Information

Other Shaneswara Temples in India

Other Shani Deva Temples in India:

  • Shri Kshetra Shanishingnapur, Taluka Nivasa, district Ahmednagar, Maharashtra.
  • Nastanpur Rakshasa Bhuvan, Nandagaon, district Nashik, Maharashtra.
  • Shanishchar Badaseshwar, Ujjain, Gwalior, Madhya Pradesh
  • Pimpalgaon, Lamaretaghat, Jabalpur, Madhya Pradesh
  • Tirullar, Karaikal, Tamil Nadu.
  • Kukilavan, Mathura, Uttar Pradesh
  • Shri Shani Teertha Birjapur
  • Shri Shani Dev-Durg, Chattisgarh
  • ShaniBhavan-Shri Shani Teerth, Aurangabad, Maharashtra

Add Comment

Click here to post a comment