Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Mrityva Ashtakam Lyrics in Bengali Lord Shiva Slokas

Mrutyu Lyrics in Bengali:

গারুডপুরাণান্তর্গতম্

সূত উবাচ ।
স্তোত্রং তত্সং প্রবক্ষ্যামি মার্কণ্ডেয়ন ভাষিতম্ । স্তোত্রম্ সর্বং
দামোদরং প্রপন্নোঽস্মি কিন্নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ১॥

শঙ্খচক্রধরং দেবং ব্যক্তরূপিণমব্যয়ম্ ।
অধোঅক্ষজং প্রপন্নোঽস্মি কিন্নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ২॥

বরাহং বামনং বিষ্ণুং নারসিংহং জনার্দনম্ ।
মাধবঞ্চ প্রপন্নোঽস্মি কিন্নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ৩॥

পুরুষং পুষ্করক্ষেত্রবীজং পুণ্যং জগত্পতিম্ ।
লোকনাথং প্রপন্নোঽস্মি কিন্নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ৪॥

সহস্রশিরসং দেবং ব্যক্তাব্যক্তং সনাতনম্ ।
মহায়োগং প্রপন্নোঽস্মি কিন্নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ৫॥

ভূতাত্মানং মহাত্মানং য়জ্ঞয়োনিময়োনিজম্ ।
বিশ্বরূপং প্রপন্নোঽস্মি কিন্নো মূত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ৬॥

ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য স্তোত্রং তস্য মহাত্মনঃ । স্তবং তস্য
অপয়াতস্ততো মৃত্যুর্বিষ্ণুদূতৈঃ প্রপীডিতঃ ॥ ৭॥

ইতি তেন জিতো মৃত্যুর্মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা ।
প্রসন্নে পুণ্ডরীকাক্ষে নৃসিংহে নাস্তি দুর্লভম্ ॥ ৮॥

মৃত্য্বষ্টকমিদং পুণ্যং মৃত্যুপ্রশমনং শুভম্ ।
মার্কণ্ডেয়হিতার্থায় স্বয়ং বিষ্ণুরুবাচ হ ॥ ৯॥

ইদং য়ঃ পঠতে ভক্ত্যা ত্রিকালং নিয়তং শুচিঃ ।
নাকালে তস্য মৃত্যুঃ স্যান্নরস্যাচ্যুতচেতসঃ ॥ ১০॥

হৃত্পদ্মমধ্যে পুরুষং পুরাণং
নারায়ণং শাশ্বতমপ্রমেয়ম্ ।
বিচিন্ত্য সূর্যাদতিরাজমানং
মৃত্যুং স য়োগি জিতবাংস্তথৈব ॥ ১১॥

ইতি শ্রীগারুডে মহাপুরাণে মার্কণ্ডেয়কৃতং
মৃত্য্বষ্টকস্তোত্রকতহ্নং নাম
ত্রয়স্ত্রিংশদুত্তরদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

Mrityva Ashtakam Lyrics in Bengali Lord Shiva Slokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top