Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Narayaniyam Navatitamadasakam Lyrics in English | Narayaneyam Dasakam 90

Narayaniyam Navatitamadasakam in English:

॥ nārāyaṇīyaṁ navatitamadaśakam ॥

nārāyaṇīyaṁ navatitamadaśakam (90) – viṣṇumahattattvasthāpanam |

vr̥kabhr̥gumunimōhinyaṁbarīṣādivr̥ttē-
ṣvayi tava hi mahattvaṁ sarvaśarvādijaitram |
sthitamiha paramātman niṣkalārvāgabhinnaṁ
kimapi tadavabhātaṁ taddhi rūpaṁ tavaiva || 90-1 ||

mūrtitrayēśvarasadāśivapañcakaṁ yat
prāhuḥ parātmavapurēva sadāśivō:’smin |
tatrēśvarastu sa vikuṇṭhapadastvamēva
tritvaṁ punarbhajasi satyapadē tribhāgē || 90-2 ||

tatrāpi sāttvikatanuṁ tava viṣṇumāhu-
rdhātā tu sattvaviralō rajasaiva pūrṇaḥ |
satvōtkaṭatvamapi cāsti tamōvikāra-
cēṣṭādikaṁ ca tava śaṅkaranāmni mūrtau || 90-3 ||

taṁ ca trimūrtyatigataṁ purapūruṣaṁ tvāṁ
śarvātmanāpi khalu sarvamayatvahētōḥ |
śaṁsantyupāsanavidhau tadapi svatastu
tvadrūpamityatidr̥ḍhaṁ bahu naḥ pramāṇam || 90-4 ||

śrīśaṅkarō:’pi bhagavānsakalēṣu tāva-
ttvāmēva mānayati yō na hi pakṣapātī |
tvanniṣṭhamēva sa hi nāmasahasrakādi
vyākhyadbhavatstutiparaśca gatiṁ gatō:’ntē || 90-5 ||

mūrtitrayātigamuvāca ca mantraśāstra-
syādau kalāyasuṣamaṁ sakalēśvaraṁ tvām |
dhyānaṁ ca niṣkalamasau praṇavē khalūktvā
tvāmēva tatra sakalaṁ nijagāda nānyam || 90-6 ||

samastasārē ca purāṇasaṅgrahē
visaṁśayaṁ tvanmahimaiva varṇyatē |
trimūrtiyuksatyapadatribhāgataḥ
paraṁ padaṁ tē kathitaṁ na śūlinaḥ || 90-7 ||

yadbrāhmakalpamiha bhāgavatadvitīya-
skandhōditaṁ vapuranāvr̥tamīśa dhātrē |
tasyaiva nāma hariśarvamukhaṁ jagāda
śrīmādhavaḥ śivaparō:’pi purāṇasārē || 90-8 ||

yē svaprakr̥tyanuguṇā giriśaṁ bhajantē
tēṣāṁ phalaṁ hi dr̥ḍhayaiva tadīyabhaktyā |
vyāsō hi tēna kr̥tavānadhikārihētōḥ
skāndādikēṣu tava hānivacō:’rthavādaiḥ || 90-9 ||

bhūtārthakīrtiranuvādaviruddhavādau
trēdhārthavādagatayaḥ khalu rōcanārthāḥ |
skāndādikēṣu bahavō:’tra viruddhavādā-
stvattāmasatvaparibhūtyupaśikṣaṇādyāḥ || 90-10 ||

yatkiñcidapyaviduṣāpi vibhō mayōktaṁ
tanmantraśāstravacanādyabhidr̥ṣṭamēva |
vyāsōktisāramayabhāgavatōpagīta
klēśānvidhūya kuru bhaktibharaṁ parātman || 90-11 ||

iti navatitamadaśakaṁ samāptam |

Also Read:

Narayaneeyam Navatitamadasakam Lyrics in English | Kannada | Telugu | Tamil

Narayaniyam Navatitamadasakam Lyrics in English | Narayaneyam Dasakam 90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top