Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Mrityva Ashtakam Lyrics in Gujarati Lord Shiva Slokas

Mrutyu Lyrics in Gujarati:

ગારુડપુરાણાન્તર્ગતમ્

સૂત ઉવાચ ।
સ્તોત્રં તત્સં પ્રવક્ષ્યામિ માર્કણ્ડેયન ભાષિતમ્ । સ્તોત્રમ્ સર્વં
દામોદરં પ્રપન્નોઽસ્મિ કિન્નો મૃત્યુઃ કરિષ્યતિ ॥ ૧॥

શઙ્ખચક્રધરં દેવં વ્યક્તરૂપિણમવ્યયમ્ ।
અધોઅક્ષજં પ્રપન્નોઽસ્મિ કિન્નો મૃત્યુઃ કરિષ્યતિ ॥ ૨॥

વરાહં વામનં વિષ્ણું નારસિંહં જનાર્દનમ્ ।
માધવઞ્ચ પ્રપન્નોઽસ્મિ કિન્નો મૃત્યુઃ કરિષ્યતિ ॥ ૩॥

પુરુષં પુષ્કરક્ષેત્રબીજં પુણ્યં જગત્પતિમ્ ।
લોકનાથં પ્રપન્નોઽસ્મિ કિન્નો મૃત્યુઃ કરિષ્યતિ ॥ ૪॥

સહસ્રશિરસં દેવં વ્યક્તાવ્યક્તં સનાતનમ્ ।
મહાયોગં પ્રપન્નોઽસ્મિ કિન્નો મૃત્યુઃ કરિષ્યતિ ॥ ૫॥

ભૂતાત્માનં મહાત્માનં યજ્ઞયોનિમયોનિજમ્ ।
વિશ્વરૂપં પ્રપન્નોઽસ્મિ કિન્નો મૂત્યુઃ કરિષ્યતિ ॥ ૬॥

ઇત્યુદીરિતમાકર્ણ્ય સ્તોત્રં તસ્ય મહાત્મનઃ । સ્તવં તસ્ય
અપયાતસ્તતો મૃત્યુર્વિષ્ણુદૂતૈઃ પ્રપીડિતઃ ॥ ૭॥

ઇતિ તેન જિતો મૃત્યુર્માર્કણ્ડેયેન ધીમતા ।
પ્રસન્ને પુણ્ડરીકાક્ષે નૃસિંહે નાસ્તિ દુર્લભમ્ ॥ ૮॥

મૃત્ય્વષ્ટકમિદં પુણ્યં મૃત્યુપ્રશમનં શુભમ્ ।
માર્કણ્ડેયહિતાર્થાય સ્વયં વિષ્ણુરુવાચ હ ॥ ૯॥

ઇદં યઃ પઠતે ભક્ત્યા ત્રિકાલં નિયતં શુચિઃ ।
નાકાલે તસ્ય મૃત્યુઃ સ્યાન્નરસ્યાચ્યુતચેતસઃ ॥ ૧૦॥

હૃત્પદ્મમધ્યે પુરુષં પુરાણં
નારાયણં શાશ્વતમપ્રમેયમ્ ।
વિચિન્ત્ય સૂર્યાદતિરાજમાનં
મૃત્યું સ યોગિ જિતવાંસ્તથૈવ ॥ ૧૧॥

ઇતિ શ્રીગારુડે મહાપુરાણે માર્કણ્ડેયકૃતં
મૃત્ય્વષ્ટકસ્તોત્રકતહ્નં નામ
ત્રયસ્ત્રિંશદુત્તરદ્વિશતતમોઽધ્યાયઃ

Mrityva Ashtakam Lyrics in Gujarati Lord Shiva Slokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top