ।
ஸோঽயம் ஹஸ்தக³தம் விஹாய குதி⁴யா ஶாகா²க்³ரலீநம் வ்ருʼதா²
யஷ்ட்யா தாடி³துமீஹதே ஜட³மதிர்நி:ஸாரதுச்ச²ம் ப²லம் ॥ 8॥

ஶ்ரீமத்³ராஜதஶைலோத்த²த்ரிவேணீமஹிமாங்கிதம் ।
கோ³ஷ்டே²ஶ்வராஷ்டகமித³ம் ஸாரஜ்ஞைரவலோக்யதாம் ॥ 9॥

இதி கோ³ஷ்டே²ஶ்வராஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம்

Goshtheshvarashtakan is from a group of short poems of modern times from Coimbatore. GoShtheshvara figuring in this hymn is kottai Ishvara, in the temple behind the municipal office in the town of Coimbatore. The Rajatashaila in verse 3 (and the last verse) is Valliangiri near Erode; guha in verse 3 refers to a neighbouring place near Bhavani; triveni in verse 8 is the sangam at BhavAni, of the Kaveri, Bhavani and Noyyal; pippilaranya in verse 3 is the old name of the place where the shrine of Perur, on the outskirts of Coimbatore, stands. kanchitaru in verse 5 is the kshetravriksha at the Perur shrine and kanchinadi is the river Noyyal running nearby. nilanadi is the river starting near Valliangiri. vishvanatha and vishalakshi (verse 7) are the deities in the Avanashi temple, 20 miles from Coimbatore. vidaradharani (in verse 6) is the landmark forming the TamilNadu Kerala border in this area.

Hymn to Kottai Ishvara Lyrics in Tamil | கோ³ஷ்டே²ஶ்வராஷ்டகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top