Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Paramashiva Pancha Ratna Stuti Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Parama Shiva Pancharatna Stutih in Gujarati:

॥ પરમશિવ પઞ્ચરત્નસ્તુતિ ॥
પ~ન્ચરત્નસ્તુતિઃ ..
|| શ્રીમદપ્પય્યદીઇતસાર્વભાઉમૈઃ વિરચિતા ||

ભૂતસ્ય જાત ઇતિ વારિરુહાસનસ્ય
જાતો બ‍ઇહન્નિતિ હરેશ્ચ જનિઃ પ્રસિદ્ધા |
યસ્માદજાત ઇતિ મન્ત્રવરોપદિષ્ટા\-
ત્ત.ન રુદ્રમેવ જનિતશ્ચકિતઃ પ્રપદ્યે || ૧ ||

ઉક્ત્વા પ્રસૂતિમજશૌરિહરેશ્વરાણા.ન
સ.ન્સૂચ્ય દીપકસહોક્તિભિરન્યનિઘ્નામ |
તા.ન સ.ન્યધારયદતર્વશિખા હિ યસ્ય
ત.ન સર્વકારણમનાદિશિવ.ન પ્રપદ્યે || ૨ ||

વેદાન્તેષુ પ્રથમભવન.ન વર્ણિત.ન યસ્ય યાભ્યા.ન
તદ્વત્તસ્ય પ્રસવવચસા જન્મ તત્ખ્યાપયિત્વા |
યસ્યૈકસ્ય સ્ફુટમજનિતા નિશ્ચિતા કારણસ્ય
ધ્યાયામસ્ત.ન જનિવિહતયે શ.ન્ભુમાકાશમધ્યે || ૩ ||

યદ્ભ્રૂભ~ણ્ગૈકવશ્યા વિધિહરિગિરિશખ્યાતિદાઃ શક્તિકોટ્યો
યદ્ભ‍ઇત્યા દેવદેવાઃ સકલભુવનગાઃ સ.ન્નિયચ્છન્તિ વિશ્વમ |
યલ્લિ~ણ્ગ.ન સર્વદેવાસુરમનુજમુખૈરર્ચ્યતે વિશ્વરૂપ.ન
તસ્મૈ નિત્ય.ન નમસ્યા.ન પ્રવિતનુત પરબ્રહ્મણે શ.ન્કરાય || ૪ ||

આસ્ય.ન સૂમ.ન લિ~ણ્ગરૂપત્વલિ~ણ્ગ.ન
સ્યાદ્બ્રહ્મેશાનાખ્યયૈવાલ્પમાત્રમ |
ઇત્યેવેનાવેદયત્સૂત્રકારો
ય.ન બ્રહ્માખ્ય.ન ત.ન પ્રપદ્યે મહેશમ || ૫ ||

ઇતિ શ્રીમદપ્પય્યદીઇતસાર્વભૌમૈઃ
વિરચિતા પ~ન્ચરત્નસ્તુતિઃ સ.ન્પૂર્ણા ||

Also Read:

Paramashiva Pancha Ratna Stuti Lyrics in Gujarati | Malayalam | English

Paramashiva Pancha Ratna Stuti Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top