Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

JagannAtha pa.nchakam Lyrics in English

॥ jagannatha pamcakam ॥

raktambhoruhadarpabhanjanamahasaundaryanetradvayam
muktaharavilambihemamukuṭam ratnojjvalatkunḍalam ।
varsameghasamananilavapusam graiveyaharanvitam
parsve cakradharam prasannavadanam niladrinatham bhaje ॥ 1॥

phullendivaralocanam navaghanasyamabhiramakṛtim
visvesam kamalavilasavilasatpadaravindadvayam ।
daityarim sakalendumamḍitamukham cakrabjahastadvayam
vande sripurusottamam pratidinam laksminivasalayam ॥ 2॥

udyanniradanilasundaratanum purnendubimbananam
rajivotpalapatranetrayugalam karunyavaramnidhim ।
bhaktanam sakalartinasanakaram cintarthicintamanim
vande sripurusottamam pratidinam niladricuḍamanim ॥ 3॥

niladrau samkhamadhye satadalakamale ratnasimhasanastham
sarvalamkarayuktam navaghana ruciram samyutam cagrajena ।
bhadraya vamabhage rathacaranayutam brahmarudrendravamdyam
vedanam saramisam sujanaparivṛtam brahmadarum smarami ॥ 4॥

dorbhyam sobhitalamgalam samusalam kadambaricancalam
ratnaḍhyam varakunḍalam bhujabalairakamtabhumanḍalam ।
vajrabhamalacaruganḍayugalam nagendracuḍojjvalam
samgrame capalam sasamkadhavalam srikamapalam bhaje ॥ 5॥

iti srijagannathapancakam samaptam ॥

JagannAtha pa.nchakam Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top