Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Maheshwara Pancharatna Stotram lyrics in Kannada

Maheshwara Pancharatna in Kannada:

॥ ಮಹೇಶ್ವರ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಪ್ರಾತಸ್ಸ್ಮರಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ವಕ್ತ್ರಪದ್ಮಂ
ಫಾಲಾಕ್ಷಿ ಕೀಲ ಪರಿಶೋಷಿತ ಪಂಚಬಾಣಮ್
ಭಸ್ಮ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರ ರಚಿತಂ ಫಣಿಕುಂಡಲಾಢ್ಯಂ
ಕುಂದೇಂದು ಚಂದನ ಸುಧಾರಸ ಮಂದಹಾಸಮ್ || ೧ ||

ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬಾಹುದಂಡಾನ್
ಖಟ್ವಾಂಗ ಶೂಲ ಹರಿಣಾಃ ಪಿನಾಕಯುಕ್ತಾನ್
ಗೌರೀ ಕಪೋಲ ಕುಚರಂಜಿತ ಪತ್ರರೇಖಾನ್
ಸೌವರ್ಣ ಕಂಕಣ ಮಣಿದ್ಯುತಿ ಭಾಸಮಾನಾಮ್ || ೨ ||

ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪಾದಪದ್ಮಂ
ಪದ್ಮೋದ್ಭವಾಮರ ಮುನೀಂದ್ರ ಮನೋನಿವಾಸಮ್
ಪದ್ಮಾಕ್ಷನೇತ್ರ ಸರಸೀರುಹ ಪೂಜನೀಯಂ
ಪದ್ಮಾಂಕುಶ ಧ್ವಜ ಸರೋರುಹ ಲಾಂಛನಾಢ್ಯಮ್ || ೩ ||

ಪ್ರಾತಸ್ಸ್ಮರಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿಂ
ಕರ್ಪೂರ ಕುಂದ ಧವಳಂ ಗಜಚರ್ಮ ಚೇಲಮ್
ಗಂಗಾಧರಂ ಘನಕಪರ್ದಿ ವಿಭಾಸಮಾನಂ
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ತನು ವಿಭೂಷಿತ ವಾಮಭಾಗಮ್ || ೪ ||

ಪ್ರಾತಸ್ಸ್ಮರಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯನಾಮ
ಶ್ರೇಯಃಪ್ರದಂ ಸಕಲದುಃಖವಿನಾಶಹೇತುಮ್
ಸಂಸಾರತಾಪಶಮನಂ ಕಲಿಕಲ್ಮಷಘ್ನಂ
ಗೋ ಕೋಟಿದಾನ ಫಲದಂ ಸ್ಮರಣೇನ ಪುಂಸಾಮ್ || ೫ ||

Also Read:

Maheshwara Pancharatna in Sanskrit | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Maheshwara Pancharatna Stotram lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top