Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

OM Sivoham OM Sivoham Rudra Namam Lyrics in English – Naan Kadavul

OM Sivoham OM Sivoham Lyrics in English:


Hara hara hara hara Hara hara hara hara Mahadev..

Hara hara hara hara Hara hara hara hara Mahadev..

Om…
Bhairava rudraya
Maha rudraya
Kaala rudraya
Kalpanta rudraya
Veera rudraya
Rudra rudraya
Gora rudraya
Aghora rudraya
Maarthanda rudraya
Anda rudraya
Brahmanda rudraya
Chanda rudraya
Prachanda rudraya
Thanda rudraya
Soora rudraya
Veera rudraya
Bhava rudraya
Bheema rudraya
Athala rudraya
Vithala rudraya
Suthala rudraya
Mahathala rudraya
Rasathala rudraya
Talatala rudraya
Pathala rudraya
Namo namaha

Om sivoham.. Om sivoham..
Rudra naamam bajeham..

Om sivoham.. Om sivoham..
Rudra naamam bajeham..

Veera badraya agni nethraya
Gora samhaaraka
Sakala lokaaya sarva boothaya
Sathya saakshatkara

Shambo shambo sankara

Aaa…haa..
Om sivoham..
Om sivoham..
Rudra naamam bajeham..
Bajeham..

Hara hara hara hara
Hara hara hara hara
Mahadev

Namah somaya
Cha rudraya
Cha namastamraya charunaya
Cha nama shangaya
Cha pashupataye
Cha nama ugraya cha bhimaya
Cha namo agrevadhaya
Cha dure vadhaya cha namo hantre
Cha haniyase
Cha namo vrukshebhyo harikeshebhyo
Nama staraya namash shambhave
Cha mayo bhave cha namah shankaraya
Cha mayaskaraya cha namah shivaya
Cha shivataraya cha

Anda brammanda koti
Akhila paripaalana
Poorana jagat kaarana
Sathya deva deva priya

Vedha vedhartha saara
Yagna yagnomaya
Nishchala dushta nigragha
Sapta loga samrakshana

Soma soorya agni lochana
Swetha rishaba vaaghana
Soola pani bujanga booshana
Tripura naasha nardhana
Male & Yoma kesa mahaasena janaka
Pancha vaktra parasu hastha namaha

Pancha vaktra parasu hastha namaha

Om sivoham..
Om sivoham..
Rudra roopam bajeham..
Bajeham..

Om sivoham..
Om sivoham..
Rudra naamam bajeham..
Bajeham..

Kaala trikaala
Nethra trinethra
Soola trisoola dhaatram

Sathya prabaava
Divya prakaasha
Manthra swaroopa mathram

Nishprapanchaadhi
Nishkalankoham
Nija poorna bodha ham ham
Gathya gathmaagam
Nithya bramhogam
Swapna kasogam hum hum

Sachit pramanam
Om om
Moola pramegyam
Om om
Ayam bramhasmi
Om om
Aham Bramhasmi
Om om

Gana gana gana gana
Gana gana gana gana
Sahasra kanta sapta viharaki

Dama dama dama dama
Duma duma duma duma
Siva damarugha nadha viharaki

Om sivoham..
Om sivoham..
Rudra naamam bajeham..
Bajeham..

Ruu..karunaaa mayoo sagaa

Anda brammanda koti
Akhila paripaalana
Poorana jagat kaarana
Sathya deva deva priya

Vedha vedhartha saara
Yagna yagnomaya
Nishchala dushta nigragha
Sapta loga samrakshana

Soma soorya agni lochana
Swetha rishaba vaaghana
Soola pani bujanga booshana
Tripura naasha nardhana
Male & Yoma kesa mahaasena janaka
Pancha vaktra parasu hastha namaha

{Om sivoham..
Om sivoham..
Rudra naamam bajeham..
Bajeham..} (2)

Also Read:

OM Sivoham OM Sivoham Rudra Namam Lyrics in Tamil | English

OM Sivoham OM Sivoham Rudra Namam Lyrics in English – Naan Kadavul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top