Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Kashi Panchakam Lyrics in English

Kashi Panchakam Lyrics in English

55 Views

kaashiipaJNchakam.h Lyrics in English:

manonivR^ittiH paramopashaantiH
saa tiirthavaryaa maNikarNikaa cha .
GYaanapravaahaa vimalaadigaN^gaa
saa kaashikaaha.n nijabodharuupaa || 1 ||

yasyaamida.n kalpitamindrajaalaM
charaacharaM bhaati manovilaasam.h .
sachchitsukhaikaa paramaatmaruupaa
saa kaashikaaha.n nijabodharuupaa || 2 ||

kosheshhu paJNchasvadhiraajamaanaa
buddhirbhavaanii pratidehageham.h .
saakshii shivaH sarvagato.antaraatmaa
saa kaashikaaha.n nijabodharuupaa || 3 ||

kaashyaa.n hi kaashyate kaashii kaashii sarvaprakaashikaa .
saa kaashii viditaa yena tena praaptaa hi kaashikaa || 4 ||

kaashiikshetra.n shariira.n tribhuvana\-jananii vyaapinii GYaanagaN^gaa .
bhaktiH shraddhaa gayeya.n nijaguru\-charaNadhyaanayogaH prayaagaH .
vishvesho.aya.n turiiyaH sakalajana\-manaHsaakshibhuuto.antaraatmaa
dehe sarvaM madiiye yadi vasati punastiirthamanyatkimasti || 5 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *