Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Kalkikrutam Shivastotram Lyrics in English

Kalkikrutam Shivastotram Lyrics in English

129 Views

kalki kRutaM shiva stotram Lyrics in English :

gaurInaathaM vishvanaathaM sharaNyaM bhootaavaasaM vaasukIkaNThabhooSham |
tryakShaM pa~jchaasyaadidevaM puraaNaM vande saandraanandasandohadakSham ||1||

yogaadhIshaM kaamanaashaM karaaLaM ga~ggaasa~ggaklinnamoordhaanamIsham|
jaTaajooTaaToparikShiptabhaavaM mahaakaalaM chandrabhaalaM namaami ||2||

shmashaanasthaM bhootavetaaLasa~ggaM naanaashastraiH KaDgashoolaadibhishca |
vyagraatyugraa baahavo lokanaashe yasya krodhodbhootaloko&stameti ||3||

yo bhootaadiH pa~jchabhootaiH sisRukShustanmaatraatmaa kaalakarmasvabhaavaiH |
prahRutyedaM praapya jIvatvamIsho brahmaanande krIDate taM namaami ||4||

sthito viShNuH sarvajiShNuH suraatmaa lokaansaadhoondharmasetoonbibharti |
brahmaadyaMshe yo&bhimaanI guNaatmaa shabdaadya~ggaistaM pareshaM namaami ||5||

yasyaaj~jayaa vaayavo vaanti loke jvalatyagniH savitaa yaati tapyan |
shItaaMshuH Ke taarakaasa~ggrahashca pravartante taM pareshaM prapadye ||6||

yasya shvaasaatsarvadhaatrI dharitrI devo varShatyaMbu kaalaH pramaataa |
merurmadhye bhuvanaanaaM cha bhartaa tamIshaanaM vishvaroopaM namaami ||7||

iti shrIkalkipuraaNe kalkikRutaM shivastotraM saMpoorNam ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *