Home / Shatinamavali / Nama Ramayana Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Nama Ramayana Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Nama Ramayana Ashtottarashata Namavali Lyrics in Tamil:

॥ நாமராமாயண ॥
॥ பா³லகாண்ட:³ ॥
ஶுத்³த⁴ப்³ரஹ்மபராத்பர ராம ।
காலாத்மகபரமேஶ்வர ராம ।
ஶேஷதல்பஸுக²நித்³ரித ராம ।
ப்³ரஹ்மாத்³யமரப்ரார்தி²த ராம ।
சண்ட³கிரணகுலமண்ட³ந ராம ।
ஶ்ரீமத்³த³ஶரத²நந்த³ந ராம ।
கௌஸல்யாஸுக²வர்த⁴ந ராம ।
விஶ்வாமித்ரப்ரியத⁴ந ராம ।
கோ⁴ரதாடகாகா⁴தக ராம ।
மாரீசாதி³நிபாதக ராம ।
கௌஶிகமக²ஸம்ரக்ஷக ராம ।
ஶ்ரீமத³ஹல்யோத்³தா⁴ரக ராம ।
கௌ³தமமுநிஸம்பூஜித ராம ।
ஸுரமுநிவரக³ணஸம்ஸ்துத ராம ।
நாவிகதா⁴விகம்ருʼது³பத³ ராம ।
மிதி²லாபுரஜநமோஹக ராம ।
விதே³ஹமாநஸரஞ்ஜக ராம ।
த்ர்யம்ப³ககார்முக²ப⁴ஞ்ஜக ராம ।
ஸீதார்பிதவரமாலிக ராம ।
க்ருʼதவைவாஹிககௌதுக ராம ।
பா⁴ர்க³வத³ர்பவிநாஶக ராம ।
ஶ்ரீமத³யோத்⁴யாபாலக ராம ॥

ராம ராம ஜய ராஜா ராம ।
ராம ராம ஜய ஸீதா ராம ॥

॥ அயோத்⁴யாகாண்ட:³ ॥
அக³ணிதகு³ணக³ணபூ⁴ஷித ராம ।
அவநீதநயாகாமித ராம ।
ராகாசந்த்³ரஸமாநந ராம ।
பித்ருʼவாக்யாஶ்ரிதகாநந ராம ।
ப்ரியகு³ஹவிநிவேதி³தபத³ ராம ।
தத்க்ஷாலிதநிஜம்ருʼது³பத³ ராம ।
ப⁴ரத்³வாஜமுகா²நந்த³க ராம ।
சித்ரகூடாத்³ரிநிகேதந ராம ।
த³ஶரத²ஸந்ததசிந்தித ராம ।
கைகேயீதநயார்பித ராம ।
விரசிதநிஜபித்ருʼகர்மக ராம ।
ப⁴ரதார்பிதநிஜபாது³க ராம ॥

ராம ராம ஜய ராஜா ராம ।
ராம ராம ஜய ஸீதா ராம ॥

॥ அரண்யகாண்ட:³ ॥
த³ண்ட³காவநஜநபாவந ராம ।
து³ஷ்டவிராத⁴விநாஶந ராம ।
ஶரப⁴ங்க³ஸுதீக்ஷ்ணார்சித ராம ।
அக³ஸ்த்யாநுக்³ரஹவர்தி³த ராம ।
க்³ருʼத்⁴ராதி⁴பஸம்ஸேவித ராம ।
பஞ்சவடீதடஸுஸ்தி²த ராம ।
ஶூர்பணகா²ர்த்திவிதா⁴யக ராம ।
க²ரதூ³ஷணமுக²ஸூத³க ராம ।
ஸீதாப்ரியஹரிணாநுக³ ராம ।
மாரீசார்திக்ருʼதாஶுக³ ராம ।
விநஷ்டஸீதாந்வேஷக ராம ।
க்³ருʼத்⁴ராதி⁴பக³திதா³யக ராம ।
ஶப³ரீத³த்தப²லாஶந ராம ।
கப³ந்த⁴பா³ஹுச்சே²த³ந ராம ॥

ராம ராம ஜய ராஜா ராம ।
ராம ராம ஜய ஸீதா ராம ॥

॥ கிஷ்கிந்தா⁴காண்ட:³ ॥
ஹநுமத்ஸேவிதநிஜபத³ ராம ।
நதஸுக்³ரீவாபீ⁴ஷ்டத³ ராம ।
க³ர்விதவாலிஸம்ஹாரக ராம ।
வாநரதூ³தப்ரேஷக ராம ।
ஹிதகரலக்ஷ்மணஸம்யுத ராம ।
ராம ராம ஜய ராஜா ராம ।
ராம ராம ஜய ஸீதா ராம ।
॥ ஸுந்த³ரகாண்ட:³ ॥
கபிவரஸந்ததஸம்ஸ்ம்ருʼத ராம ।
தத்³க³திவிக்⁴நத்⁴வம்ஸக ராம ।
ஸீதாப்ராணாதா⁴ரக ராம ।
து³ஷ்டத³ஶாநநதூ³ஷித ராம ।
ஶிஷ்டஹநூமத்³பூ⁴ஷித ராம ।
ஸீதவேதி³தகாகாவந ராம ॥

க்ருʼதசூடா³மணித³ர்ஶந ராம ।
கபிவரவசநாஶ்வாஸித ராம ॥

ராம ராம ஜய ராஜா ராம ।
ராம ராம ஜய ஸீதா ராம ॥

॥ யுத்³த⁴காண்ட:³ ॥
ராவணநித⁴நப்ரஸ்தி²த ராம ।
வாநரஸைந்யஸமாவ்ருʼத ராம ।
ஶோஷிதஶரதீ³ஶார்த்தித ராம ।
விபீ⁴ஷ்ணாப⁴யதா³யக ராம ।
பர்வதஸேதுநிப³ந்த⁴க ராம ।
கும்ப⁴கர்ணஶிரஶ்சே²த³ந ராம ।
ராக்ஷஸஸங்க⁴விமர்த⁴க ராம ।
அஹிமஹிராவணசாரண ராம ।
ஸம்ஹ்ருʼதத³ஶமுக²ராவண ராம ।
விதி⁴ப⁴வமுக²ஸுரஸம்ஸ்துத ராம ।
க:²ஸ்தி²தத³ஶரத²வீக்ஷித ராம ।
ஸீதாத³ர்ஶநமோதி³த ராம ।
அபி⁴ஷிக்தவிபீ⁴ஷணநுத ராம ।
புஷ்பகயாநாரோஹண ராம ।
ப⁴ரத்³வாஜாதி³நிஷேவண ராம ।
ப⁴ரதப்ராணப்ரியகர ராம ।
ஸாகேதபுரீபூ⁴ஷண ராம ।
ஸகலஸ்வீயஸமாநஸ ராம ।
ரத்நலஸத்பீடா²ஸ்தி²த ராம ।
பட்டாபி⁴ஷேகாலங்க்ருʼத ராம ।
பார்தி²வகுலஸம்மாநித ராம ।
விபீ⁴ஷணார்பிதரங்க³க ராம ।
கீஶகுலாநுக்³ரஹகர ராம ।
ஸகலஜீவஸம்ரக்ஷக ராம ।
ஸமஸ்தலோகோத்³தா⁴ரக ராம ॥

ராம ராம ஜய ராஜா ராம ।
ராம ராம ஜய ஸீதா ராம ॥

॥ உத்தரகாண்ட:³ ॥
ஆக³த முநிக³ண ஸம்ஸ்துத ராம ।
விஶ்ருதத³ஶகண்டோ²த்³ப⁴வ ராம ।
ஸிதாலிங்க³நநிர்வ்ருʼத ராம ।
நீதிஸுரக்ஷிதஜநபத³ ராம ।
விபிநத்யாஜிதஜநகஜ ராம ।
காரிதலவணாஸுரவத⁴ ராம ।
ஸ்வர்க³தசம்பு³க ஸம்ஸ்துத ராம ।
ஸ்வதநயகுஶலவநந்தி³த ராம ।
அஶ்வமேத⁴க்ரதுதி³க்ஷித ராம ।
காலாவேதி³தஸுரபத³ ராம ।
ஆயோத்⁴யகஜநமுக்தித ராம ।
விதி⁴முக²விபு⁴தா³நந்த³க ராம ।
தேஜோமயநிஜரூபக ராம ।
ஸம்ஸ்ருʼதிப³ந்த⁴விமோசக ராம ।
த⁴ர்மஸ்தா²பநதத்பர ராம ।
ப⁴க்திபராயணமுக்தித³ ராம ।
ஸர்வசராசரபாலக ராம ।
ஸர்வப⁴வாமயவாரக ராம ।
வைகுண்டா²லயஸம்ஸ்தித ராம ।
நித்யநந்த³பத³ஸ்தித ராம ॥

ராம ராம ஜய ராஜா ராம ।
ராம ராம ஜய ஸீதா ராம ॥

Also Read Names of Namaramayanam:

Nama Ramayana Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment